• PLAXIS 2D Thermal

  Revoluce v tepelném a geotechnickém modelování

Software pro 2D geotechnické tepelné modelování

Bez problémů integrujte termální analýzu pomocí přídavného modulu PLAXIS 2D Thermal. Aplikace PLAXIS je vybavena specializovanými funkcemi k řešení změn vlastností půdy způsobených změnou teploty a inženýrům umožňuje předpovídat potenciální problémy se stabilitou, jako jsou potíže se základy v arktických oblastech, a reagovat na ně. Když je třeba v geotechnických návrzích zvážit dopady proudění tepla na hydraulické a mechanické chování půd a struktur, na software PLAXIS se můžete spolehnout. Využijte také modul PLAXIS 2D PlaxFlow a provádějte kompletní termo-hydro-mechanickou spárovanou analýzu.

  • PLAXIS 2D Thermal
  • 2D Analyse stress rotation due to thermal loading
  • 2D Optimise ground freezing design
  • PLAXIS 2D Thermal
  • 2D Analyse stress rotation due to thermal loading
  • 2D Optimise ground freezing design
Funkce
 • Analýza rotace namáhaní v důsledku tepelného zatížení

  • Analyzujte posuny nebo rotaci zatížení v důsledku tepelných změn. Spárování tepelné zátěže a mechanického procesu je nezbytné, když teplotní změna v půdách způsobí tepelné zatížení. Deformace splavného zdymadla způsobená absorpcí slunečního záření, když je zdymadlo prázdné, je jedním z příkladů této situace.
 • Optimalizace návrhu mrznutí terénu

  • Ať už je mrznutí terénu umělé a za účelem zpevnění nestabilního terénu, nebo přirozené, můžete studovat komplexní souvislosti mezi rychlostí toku podzemní vody, teplotou mrznoucího potrubí a jejich dopady na tvorbu ledové stěny napříč různými hraničními podmínkami.
PLAXIS Dig Deeper
Go #GeoWithBentley for Confident Solutions
Strengthen your credibility with trusted information and sound computation
Přečtěte si více
Callout_COMMUNITIES
Bentley komunity
Spojte se s kolegy v oblati správy geotechnických informací a získejte tipy a triky, osvědčené postupy, podporu produktů a další.
VÍCE INFORMACÍ