• PLAXIS 3D PlaxFlow

    Rozšíření analýzy podzemních vod

3D geotechnický software pro toky podzemních vod

Překonejte výchozí možnosti analýzy ustáleného stavu toku podzemních vod v aplikaci PLAXIS díky přídavnému modulu PLAXIS 3D PlaxFlow. Simulujte nenasycené, časově závislé a anisotropické chování půdy v aplikaci PLAXIS 3D PlaxFlow. Souběžně vypočtěte změny v pórových tlacích a deformaci na základě provedení plně spárované analýzy toku a deformace. Režim „Pouze tok“ navíc z výpočtu vyloučí posuny a zatížení, pokud vás zajímá jen tok podzemní vody. Díky tomu je použití aplikace snazší. 

 

 

Funkce
  • Přístup k předdefinovaným vlastnostem pro chování nesaturované půdy

    • Využijte různé předdefinované vlastnosti k definici chování nesaturované půdy na základě běžných systémů klasifikace půd, jako jsou Hypres, USDA a Staring. Předdefinované datové sady pro Van Genuchtenův model a přibližný Van Genuchtenův model jsou k dispozici pro všechny půdní typy. Odborníci na modelování toku podzemních vod mohou parametry Van Genuchtenova modelu zadat ručně a zadat lze také uživatelsky definované vztahy mezi směrem propustností a saturaci podzemních vod.
  • Přidělení hraničních podmínek časově závislého proudění

    • Přiřaďte časově závislé odchylky nebo fluktuace hladinám vody, hranicím modelu nebo hranicím půdy a provádějte simulace různých komplexních hydrologických podmínek. Vstup časově závislých vlastností vychází z harmonických, lineárních nebo tabulkových funkcí. Proto lze modelovat sezonní variace hladiny řek za náspy a jejich vliv na celkovou stabilitu svahů. Do modelu lze zahrnout srážky, studny a kanalizaci, což umožňuje modelovat testy čerpání nebo jiná hydrologická využití.