• gINT Professional Plus

  Mějte jasno o tom, co je pod zemí

Software pro správu a protokolování dat o podpovrchových projektech

Zajistěte efektivní, centralizovanou správu dat a výkonné vytváření protokolů k více různým projektům pomocí software gINT Professional Plus. Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích téměř jakýmkoli způsobem včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších. Můžete takto provádět správu záznamů o vrtech, CPT, geofyzikálních průzkumech a dalších prvcích současně pro více různých projektů. Automatizujte opakované úkony, eliminujte redundantní zadávání údajů a dramaticky zvyšte produktivitu pomocí software gINT Professional Plus.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Vytvářejte a vizualizujte geotechnické zprávy

  • Virtuálně vytvářejte jakýkoli typ zprávy o podpovrchových strukturách – včetně záznamů o sondách a vrtech, schémat oplocení, průřezů/profilů, map pracoviště, grafů a tabulek – všechny ze stejných dat. Standardizujte zprávy pomocí pokročilých nástrojů pro kompilaci zpráv sloužících k podmíněnému formátování, manipulaci s daty a rozhodování.
 • Vytvářejte prostorové diagramy

  • Zobrazujte data z různých sondovacích záznamů v jediném protokolu s 2D/3D prostorovými diagramy. Používejte chytré prostorové diagramy pro přizpůsobení postupu podle přítomnosti nebo absence dat. Vyjměte povrchová data, převeďte je na síť a pak je zobrazte na prostorových diagramech. Znázorňujte graficky ve vašich prostorových diagramech vlastnosti v daných výškách.
 • Vytvářejte geotechnické záznamy vrtů

  • Zajistěte rychlý start pomocí protokolů záznamů poskytnutých při instalaci gINT nebo pomocí protokolů konstrukčních záznamů, aby vyhovovaly konvenčním tištěným záznamům vaší organizace. Doplňte informační inteligenci a citlivost dat do vašich protokolů záznamů s bohatou škálou vlastností protokolů záznamů a integrovaných výrazů.
 • Vytvářejte geotechnické záznamy studen

  • Upravujte vaše záznamy studen s lehkostí. Vykreslujte základní studny a komplexní litologické diagramy studen, laboratorní a terénní zkoušky, geologické informace nebo jakákoli další požadovaná data. Vytvářejte chytré protokoly, které zobrazují sloupce, když jsou specifikovaná data k dispozici.
 • Vytvářejte multi pojektové zprávy

  • Vytvářejte zprávy a dotazy o podpovrchových datec z neomezeného množství projektů s podporou Microsoft SQL Server. Standardizujte podnikové metody pro zadávání, import, ukládání a protokolování dat pro zajištění konzistence v rámci projektů. Převádějte projekty tak, aby všechny používaly stejný geosouřadnicový systém.
 • Spolupracujte s inženýrskými aplikacemi

  • Ukládejte data v jiném než proprietárním formátu, aby byla okamžitě k dispozici pro opětovné použití ze strany uživatelů podpovrchových dat, jako například stavebními inženýry, projektanty konstrukcí a mostů a geotechnickými inženýry pro jejich návrhy. Importujte a exportujte data prostřednictvím běžných formátů, jako například Excel, CSV, Microsoft Access, AGS, LandXML.
 • Spravujte podpovrchová data

  • Používejte nástroje pro správu podpovrchových dat pro získávání, ověřování, vyhledávání, protokolování, sestavování zpráv a sdílení dat mezi zainteresovanými stranami na úrovni projektu. Profesionálové v oboru geotechnologií, geoekologie, geologie a hornictví mohou používat podpovrchová data prostřednictvím snadno ovladatelného rozhraní.
 • Spravujte podpovrchová data u více různých projektů

  • Centralizujte více různých projektů do jedné podnikové databáze pro podporu globální spolupráce. Používejte nástroje pro správu podpovrchových dat pro získávání, ověřování, vyhledávání, protokolování, sestavování zpráv a sdílení dat mezi zainteresovanými stranami. Provádějte konverzi souřadnic mezi různými souřadnicovými systémy.
 • Pracujte s geotechnickými podpovrchovými daty v 3D

  • Zobrazujte gINT podpovrchová data ve 3D, vrtech,v litologii,v hladině vody a další. Nahrávejte data přímo z projektů gINT a zobrazujte je pomocí různých barevných témat. Kombinujte podpovrchová data se stávajícím pozemním průzkumem pro zabezpečení komplexní analýzy.
YouTube
gINT Civil Tools
V tomto videu se dozvíte více o GINT Civil Tools.
Sledovat video
Bentley Communities
Engage with peers in Geotechnical Information Management for tips and tricks, best practices, product support and more.
LEARN MORE
gINT Civil Tools VZDĚLÁVÁNÍ
QuickStart cesta pro učení gINT Civil Tools
VÍCE INFORMACÍ