• PLAXIS 2D Suite

  Zjednodušení geoinženýrských projektů

Kompletní 2D geotechnický softwarový balíček

Provádějte dvojrozměrnou analýzu deformací a stability v oboru geotechnického inženýrství a mechaniky skalních útvarů v sadě PLAXIS 2D Suite. Tento výkonný a uživatelsky přívětivý balíček koncových prvků využívají přední inženýrské společnosti z celého světa a instituce v odvětví pozemního a geotechnického stavitelství při projektech všech typů od prací na výkopech, náspech a základech až po tunelování, těžbu a geomechaniku vodních nádrží. 
 

PLAXIS 2D Suite zahrnuje také následující modely:

Funkce
 • Vytváření modelů koncových prvků

  • Vytvářejte efektivně modely s logickým geotechnickým pracovním tokem. Definujte cokoli od komplexních půdních profilů nebo geologických průřezů po konstrukční prvky, jako jsou pilíře, ukotvení, geotextilie a předepsaná zatížení a posuny. Importujte geometrii ze souborů CAD. Automatickým síťováním můžete vytvořit síť konečných prvků téměř okamžitě.
 • Analýza dopadů vibrací v půdě

  • Analýza dopadů člověkem způsobených nebo přírodních seismických vibrací v aplikaci PLAXIS 3D Dynamics. Provádějte analýzy účinků vibrací v půdě způsobených zemětřeseními, zarážením pilířů, pohybem vozidel, těžkými stroji nebo železniční dopravou.
 • Provádění časově závislé analýzy podzemních vod

  • Přiřaďte časově závislé odchylky nebo fluktuace hladinám vody, hranicím projektu nebo hranicím půdy a provádějte simulace různých komplexních hydrologických podmínek.
 • Zohledňuje účinky proudění tepla

  • Zvažte vliv proudění tepla na hydraulické a mechanické chování půd a struktur v geotechnických návrzích. Provádějte tepelnou analýzu, na základě které můžete očekávat a reagovat na potenciální problémy se stabilitou, jako jsou obtíže se základy v arktických oblastech.