• PLAXIS 2D Thermal

    Revoluce v tepelném a geotechnickém modelování

Software pro 2D geotechnické tepelné modelování

Bez problémů integrujte termální analýzu pomocí přídavného modulu PLAXIS 2D Thermal. Aplikace PLAXIS je vybavena specializovanými funkcemi k řešení změn vlastností půdy způsobených změnou teploty a inženýrům umožňuje předpovídat potenciální problémy se stabilitou, jako jsou potíže se základy v arktických oblastech, a reagovat na ně. Když je třeba v geotechnických návrzích zvážit dopady proudění tepla na hydraulické a mechanické chování půd a struktur, na software PLAXIS se můžete spolehnout. Využijte také modul PLAXIS 2D PlaxFlow a provádějte kompletní termo-hydro-mechanickou spárovanou analýzu.

Funkce
  • Analýza rotace namáhaní v důsledku tepelného zatížení

    • Analyzujte posuny nebo rotaci zatížení v důsledku tepelných změn. Spárování tepelné zátěže a mechanického procesu je nezbytné, když teplotní změna v půdách způsobí tepelné zatížení. Deformace splavného zdymadla způsobená absorpcí slunečního záření, když je zdymadlo prázdné, je jedním z příkladů této situace.
  • Optimalizace návrhu mrznutí terénu

    • Ať už je mrznutí terénu umělé a za účelem zpevnění nestabilního terénu, nebo přirozené, můžete studovat komplexní souvislosti mezi rychlostí toku podzemní vody, teplotou mrznoucího potrubí a jejich dopady na tvorbu ledové stěny napříč různými hraničními podmínkami.