• PLAXIS 3D

    Zjednodušení geoinženýrských projektů

Geotechnický 3D software pro koncové prvky

Provádějte trojrozměrnou analýzu deformaci a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice skalních útvarů v aplikaci PLAXIS 3D. Ať už pracujete na jednoduchých nebo komplexních projektech, anebo na výkopech, náspech a základech nebo tunelování, těžbě či geomechanice vodních nádrží, tento balíček koncových prvků je pro vás to pravé. Inženýrské společnosti a instituce v oblasti pozemního a geotechnického stavitelství se spoléhají na aplikaci PLAXIS 3D a škálu kreslicích funkcí podobných nástroji CAD a operace pro extrudování, kombinace a pole.