• PLAXIS 2D PlaxFlow

    Pokročilá analýza podzemních vod

Software pro 2D geotechnickou analýzu toku podzemních vod

Každý ví, že při geotechnických, environmentálních a hydrologických inženýrských projektech je nezbytné zohlednit tok podzemních vod. Překonejte výchozí možnosti analýzy ustáleného stavu toku podzemních vod v aplikaci PLAXIS díky přídavnému modulu PLAXIS 2D PlaxFlow. Provádějte časově závislou analýzu podzemních vod a simulujte nenasycené, časově závislé a anisotropické chování půdy. Vypočítávejte simultánní změny v pórových tlacích a deformaci na základě plně spárované analýzy toku a deformace.

Funkce
  • Přístup k předdefinovaným vlastnostem pro chování nesaturované půdy

    • Využijte různé předdefinované vlastnosti k definici chování nesaturované půdy na základě běžných systémů klasifikace půd, jako jsou Hypres, USDA a Staring. Předdefinované datové sady pro Van Genuchtenův model a přibližný Van Genuchtenův model jsou k dispozici pro všechny půdní typy. Odborníci na modelování toku podzemních vod mohou parametry Van Genuchtenova modelu zadat ručně a zadat lze také uživatelsky definované vztahy mezi směrem propustností a saturaci podzemních vod.
  • Přidělení hraničních podmínek časově závislého proudění

    • Přiřaďte časově závislé odchylky nebo fluktuace hladinám vody, hranicím modelu nebo hranicím půdy a provádějte simulace různých komplexních hydrologických podmínek. Vstup časově závislých vlastností vychází z harmonických, lineárních nebo tabulkových funkcí. Proto lze modelovat sezonní variace hladiny řek za náspy a jejich vliv na celkovou stabilitu svahů. Do modelu lze zahrnout srážky, studny a kanalizaci, což umožňuje modelovat testy čerpání nebo jiná hydrologická využití.