• PLAXIS 3D Dynamics

  Komplexní dynamická zátěž

Software pro 3D geotechnické dynamické modelování

Analýza dopadů člověkem způsobených nebo přírodních seismických vibrací v půdě pomocí aplikace PLAXIS 3D Dynamics. Provádějte analýzy dopadů vibrací v půdě způsobených zemětřeseními, zarážením pilířů, pohybem vozidel, těžkými stroji nebo železniční dopravou. PLAXIS 3D Dynamics je snadno použitelný přídavný modul aplikace PLAXIS 3D. Když potřebujete něco, co přesahuje hranice nízkofrekvenčních vibrací, tento modul je právě pro vás. Modul PLAXIS 3D Dynamics zvládne podrobnější seismickou analýzu, než jaká je k dispozici v aplikaci PLAXIS, a dokáže přesně vypočítat vlivy vibrací pomocí dynamické analýzy, když je frekvence dynamického zatížení vyšší než přirozená frekvence média. 

 
Funkce
 • Používejte pokročilé hraniční podmínky modelu

  • Používejte pokročilé hraniční podmínky modelu, když dynamická analýzá vyžaduje zvláštní podmínky hranic. Kromě viskózních hranic lze také zvolit hranice volného pole a hranice s pružným základem, aby se omezily zavádějící odrazy vln dosahujících hranic modelu.
 • Použití jednoduchých a pokročilých konstitutivních modelů

  • Všechny materiálové modely obsahují dodatečné parametry, které zohledňují tlumení způsobené materiálem nebo geometrií. Vypočítejte nadměrné zvýšení tlaku póru během dynamické excitace s modely zkapalnění. U jiných půd, než je písek náchylný ke zkapalnění, je obecně užitečný model (zobecněné) tvrdnoucí půdy s malou tuhostí způsobenou pnutím.
 • Provádění dynamických zatížení pomocí dat ze zemětřesení

  • Při modelování dynamické reakce na strukturu půdy se bere v potaz setrvačnost podloží a časová závislost zatížení. Časově závislé chování zatížení lze přidělit harmonickým, lineárním nebo tabulkovým násobitelům. Prostřednictvím tabulkového vstupu mohou uživatelé importovat skutečné signály zemětřesení a vytvářet realistické návrhy mol nebo základů. Dynamické násobitele lze přidělit nezávisle ve směrech x a y v aplikaci PLAXIS 2D Dynamics a ve směrech x, y a z v aplikaci PLAXIS 3D Dynamics.