• PLAXIS 3D

  Zjednodušení geoinženýrských projektů

Geotechnický 3D software pro koncové prvky

Provádějte trojrozměrnou analýzu deformaci a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice skalních útvarů v aplikaci PLAXIS 3D. Ať už pracujete na jednoduchých nebo komplexních projektech, anebo na výkopech, náspech a základech nebo tunelování, těžbě či geomechanice vodních nádrží, tento balíček koncových prvků je pro vás to pravé. Inženýrské společnosti a instituce v oblasti pozemního a geotechnického stavitelství se spoléhají na aplikaci PLAXIS 3D a škálu kreslicích funkcí podobných nástroji CAD a operace pro extrudování, kombinace a pole.

 
Funkce
 • Analýza výsledků s následným zpracováním

  • Využijte účinné a všestranné následné zpracování (post-processing) a zobrazte různými způsoby síly, posuny, zatížení a data o tocích ve vrstevnicových, vektorových a isopovrchových výkresech. Pomocí funkcí výřezů lze zajistit podrobnější analýzy výsledků. Data lze zkopírovat z tabulek nebo prostřednictvím skriptování založeného na jazyce Python pro účely dalšího zpracování mimo aplikaci PLAXIS. Správce křivek umožňuje vytvářet grafy a vykreslovat různé typy výsledků z dostupných dat výpočtů.
 • Posouzení zatížení a posunu

  • Modelujte s přesností proces výstavby pomocí aktivace a deaktivace clusterů půdy a strukturních prvků v každé fázi výpočtu pomocí etapové výstavby. Na základě typů výpočtu analýzy plastů, konsolidace a bezpečnosti lze analyzovat široké spektrum geotechnických problémů. Je k dispozici škála konstitutivních modelů od jednoduchých lineárních až po pokročilé vysoce nelineární, prostřednictvím kterých lze simulovat chování půdy a skalních útvarů. Osvědčené a robustní výpočetní postupy zajišťují konvergenční výpočty a přesné výsledky.
 • Vytváření modelů koncových prvků

  • Vytvářejte efektivně modely s logickým geotechnickým pracovním tokem. Definujte cokoli od komplexních půdních profilů nebo geologických průřezů po konstrukční prvky, jako jsou pilíře, ukotvení, geotextilie a předepsaná zatížení a posuny. Importujte geometrii ze souborů CAD. Automatickým síťováním můžete vytvořit síť konečných prvků téměř okamžitě.
 • Dynamika s typem konsolidačního výpočtu

  • Simulujte spojení mezi deformacemi půdy a přechodným prosakováním ve fázi dynamického zatížení. Použití tohoto nového, pokročilého typu výpočtu nabízí obecně vylepšené předpovědi napětí a odpovídá za případné akumulace a rozptylování nadměrného tlaku pórů během zemětřesení.
 • Pole napětí na cluster

  • Počáteční typ výpočtu pole napětí umožňuje přímou specifikaci stresových podmínek in situ na objemu půdy. Nyní je možné přiřadit jednotlivým objemům půdy a vrtům různé vlastnosti napětí pole, což vám umožní nezávisle zadat počáteční stav napětí podle velikosti a orientace pro každý z těchto clustrů. Napětí v terénu založené na clustru doplňuje globální napětí v poli a usnadňuje definování napětí in-situ pro geologické modely. To umožňuje snadné modelování nehomogenních hlubinných podmínek, jako jsou podmínky, které se vyskytují v hlubokém tunelu nebo geomechanice nádrže.
 • Definice nosníku v návrháři tunelu

  • Tunely jsou často vyztuženy příčnými trámy/žebry, které lze nyní modelovat jako zakřivené prvky nosníku umístěné ve specifických intervalech v 3D návrháři tunelu. Možnost přidat příčné nosníky spolu s deskovým a objemovým obložením, skalními šrouby a deštníkovými oblouky umožňuje modelování složitých systémů vyztužení tunelu. Nosníky jsou přirozenou součástí funkcí řezů a sekvencí návrháře tunelu, což vám umožňuje definovat celou stavební sekvenci.
 • NOVÉ Linie přechodu / Křivky příčného řezu

 • NOVÉ Vztyčení polykřivek a zaoblení povrchů

 • Nové NURBS křivky

  • Pomocí křivek NURBS (Non-uniform rational basis spline) můžete modelovat libovolné tvary ve 3D. Křivky NURBS jsou automaticky generovány z řady po sobě jdoucích bodů. Křivky NURBS a tzv. polycurves - "mnohokřivky, polykřivky" - mohou být kombinovány tak, aby vytvořily téměř jakoukoli geometrii. Křivky NURBS lze také specifikovat jako jistou cestu pro omezení, která umožňuje generovat zakřivené lineární prvky s rovnoměrným příčným řezem. Například příčná řez definovaný mnohoúhelníkem nebo polykřivkou (polycurve) může být generován podél trajektorie definované křivkou NURBS.
 • Referenční příručka pro skriptování jako zápisník Jupyter (Jupyter notebook)

  • Pomocí nového referenčního manuálu pro skriptování se snadno naučíte vzdálené skriptování založené na Pythonu v PLAXIS. Ukázkové skripty pro každý z příkazů v PLAXIS jsou nabízeny v Jupyter notebooku. Tyto příklady lze v softwaru spouštět naživo, abyste viděli a pochopili, co se stane. Můžete také upravovat a znovu spouštět příklady a vidět efekt vašich změn, což nabízí skvělý způsob učení se "za pochodu".