• PLAXIS 3D

  PLAXIS 3D

  Zjednodušení geoinženýrských projektů

Geotechnický 3D software pro koncové prvky

Provádějte trojrozměrnou analýzu deformaci a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice skalních útvarů v aplikaci PLAXIS 3D. Ať už pracujete na jednoduchých nebo komplexních projektech, anebo na výkopech, náspech a základech nebo tunelování, těžbě či geomechanice vodních nádrží, tento balíček koncových prvků je pro vás to pravé. Inženýrské společnosti a instituce v oblasti pozemního a geotechnického stavitelství se spoléhají na aplikaci PLAXIS 3D a škálu kreslicích funkcí podobných nástroji CAD a operace pro extrudování, kombinace a pole.

 
Funkce
 • Vytváření modelů koncových prvků

  • Vytvářejte efektivně modely s logickým geotechnickým pracovním tokem. Definujte cokoli od komplexních půdních profilů nebo geologických průřezů po konstrukční prvky, jako jsou pilíře, ukotvení, geotextilie a předepsaná zatížení a posuny. Importujte geometrii ze souborů CAD. Automatickým síťováním můžete vytvořit síť konečných prvků téměř okamžitě.
 • Posouzení zatížení a posunu

  • Modelujte s přesností proces výstavby pomocí aktivace a deaktivace clusterů půdy a strukturních prvků v každé fázi výpočtu pomocí etapové výstavby. Na základě typů výpočtu analýzy plastů, konsolidace a bezpečnosti lze analyzovat široké spektrum geotechnických problémů. Je k dispozici škála konstitutivních modelů od jednoduchých lineárních až po pokročilé vysoce nelineární, prostřednictvím kterých lze simulovat chování půdy a skalních útvarů. Osvědčené a robustní výpočetní postupy zajišťují konvergenční výpočty a přesné výsledky.
 • Analýza výsledků s následným zpracováním

  • Využijte účinné a všestranné následné zpracování (post-processing) a zobrazte různými způsoby síly, posuny, zatížení a data o tocích ve vrstevnicových, vektorových a isopovrchových výkresech. Pomocí funkcí výřezů lze zajistit podrobnější analýzy výsledků. Data lze zkopírovat z tabulek nebo prostřednictvím skriptování založeného na jazyce Python pro účely dalšího zpracování mimo aplikaci PLAXIS. Správce křivek umožňuje vytvářet grafy a vykreslovat různé typy výsledků z dostupných dat výpočtů.