• gINT Logs

  Mějte jasno o tom, co je pod zemí

Software pro správu a protokolování dat o podpovrchových projektech

Záznamy se mohou týkat téměř jakéhokoli typu podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další. Pomocí softwaru gINT logs můžete protokolovat a spravovat údaje o vrtech a související záznamy. 
 • Rychle zadávejte a importujte data
 • Tiskněte nebo exportujte protokoly o záznamech
 • Zahrňte téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Vytvářejte a vizualizujte geotechnické zprávy

  • Virtuálně vytvářejte jakýkoli typ zprávy o podpovrchových strukturách – včetně záznamů o sondách a vrtech, schémat oplocení, průřezů/profilů, map pracoviště, grafů a tabulek – všechny ze stejných dat. Standardizujte zprávy pomocí pokročilých nástrojů pro kompilaci zpráv sloužících k podmíněnému formátování, manipulaci s daty a rozhodování.
 • Vytvářejte geotechnické záznamy vrtů

  • Zajistěte rychlý start pomocí protokolů záznamů poskytnutých při instalaci gINT nebo pomocí protokolů konstrukčních záznamů, aby vyhovovaly konvenčním tištěným záznamům vaší organizace. Doplňte informační inteligenci a citlivost dat do vašich protokolů záznamů s bohatou škálou vlastností protokolů záznamů a integrovaných výrazů.
 • Vytvářejte geotechnické záznamy studen

  • Upravujte vaše záznamy studen s lehkostí. Vykreslujte základní studny a komplexní litologické diagramy studen, laboratorní a terénní zkoušky, geologické informace nebo jakákoli další požadovaná data. Vytvářejte chytré protokoly, které zobrazují sloupce, když jsou specifikovaná data k dispozici.
 • Spolupracujte s inženýrskými aplikacemi

  • Ukládejte data v jiném než proprietárním formátu, aby byla okamžitě k dispozici pro opětovné použití ze strany uživatelů podpovrchových dat, jako například stavebními inženýry, projektanty konstrukcí a mostů a geotechnickými inženýry pro jejich návrhy. Importujte a exportujte data prostřednictvím běžných formátů, jako například Excel, CSV, Microsoft Access, AGS, LandXML.
 • Spravujte podpovrchová data

  • Používejte nástroje pro správu podpovrchových dat pro získávání, ověřování, vyhledávání, protokolování, sestavování zpráv a sdílení dat mezi zainteresovanými stranami na úrovni projektu. Profesionálové v oboru geotechnologií, geoekologie, geologie a hornictví mohou používat podpovrchová data prostřednictvím snadno ovladatelného rozhraní.
 • Připravujte individuálně nastavené protokoly z laboratorních testování

  • Rozšiřte svou knihovnu protokolů tak, aby zahrnovala devět typů protokolů: záznamy, hranice/profily, grafy, histogramy, grafické tabulky, textové tabulky, textové dokumenty s grafikou, textové dokumenty a mapy prostorů. Můžete také navrhnout vlastní, včetně různých protokolů z terénu a laboratoře.
Bentley Communities
Engage with peers in Geotechnical Information Management for tips and tricks, best practices, product support and more.
LEARN MORE
gINT Civil Tools VZDĚLÁVÁNÍ
QuickStart cesta pro učení gINT Civil Tools
VÍCE INFORMACÍ