• PLAXIS 3D Suite

  Zjednodušení komplexních geoinženýrských projektů

Kompletní geotechnický 3D software pro koncové prvky

Provádějte trojrozměrnou analýzu deformací a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice skalních útvarů v sadě PLAXIS 3D Suite. Tento snadno použitelný balíček koncových prvků využívají přední inženýrské společnosti z celého světa a instituce v odvětví pozemního a geotechnického stavitelství při projektech všech typů od prací na výkopech, náspech a základech až po tunelování, těžbu a geomechaniku vodních nádrží. Usnadněte si komplexní modelování díky škále kreslicích funkcí podobných nástroji CAD a operacím pro extrudování, kombinace a pole.

PLAXIS 3D Suite zahrnuje také následující modely:

 

Funkce
 • Automatic Swept Meshing

  • Speed up mesh generation with PLAXIS 3D. Our latest release offers the new swept meshing option in the mesh mode. Automation determines usable volumes and sweeping direction in mesh generation to develop more efficient meshes, especially for geometry featuring linear objects like tunnels, road embankments, and levees.
 • Vytváření 3D modelů koncových prvků

  • Vytvářejte efektivně modely s logickým geotechnickým pracovním tokem. Definujte cokoli od komplexních půdních profilů nebo geologických průřezů po konstrukční prvky, jako jsou pilíře, ukotvení, geotextilie a předepsaná zatížení a posuny. Provádějte realistickou simulaci procesu výstavby s fázemi výstavby. Snadno extrahujte informace nezbytné k posouzení robustnosti návrhu pomocí výkonných funkcí následného zpracování.
 • Analýza dopadů vibrací v půdě

  • Analýza dopadů člověkem způsobených nebo přírodních seismických vibrací v aplikaci PLAXIS 3D Dynamics. Provádějte analýzy účinků vibrací v půdě způsobených zemětřeseními, zarážením pilířů, pohybem vozidel, těžkými stroji nebo železniční dopravou.
 • Provádění časově závislé analýzy podzemních vod

  • Přiřaďte časově závislé odchylky nebo fluktuace hladinám vody, hranicím projektu nebo hranicím půdy a provádějte simulace různých komplexních hydrologických podmínek.