• gINT Professional Plus

  Mějte jasno o tom, co je pod zemí

Software pro správu a protokolování dat o podpovrchových projektech

Zajistěte efektivní, centralizovanou správu dat a výkonné vytváření protokolů k více různým projektům pomocí software gINT Professional Plus. Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích téměř jakýmkoli způsobem včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších. Můžete takto provádět správu záznamů o vrtech, CPT, geofyzikálních průzkumech a dalších prvcích současně pro více různých projektů. Automatizujte opakované úkony, eliminujte redundantní zadávání údajů a dramaticky zvyšte produktivitu pomocí software gINT Professional Plus.

Přečtěte si více +
  • geotechnical reports
  • Create fence diagrams
  • Create geotechnical borehole logs
  • Create geotechnical well logs
  • Create multi-project reports
  • Interoperate with engineering applications
  • Manage subsurface data
  • Geotechnical Subsurface Data 3D
  • geotechnical reports
  • Create fence diagrams
  • Create geotechnical borehole logs
  • Create geotechnical well logs
  • Create multi-project reports
  • Interoperate with engineering applications
  • Manage subsurface data
  • Geotechnical Subsurface Data 3D
Funkce
 • Vytvářejte a vizualizujte geotechnické zprávy

  • Virtuálně vytvářejte jakýkoli typ zprávy o podpovrchových strukturách – včetně záznamů o sondách a vrtech, schémat oplocení, průřezů/profilů, map pracoviště, grafů a tabulek – všechny ze stejných dat. Standardizujte zprávy pomocí pokročilých nástrojů pro kompilaci zpráv sloužících k podmíněnému formátování, manipulaci s daty a rozhodování.
 • Vytvářejte prostorové diagramy

  • Zobrazujte data z různých sondovacích záznamů v jediném protokolu s 2D/3D prostorovými diagramy. Používejte chytré prostorové diagramy pro přizpůsobení postupu podle přítomnosti nebo absence dat. Vyjměte povrchová data, převeďte je na síť a pak je zobrazte na prostorových diagramech. Znázorňujte graficky ve vašich prostorových diagramech vlastnosti v daných výškách.
 • Vytvářejte geotechnické záznamy vrtů

  • Zajistěte rychlý start pomocí protokolů záznamů poskytnutých při instalaci gINT nebo pomocí protokolů konstrukčních záznamů, aby vyhovovaly konvenčním tištěným záznamům vaší organizace. Doplňte informační inteligenci a citlivost dat do vašich protokolů záznamů s bohatou škálou vlastností protokolů záznamů a integrovaných výrazů.
 • Vytvářejte geotechnické záznamy studen

  • Upravujte vaše záznamy studen s lehkostí. Vykreslujte základní studny a komplexní litologické diagramy studen, laboratorní a terénní zkoušky, geologické informace nebo jakákoli další požadovaná data. Vytvářejte chytré protokoly, které zobrazují sloupce, když jsou specifikovaná data k dispozici.
 • Vytvářejte multi pojektové zprávy

  • Vytvářejte zprávy a dotazy o podpovrchových datec z neomezeného množství projektů s podporou Microsoft SQL Server. Standardizujte podnikové metody pro zadávání, import, ukládání a protokolování dat pro zajištění konzistence v rámci projektů. Převádějte projekty tak, aby všechny používaly stejný geosouřadnicový systém.
 • Spolupracujte s inženýrskými aplikacemi

  • Ukládejte data v jiném než proprietárním formátu, aby byla okamžitě k dispozici pro opětovné použití ze strany uživatelů podpovrchových dat, jako například stavebními inženýry, projektanty konstrukcí a mostů a geotechnickými inženýry pro jejich návrhy. Importujte a exportujte data prostřednictvím běžných formátů, jako například Excel, CSV, Microsoft Access, AGS, LandXML.
 • Spravujte podpovrchová data

  • Používejte nástroje pro správu podpovrchových dat pro získávání, ověřování, vyhledávání, protokolování, sestavování zpráv a sdílení dat mezi zainteresovanými stranami na úrovni projektu. Profesionálové v oboru geotechnologií, geoekologie, geologie a hornictví mohou používat podpovrchová data prostřednictvím snadno ovladatelného rozhraní.
 • Spravujte podpovrchová data u více různých projektů

  • Centralizujte více různých projektů do jedné podnikové databáze pro podporu globální spolupráce. Používejte nástroje pro správu podpovrchových dat pro získávání, ověřování, vyhledávání, protokolování, sestavování zpráv a sdílení dat mezi zainteresovanými stranami. Provádějte konverzi souřadnic mezi různými souřadnicovými systémy.
 • Pracujte s geotechnickými podpovrchovými daty v 3D

  • Zobrazujte gINT podpovrchová data ve 3D, vrtech,v litologii,v hladině vody a další. Nahrávejte data přímo z projektů gINT a zobrazujte je pomocí různých barevných témat. Kombinujte podpovrchová data se stávajícím pozemním průzkumem pro zabezpečení komplexní analýzy.
YouTube
gINT Civil Tools
V tomto videu se dozvíte více o GINT Civil Tools.
Sledovat video
PLAXIS Dig Deeper
Go #GeoWithBentley for Confident Solutions
Strengthen your credibility with trusted information and sound computation
Přečtěte si více
Callout_COMMUNITIES
Bentley komunity
Spojte se s kolegy v oblati správy geotechnických informací a získejte tipy a triky, osvědčené postupy, podporu produktů a další.
VÍCE INFORMACÍ
Callout_learn-now
gINT Civil Tools VZDĚLÁVÁNÍ
QuickStart cesta pro učení gINT Civil Tools
VÍCE INFORMACÍ