• PLAXIS 3D

  Zjednodušení geoinženýrských projektů

Geotechnický 3D software pro koncové prvky

Provádějte trojrozměrnou analýzu deformaci a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice skalních útvarů v aplikaci PLAXIS 3D. Ať už pracujete na jednoduchých nebo komplexních projektech, anebo na výkopech, náspech a základech nebo tunelování, těžbě či geomechanice vodních nádrží, tento balíček koncových prvků je pro vás to pravé. Inženýrské společnosti a instituce v oblasti pozemního a geotechnického stavitelství se spoléhají na aplikaci PLAXIS 3D a škálu kreslicích funkcí podobných nástroji CAD a operace pro extrudování, kombinace a pole.

 
Funkce
 • Automatic Swept Meshing

  • Speed up mesh generation with PLAXIS 3D. Our latest release offers the new swept meshing option in the mesh mode. Automation determines usable volumes and sweeping direction in mesh generation to develop more efficient meshes, especially for geometry featuring linear objects like tunnels, road embankments, and levees.
 • Analýza výsledků s následným zpracováním

  • Využijte účinné a všestranné následné zpracování (post-processing) a zobrazte různými způsoby síly, posuny, zatížení a data o tocích ve vrstevnicových, vektorových a isopovrchových výkresech. Pomocí funkcí výřezů lze zajistit podrobnější analýzy výsledků. Data lze zkopírovat z tabulek nebo prostřednictvím skriptování založeného na jazyce Python pro účely dalšího zpracování mimo aplikaci PLAXIS. Správce křivek umožňuje vytvářet grafy a vykreslovat různé typy výsledků z dostupných dat výpočtů.
 • Posouzení zatížení a posunu

  • Modelujte s přesností proces výstavby pomocí aktivace a deaktivace clusterů půdy a strukturních prvků v každé fázi výpočtu pomocí etapové výstavby. Na základě typů výpočtu analýzy plastů, konsolidace a bezpečnosti lze analyzovat široké spektrum geotechnických problémů. Je k dispozici škála konstitutivních modelů od jednoduchých lineárních až po pokročilé vysoce nelineární, prostřednictvím kterých lze simulovat chování půdy a skalních útvarů. Osvědčené a robustní výpočetní postupy zajišťují konvergenční výpočty a přesné výsledky.
 • Dynamika s typem konsolidačního výpočtu

  • Simulujte spojení mezi deformacemi půdy a přechodným prosakováním ve fázi dynamického zatížení. Použití tohoto nového, pokročilého typu výpočtu nabízí obecně vylepšené předpovědi napětí a odpovídá za případné akumulace a rozptylování nadměrného tlaku pórů během zemětřesení.
 • Pole napětí na cluster

  • Počáteční typ výpočtu pole napětí umožňuje přímou specifikaci stresových podmínek in situ na objemu půdy. Nyní je možné přiřadit jednotlivým objemům půdy a vrtům různé vlastnosti napětí pole, což vám umožní nezávisle zadat počáteční stav napětí podle velikosti a orientace pro každý z těchto clustrů. Napětí v terénu založené na clustru doplňuje globální napětí v poli a usnadňuje definování napětí in-situ pro geologické modely. To umožňuje snadné modelování nehomogenních hlubinných podmínek, jako jsou podmínky, které se vyskytují v hlubokém tunelu nebo geomechanice nádrže.
 • Definice nosníku v návrháři tunelu

  • Tunely jsou často vyztuženy příčnými trámy/žebry, které lze nyní modelovat jako zakřivené prvky nosníku umístěné ve specifických intervalech v 3D návrháři tunelu. Možnost přidat příčné nosníky spolu s deskovým a objemovým obložením, skalními šrouby a deštníkovými oblouky umožňuje modelování složitých systémů vyztužení tunelu. Nosníky jsou přirozenou součástí funkcí řezů a sekvencí návrháře tunelu, což vám umožňuje definovat celou stavební sekvenci.
 • NOVÉ Linie přechodu / Křivky příčného řezu

 • NOVÉ Vztyčení polykřivek a zaoblení povrchů

 • Nové NURBS křivky

  • Pomocí křivek NURBS (Non-uniform rational basis spline) můžete modelovat libovolné tvary ve 3D. Křivky NURBS jsou automaticky generovány z řady po sobě jdoucích bodů. Křivky NURBS a tzv. polycurves - "mnohokřivky, polykřivky" - mohou být kombinovány tak, aby vytvořily téměř jakoukoli geometrii. Křivky NURBS lze také specifikovat jako jistou cestu pro omezení, která umožňuje generovat zakřivené lineární prvky s rovnoměrným příčným řezem. Například příčná řez definovaný mnohoúhelníkem nebo polykřivkou (polycurve) může být generován podél trajektorie definované křivkou NURBS.
 • Referenční příručka pro skriptování jako zápisník Jupyter (Jupyter notebook)

  • Pomocí nového referenčního manuálu pro skriptování se snadno naučíte vzdálené skriptování založené na Pythonu v PLAXIS. Ukázkové skripty pro každý z příkazů v PLAXIS jsou nabízeny v Jupyter notebooku. Tyto příklady lze v softwaru spouštět naživo, abyste viděli a pochopili, co se stane. Můžete také upravovat a znovu spouštět příklady a vidět efekt vašich změn, což nabízí skvělý způsob učení se "za pochodu".