• Subsurface Utilities Engineering od společnosti Bentley

  Mějte jasno o tom, co je pod zemí

Software Subsurface Utilities Engineering

Snižte rizika při vybudování v podzemním prostředí hustě obsazeném inženýrskými sítěmi pomocí softwaru Subsurface Utility Engineering (SUE) od společnosti Bentley. Schopnosti tohoto softwaru v oblasti 3D modelování vám umožní automaticky vytvářet 3D modely na základě geodetických informací, artefaktů CAD, GIS, tabulek ve formátu Excel, databází a dalších informací. Bentley SUE zachovává vazbu mezi CAD a GIS zdrojem informací o inženýrských sítích a zaměřuje se na prvky pozemních staveb a pomáhá vám dosáhnout toho, aby byla zajištěna neustálá synchronizace a aktuálnost dat.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Získejte a zapracujte do návrhů data z mapování

  • Pracujte s jakýmikoli daty z terénních průzkumů ve formátech ASCII, GPS, LiDAR, vrstevnicovými mapami, fotogrammetrickými snímky a daty v mnoha dalších podobách. Můžete upravovat a zpracovávat data podle potřeby, a když je návrh hotový, můžete nahrávat data návrhu do datových úložišť pro vytyčení nebo automatické strojní vedení pro účely přípravy staveniště.
 • Navrhujte a analyzujte koridory

  • Využívejte schopnosti imerzivního modelování koridorů, které podporují komplexní modelování a požadavky na soubory, které jsou vyžadovány BIM Level 2 i mimo BIM. Zefektivněte komplexní vývoj každého aspektu komunikace v rámci jediné, parametrické prezentace pomocí nástrojů pro realistické modelování koridorů. Můžete se rychle pohybovat podél koridoru v řízených krocích a zároveň zobrazovat a dynamicky navrhovat všechny součásti komunikace.
 • Vytvářejte výstupy stavebních projektů

  • Vytvářejte konzistentní, kvalitní tištěné i digitální výstupy, jako jsou tištěné grafy, zprávy, 2D/3D PDF soubory a 3D fyzické modely. Automatizujte a zrychlete tvorbu poznámek, stylů zobrazení a zpráv tak, že je budete vytvářet přímo z vložených vlastností objektů. Software poskytuje data návrhu a řezů a objemová data ve standardních oborových formátech XML pro výměnu dat.
 • Zapracujte do návrhů topografii a letecké snímkování

  • Práci na konceptuálním návrhu můžete rychle započít importováním obrazových a topografických dat z USGS, abyste si mohli prohlédnout návrh v realistickém prostředí. Pokryjte povrchy modelů TIN obrazovými daty a získáte rychlou vizualizaci 3D povrchu. Můžete snadno zobrazit možnosti místa stavby v jakékoli lokalitě, abyste získali přehled o návrhu.
 • Modelujte a analyzujte terén

  • Vytvářejte inteligentní modely obsahující nejen terénní data, ale také komunikace nebo charakteristiky stavenišť. Můžete využít funkce na vizuální odlišení podle struktury, vzhledu a symbolů v návrhu.
 • Modelujte, analyzujte a navrhujte kompletní sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě

  • Vytvářejte, přemisťujte, navrhujte a analyzujte sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě, které jsou plně integrované do vašich návrhů silnic. Se sítěmi můžete manipulovat v půdorysném nebo bokorysném pohledu, kde se zobrazuje nejen model odvodňování, ale také další inženýrské sítě.
 • Vykonávejte detekci kolizí

  • Seznamte se s umístěním stávajících podpovrchových inženýrských sítí, abyste snížili riziko stavby v místě s vysokou hustotou sítí. Provádějte analýzu konfliktů navrhovaných změn pro úsporu času, eliminaci chyb výstavby a snížení nákladů na projekt. Zobrazujte kolize v 3D nebo v tabulkovém formátu.
 • Vytvářejte 3D modely podzemních inženýrských sítí

  • Automaticky vytvářejte 3D modely na základě geodetických informací, artefaktů CAD, GIS, tabulek ve formátu Excel, databází Oracle a dalších standardních zdrojů informací v tomto oboru.
 • Vyřešte efektivně kolize podpovrchových inženýrských sítí

  • ​Prohlédněte si konflikty ve 3D modelu nebo vygenerujte zprávu o detekci konfliktů, abyste identifikovali všechny kolize podpovrchových inženýrských sítí. Chyby jsou označeny uzlem konfliktu a uloženy v databázi, takže můžete snadno vyhledat a vyřešit konflikty, abyste zmírnili potenciální stavební chyby.
 • Využívejte opakovaně společná konstrukční uspořádání

  • Používejte stavební buňky, abyste zaručili implementaci norem, zvýšili kvalitu návrhu a vyloučili nutnost opakovaného navrhování běžných sestav. Pokud něco můžete navrhnout, stavební buňka se o to postará. Na stavební buňku se nevztahují žádná omezení ve smyslu jednoduchosti nebo složitosti.
 • Synchronizujte geoprostorová data

  • Udržujte vzájemný vztah mezi zdroji dat CAD a GIS při práci na projektu. Můžete upravovat prvky stavebního návrhu a zasílat aktualizace zpět do zdroje dat GIS, takže data o podpovrchových inženýrských sítích budou stále aktuální.
 • Vizualizujte návrhy

  • Znázorněte své návrhy v reálném čase s využitím šablon na základě omezení, kontextového intuitivního rozhraní a dynamického 3D modelování. Vizualizujte návrh kdykoli a na vyžádání v rámci pracovního postupu modelování. Není potřeba žádný převod, software nebo proces speciálního pracovního postupu.
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací