• PLAXIS 3D

  Zjednodušení geoinženýrských projektů

Geotechnický 3D software pro koncové prvky

Provádějte trojrozměrnou analýzu deformaci a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice skalních útvarů v aplikaci PLAXIS 3D. Ať už pracujete na jednoduchých nebo komplexních projektech, anebo na výkopech, náspech a základech nebo tunelování, těžbě či geomechanice vodních nádrží, tento balíček koncových prvků je pro vás to pravé. Inženýrské společnosti a instituce v oblasti pozemního a geotechnického stavitelství se spoléhají na aplikaci PLAXIS 3D a škálu kreslicích funkcí podobných nástroji CAD a operace pro extrudování, kombinace a pole.

 
Funkce
 • Analýza výsledků s následným zpracováním

  • Využijte účinné a všestranné následné zpracování (post-processing) a zobrazte různými způsoby síly, posuny, zatížení a data o tocích ve vrstevnicových, vektorových a isopovrchových výkresech. Pomocí funkcí výřezů lze zajistit podrobnější analýzy výsledků. Data lze zkopírovat z tabulek nebo prostřednictvím skriptování založeného na jazyce Python pro účely dalšího zpracování mimo aplikaci PLAXIS. Správce křivek umožňuje vytvářet grafy a vykreslovat různé typy výsledků z dostupných dat výpočtů.
 • Posouzení zatížení a posunu

  • Modelujte s přesností proces výstavby pomocí aktivace a deaktivace clusterů půdy a strukturních prvků v každé fázi výpočtu pomocí etapové výstavby. Na základě typů výpočtu analýzy plastů, konsolidace a bezpečnosti lze analyzovat široké spektrum geotechnických problémů. Je k dispozici škála konstitutivních modelů od jednoduchých lineárních až po pokročilé vysoce nelineární, prostřednictvím kterých lze simulovat chování půdy a skalních útvarů. Osvědčené a robustní výpočetní postupy zajišťují konvergenční výpočty a přesné výsledky.
 • Vytváření modelů koncových prvků

  • Vytvářejte efektivně modely s logickým geotechnickým pracovním tokem. Definujte cokoli od komplexních půdních profilů nebo geologických průřezů po konstrukční prvky, jako jsou pilíře, ukotvení, geotextilie a předepsaná zatížení a posuny. Importujte geometrii ze souborů CAD. Automatickým síťováním můžete vytvořit síť konečných prvků téměř okamžitě.
 • Dynamic with consolidation calculation type

  • Simulate the coupling between soil deformations and transient seepage in the dynamic loading phase. Using this new, advanced calculation type offers generally improved stress predictions and accounts for both eventualities of accumulation and dissipation of excess pore pressures during earthquakes.
 • Field stress per cluster

  • The field stress initial calculation type allows for direct specification of in situ stress conditions on a volume of soil. It is now possible to assign a different field stress property to individual soil volumes and borehole layers, allowing you to independently input the initial stress state by magnitude and orientation for each of those clusters. The cluster-based field stress complements the global field stress and makes it easier to define the in-situ stress for geological models. This allows easily modeling non-uniform deepground conditions, such as those encountered in deep tunneling or reservoir geomechanics.
 • Girder definition in tunnel designer

  • Tunnels are often reinforced with transverse ribs, which can now be modeled as curved beam elements located at specific intervals in the 3D tunnel designer. The option to add transverse girders, together with plate and volume lining, rockbolts, and umbrella arches, enables modeling complex tunnel reinforcement systems. Girders are a natural component in the slicing and sequencing features of the tunnel designer, enabling you to define the entire construction sequence.
 • NOVÉ Linie přechodu / Křivky příčného řezu

 • NOVÉ Vztyčení polykřivek a zaoblení povrchů

 • Nové NURBS křivky

  • Pomocí křivek NURBS (Non-uniform rational basis spline) můžete modelovat libovolné tvary ve 3D. Křivky NURBS jsou automaticky generovány z řady po sobě jdoucích bodů. Křivky NURBS a tzv. polycurves - "mnohokřivky, polykřivky" - mohou být kombinovány tak, aby vytvořily téměř jakoukoli geometrii. Křivky NURBS lze také specifikovat jako jistou cestu pro omezení, která umožňuje generovat zakřivené lineární prvky s rovnoměrným příčným řezem. Například příčná řez definovaný mnohoúhelníkem nebo polykřivkou (polycurve) může být generován podél trajektorie definované křivkou NURBS.
 • Scripting reference manual as a Jupyter notebook

  • Easily learn Python-based remote scripting in PLAXIS with the new scripting reference manual. Sample scripts for each of the commands in PLAXIS are offered in a Jupyter notebook. These samples can be run live in the software to see and understand what happens. You can also edit and rerun the samples and see the effect of your changes, offering a great way of learning-by-doing.