• PLAXIS 2D Dynamics

  Komplexní dynamické zatížení

Software pro 2D geotechnické dynamické modelování

Analyzujte účinky umělých (člověkem způsobených) nebo přirozených seismických vibrací v půdě pomocí aplikace PLAXIS 2D Dynamics. Provádějte dynamické analýzy pohodlně, účinně a přesně bez ohledu na zdroj nebo rozsah vibrací. Přesně vypočítávejte účinky vibrací pomocí dynamické analýzy v případě, kdy je frekvence dynamického zatížení vyšší než přirozená frekvence média. PLAXIS 2D Dynamics je přídavný modul aplikace PLAXIS 2D. Nízkofrekvenční vibrace lze obvykle vypočítat pomocí pseudostatické analýzy, která je běžně dostupná v aplikaci PLAXIS. Pro pokročilejší seismickou analýzu však zvolte modul PLAXIS 2D Dynamics.

Funkce
 • Používejte pokročilé hraniční podmínky modelu

  • Používejte pokročilé hraniční podmínky modelu, když dynamická analýzá vyžaduje zvláštní podmínky hranic. Kromě viskózních hranic lze také zvolit hranice volného pole a hranice s pružným základem, aby se omezily zavádějící odrazy vln dosahujících hranic modelu.
 • Použití jednoduchých a pokročilých konstitutivních modelů

  • Všechny materiálové modely obsahují dodatečné parametry, které zohledňují tlumení způsobené materiálem nebo geometrií. Vypočítejte nadměrné zvýšení tlaku póru během dynamické excitace s modely zkapalnění. U jiných půd, než je písek náchylný ke zkapalnění, je obecně užitečný model (zobecněné) tvrdnoucí půdy s malou tuhostí způsobenou pnutím.
 • Provádění dynamických zatížení pomocí dat ze zemětřesení

  • Při modelování dynamické reakce na strukturu půdy se bere v potaz setrvačnost podloží a časová závislost zatížení. Časově závislé chování zatížení lze přidělit harmonickým, lineárním nebo tabulkovým násobitelům. Prostřednictvím tabulkového vstupu mohou uživatelé importovat skutečné signály zemětřesení a vytvářet realistické návrhy mol nebo základů. Dynamické násobitele lze přidělit nezávisle ve směrech x a y v aplikaci PLAXIS 2D Dynamics a ve směrech x, y a z v aplikaci PLAXIS 3D Dynamics.