• gINT Professional

  Mějte jasno o tom, co je pod zemí

Jan De Nul NUV | Rozšíření Panamského průplavu | Panama

Software pro správu a protokolování dat o podpovrchových projektech

Překročte hranici základních záznamů pomocí software gINT Professional. Můžete protokolovat a spravovat data o podpovrchových konstrukcích téměř jakýmkoli způsobem včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších. Tento software vám pomáhá provádět správu záznamů o vrtaných otvorech, zemních vrtech a CPT a geofyzikálních záznamů. Můžete rovněž vytvářet prostorové diagramy, grafy, tabulky a jakékoli další představitelné protokoly.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Vytvářejte a vizualizujte geotechnické zprávy

  • Virtuálně vytvářejte jakýkoli typ zprávy o podpovrchových strukturách – včetně záznamů o sondách a vrtech, schémat oplocení, průřezů/profilů, map pracoviště, grafů a tabulek – všechny ze stejných dat. Standardizujte zprávy pomocí pokročilých nástrojů pro kompilaci zpráv sloužících k podmíněnému formátování, manipulaci s daty a rozhodování.
 • Vytvářejte prostorové diagramy

  • Zobrazujte data z různých sondovacích záznamů v jediném protokolu s 2D/3D prostorovými diagramy. Používejte chytré prostorové diagramy pro přizpůsobení postupu podle přítomnosti nebo absence dat. Vyjměte povrchová data, převeďte je na síť a pak je zobrazte na prostorových diagramech. Znázorňujte graficky ve vašich prostorových diagramech vlastnosti v daných výškách.
 • Vytvářejte geotechnické záznamy vrtů

  • Zajistěte rychlý start pomocí protokolů záznamů poskytnutých při instalaci gINT nebo pomocí protokolů konstrukčních záznamů, aby vyhovovaly konvenčním tištěným záznamům vaší organizace. Doplňte informační inteligenci a citlivost dat do vašich protokolů záznamů s bohatou škálou vlastností protokolů záznamů a integrovaných výrazů.
 • Vytvářejte geotechnické záznamy studen

  • Upravujte vaše záznamy studen s lehkostí. Vykreslujte základní studny a komplexní litologické diagramy studen, laboratorní a terénní zkoušky, geologické informace nebo jakákoli další požadovaná data. Vytvářejte chytré protokoly, které zobrazují sloupce, když jsou specifikovaná data k dispozici.
 • Vytvářejte specializované geotechnické zprávy

  • Rozšiřte vaši knihovnu zpráv tak, aby obsahovala devět typů zpráv navíc k standardním zprávám, včetně záznamů, hranic/profilů, grafů, histogramů, grafických tabulek, textových tabulek, grafických textových dokumentů, textových dokumentů a map pracovišť. Můžete rovněž navrhnout vlastní zprávy pro použití v terénu nebo laboratoři.
 • Spolupracujte s inženýrskými aplikacemi

  • Ukládejte data v jiném než proprietárním formátu, aby byla okamžitě k dispozici pro opětovné použití ze strany uživatelů podpovrchových dat, jako například stavebními inženýry, projektanty konstrukcí a mostů a geotechnickými inženýry pro jejich návrhy. Importujte a exportujte data prostřednictvím běžných formátů, jako například Excel, CSV, Microsoft Access, AGS, LandXML.
 • Spravujte podpovrchová data

  • Používejte nástroje pro správu podpovrchových dat pro získávání, ověřování, vyhledávání, protokolování, sestavování zpráv a sdílení dat mezi zainteresovanými stranami na úrovni projektu. Profesionálové v oboru geotechnologií, geoekologie, geologie a hornictví mohou používat podpovrchová data prostřednictvím snadno ovladatelného rozhraní.
 • Pracujte s geotechnickými podpovrchovými daty v 3D

  • Zobrazujte gINT podpovrchová data ve 3D, vrtech,v litologii,v hladině vody a další. Nahrávejte data přímo z projektů gINT a zobrazujte je pomocí různých barevných témat. Kombinujte podpovrchová data se stávajícím pozemním průzkumem pro zabezpečení komplexní analýzy.
YouTube
gINT Civil Tools
V tomto videu se dozvíte více o GINT Civil Tools.
Sledovat video
Bentley Communities
Engage with peers in Geotechnical Information Management for tips and tricks, best practices, product support and more.
LEARN MORE
gINT Civil Tools VZDĚLÁVÁNÍ
QuickStart cesta pro učení gINT Civil Tools
VÍCE INFORMACÍ