Infrastruktura

Digitální dvojčata

Propojte fyzický a virtuální svět
V průběhu celého životního cyklu aktiv synchronizujte práci, získejte větší viditelnost a pochopte význam těch správných dat ve správný čas.

DIGITÁLNÍ DVOJČATA

Dejte lidem prostor, aby toho mohli udělat více

U rozhodnutí založených na datech zajistěte jejich viditelnost a přehledy, díky kterým bude infrastruktura udržitelná a odolná a vašim zúčastněným stranám lépe poslouží.

Měníme představy o inspekcích mostů

Dopravní podnik města Minnesota ušetří 40 % díky digitálním dvojčatům využívajícím data získaná pomocí dronů.

minnesota
Doosan

Společnost Doosan vytváří digitální dvojče větrné farmy

Díky digitálním dvojčatům Azure, IoT Hub a digitální vizualizaci Bentley iTwin využívá společnost Doosan připravené stavební bloky k rychlému sestavení modelu větrné farmy a nyní je využívá k vytváření nových technických inovací a obchodních příležitostí.

Rocketmine

Společnost ROCKETMINE získává digitální přehled

Technici ve Velké Británii a Africe spolupracují při provádění složitých úkolů údržby. První operátoři na místě získají na základě alarmů pro monitorování aktiv úplný geoprostorový kontext. Data o výkonnosti aktiv může v reálném čase při práci bez zapojení rukou zobrazit každý.

Aguas

Vodohospodářská společnost Águas do Porto provádí pomocí digitálních dvojčat rozhodnutí založená na datech

Vodárna zlepšila celý městský vodní cyklus tím, že uvedla do provozu inteligentní vodohospodářskou platformu H2Porto. Toto digitální dvojče pomáhá zlepšit provozní mobilitu a bylo díky ní dosaženo provozního zisku ve výši 23 %.

PREZIDENTKA, INSTITUCE STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
Rachel Skinner

„Myslím, že v některých případech byli lidé docela šokováni. Museli neustále přemýšlet o tom, že 70 % emisí uhlíku na celém světě nějakým způsobem souvisí s tím, jak se plánuje, navrhuje, buduje a provozuje infrastruktura. Hlavní součástí toho, co děláme, je řešení tohoto problému a je to naléhavé. Je opravdu důležité jednat.“

Zlepšete přístupnost a použitelnost dat

Kombinujte různorodá data ve federovaném prostředí, které odráží současné a předpovídá budoucí podmínky pro kontroly, podávání zpráv a získávání informací. Vytvářejte a spravujte velmi rozsáhlá digitální dvojčata. Díky robustní cloudové infrastruktuře a datovým centrům po celém světě k nim máte přístup kdykoli a odkudkoli.

Digital Twins

Pracujte na základě jediného opravdového zobrazení

 • Vytvářejte a spravujte digitální dvojčata, která představují aktuální virtuální podobu aktiv, systémů nebo měst
 • Prohlížejte si aktiva a projekty nepřetržitě odkudkoli
 • Mějte přehled o svých aktivech — co jsou, jak fungují a kdy je potřeba je změnit

Vizualizace, simulace a sledování

 • Využijte realistickou vizualizaci
 • Získejte přehled prostřednictvím analýz
 • Získejte poznatky prostřednictvím umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML)
 • Získejte podporu při rozhodování během navrhování, výstavby i provozu

Zlepšete rozhodování. Získejte výsledky.

 • Snižte náklady a čas potřebný na realizaci projektů a správu aktiv
 • Zlepšete úroveň a kvalitu služeb poskytovaných interně i externě
 • Snižte riziko spojené s aktivy, a odpovědnost vyplývající ze selhání aktiv
 • Dosáhněte svých cílů v oblasti udržitelnosti

BIM CHAMPION, MASS RAPID TRANSIT CORPORATION
Aswadi Yusof

„Digitální inovace se společností Bentley, včetně využití přístupu ,digitálních dvojčat‘, pomáhá společnosti MRT Corp implementovat obchodní procesy a systémy nezbytné k tomu, aby se stala lídrem digitální budoucnosti výstavby v Malajsii.‘

Poraďte se s odborníkem na iTwin

Jste inženýrská firma?

Pomozte nám pochopit, jak jste na tom s vývojem digitálních dvojčat pro své klienty.

Dozvědět se více

Dodavatel softwaru nebo integrátor?

Pomozte nám pochopit, jak jste na tom s vývojem aplikací digitálního dvojčete.

Dozvědět se více