• KeyLAB

  Urychlete svá geotechnická data

Flexibilní správa geotechnické laboratoře

Kolik dat vaše laboratoř vytváří? Neexistuje pouze jeden test a každý test může vytvářet mnoho výsledků. Díky takovýmto rozmanitým a specializovaným datům může laboratoř malé až střední velikosti strávit správou těchto dat velmi mnoho času.   

KeyLAB je přední systém správy laboratoře vytvořený speciálně pro geotechnické a stavební laboratoře.

Chytrá integrace KeyLAB s Microsoft Excel umožňuje snadnou úpravu pracovních listů a výkazů a zároveň zajistí naprostou kontrolu nad vašimi laboratorními daty. Tato jedinečná integrace vám umožní systém rychle implementovat a zjednodušit jeho osvojení všemi zaměstnanci.
Přečtěte si více +
  • Electronic Scheduling
  • Equipment Calibration
  • Equipment Calibration
  • Importing from data logger
  • Progress Reporting for Lab Manager
  • Progress Reporting for Lab Manager
  • Reporting
  • Schedule design
  • Schedule Overview
  • Unique System based on excel
  • Electronic Scheduling
  • Equipment Calibration
  • Equipment Calibration
  • Importing from data logger
  • Progress Reporting for Lab Manager
  • Progress Reporting for Lab Manager
  • Reporting
  • Schedule design
  • Schedule Overview
  • Unique System based on excel
Funkce
 • AGS

  • KeyLAB je zcela kompatibilní s AGS 3.1 a AGS 4, takže bez ohledu na to, kterou verzi u jednotlivých projektů podporujete, váš systém je stále stejný. Data můžete exportovat podle stavu testu, vzorků a rozvrhů, aby byl váš klient informován o svých schválených datech testů v pravidelných intervalech.
 • Elektronické plánování

  • Klienti, kteří používají HoleBASE, mohou vytvářet soubory rozvrhu, které je možné importovat přímo do KeyLAB. Jiní vaši klienti mohou používat systém rozvrhu v tabulkách Excel, který vyžaduje jenom Excel. Ať tak či tak, budete moci jejich projekt, vzorek a požadavky na testování importovat a testovací listy vytisknout během pár minut od přijetí požadavků.
 • Kalibrace vybavení

  • Equipment Manager v KeyLAB bude sledovat veškeré vybavení a upozorní vedoucího kontrolora kvality, když je potřeba provést kalibraci. Sleduje také všechny kalibrační konstanty a křivky, které se během procesu kalibrace zaznamenají, a umožňuje vybrat aktuální hodnoty z libovolného listu laboratorního testu.
 • Importování ze záznamníků dat

  • KeyLAB se dodává s možností importu ze záznamníků dat od předních výrobců.
 • Řídicí pracovníci

  • Pokud ve své laboratoři zaměstnáváte více než 10 lidí, může být obtížné sledovat, kdo dělá co, kdy to udělal nebo kdy to hodlá udělat.
 • Více stylů výkazů

  • Pro test můžete vytvořit certifikát testu nebo můžete zkombinovat testy a vzorky do souhrnné tabulky. Neexistuje žádné omezení pro počet výkazů, do kterých je možné data zahrnout, ani pro překlíčování libovolných dat.
 • Výkazy o pokroku

  • KeyLAB obsahuje funkci výkazů rozvrhů, která umožňuje za pár sekund vyexportovat rozvrh do sestavy Excel. Výkazy rozvrhů umožní vedoucímu laboratoře vizuálně zobrazit postup jednotlivých rozvrhů a uchovat si klientovu důvěru, že práce pokračuje podle plánu.
 • Výkazy

  • Tvorba výkazů v PDF nebo na papíře je díky možnostem dávkového tisku KeyLAB jednoduchá. Kombinace snadného používání s možnostmi přizpůsobení potřebám vašich výkazů změní způsob, jakým vytváříte vaše závěrečné výkazy z laboratoře.
 • Přehled rozvrhu

  • KeyLAB vám umožňuje sledovat postup jednotlivých rozvrhů oproti jejich termínu v jediném okně v rámci systému.
 • Správa skladu

  • V KeyLAB je možné nastavit umístění skladů a přiřadit jim vzorky při přebírce nebo při přesunech v rámci laboratoře. Na každém místě je pak možné spustit dotaz na kontrolu skladu a místa všech vzorků je možné vytisknout do listu. Pomocí tohoto listu dokáže vedoucí skladu rychle a snadno nalézt vzorky pro testování.
 • Správa testů

  • Rozhraní správy testu v KeyLAB umožňuje rychle získat přehled o pracovních zátěžích a termínech ve vaší laboratoři u všech aktivních projektů. Tyto funkce vám pomohou vyhnout se nepříjemným překročením lhůt a omezí stres při současné správě více projektů.
 • Jedinečný systém na bázi Excelu

  • Protože KeyLAB používá k zadávání dat rozhraní tabulky Excel, jsou listy zadávání dat totožné jako listy, které zaměstnanci vyplňují při provádění testů.
 • Návrh listu

  • Součástí KeyLAB je program pro návrh listů, který vám umožňuje zapojit libovolné listy nebo tabulky výkazů, které už máte, nebo udělat změny do dodaných listů British Standard či ASTM.
PLAXIS Dig Deeper
Go #GeoWithBentley for Confident Solutions
Strengthen your credibility with trusted information and sound computation
Přečtěte si více
Callout_COMMUNITIES
Engage with peers and Bentley subject matter experts for gINT tips and tricks, best practices, product support, and more.
Learn More