• PowerCivil for “Country”

  Návrhy bez omezení

SOTEPA Ltda. | Humberto de Campos Street Extension | Blumenau, Brazílie

Software pro návrh a analýzu silnic

Získejte přístup k 3D modelování, specifickým technickým postupům podle dané konstrukce a k souvisejícím analýzám v rámci jediné aplikace. Software PowerCivil for “Country” je lokalizován ve více než 22 zemích a zaručí vám zohlednění norem, které pro váš konkrétní region potřebujete, zvýší kvalitu vašich návrhů a zkrátí čas nutný pro celkovou realizaci. PowerCivil vám pomůže zlepšit kvalitu návrhu díky tomu, že kombinuje tradiční konstrukční pracovní postupy zahrnující půdorysy, profily a řezy s inovační technologií 3D modelování na základě vztahů a omezení daných stanovenými parametry.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Získejte a zapracujte do návrhů data z mapování

  • Pracujte s jakýmikoli daty z terénních průzkumů ve formátech ASCII, GPS, LiDAR, vrstevnicovými mapami, fotogrammetrickými snímky a daty v mnoha dalších podobách. Můžete upravovat a zpracovávat data podle potřeby, a když je návrh hotový, můžete nahrávat data návrhu do datových úložišť pro vytyčení nebo automatické strojní vedení pro účely přípravy staveniště.
 • Vytvářejte vodorovné a svislé průměty

  • Využívejte objektově orientované souřadnicové geometrie a funkcí prostorového vyrovnání, které poskytují inteligentní aktualizace, když rychle vytváříte přesné vodorovné a svislé vyrovnání. Využívejte profily výšek k zobrazování informací o povrchu a rovněž údajů o svislém vyrovnání ve spojení s vodorovným vyrovnáním.
 • Vytvářejte profily a průřezy

  • ​Vytvářejte profily a průřezy z jakéhokoli pohledu v rámci návrhu. Zobrazujte aktualizace průběžně s úpravami návrhu pomocí dynamických řezů. Budete moci sledovat změny terénu odrážející úpravy návrhu. Začleňte vlastnosti povrchů, součásti komunikací a značení, například meze nebo staničení.
 • Vytvářejte základní projektové mapy

  • Kombinováním technických dat a dat ze systému GIS vytvářejte základní projektové mapy slučující analýzu, vizualizaci a prezentaci, abyste zaručili lepší komunikaci v rámci projektu prostřednictvím skvělých map a inteligentních souborů PDF.
 • Navrhujte a analyzujte koridory

  • Využívejte schopnosti imerzivního modelování koridorů, které podporují komplexní modelování a požadavky na soubory, které jsou vyžadovány BIM Level 2 i mimo BIM. Zefektivněte komplexní vývoj každého aspektu komunikace v rámci jediné, parametrické prezentace pomocí nástrojů pro realistické modelování koridorů. Můžete se rychle pohybovat podél koridoru v řízených krocích a zároveň zobrazovat a dynamicky navrhovat všechny součásti komunikace.
 • Vytvářejte výstupy stavebních projektů

  • Vytvářejte konzistentní, kvalitní tištěné i digitální výstupy, jako jsou tištěné grafy, zprávy, 2D/3D PDF soubory a 3D fyzické modely. Automatizujte a zrychlete tvorbu poznámek, stylů zobrazení a zpráv tak, že je budete vytvářet přímo z vložených vlastností objektů. Software poskytuje data návrhu a řezů a objemová data ve standardních oborových formátech XML pro výměnu dat.
 • Začleňte do stavebních návrhů modely od třetích stran

  • Použitím modelů od třetích stran v projektu vašeho návrhu zajistíte, že budou vyjadřovat stav v reálném čase a na skutečném místě. Importujte modely z nástroje Trimble SketchUp, aby se mohly holisticky zobrazovat v navrhovaném prostředí.
 • Zapracujte do návrhů topografii a letecké snímkování

  • Práci na konceptuálním návrhu můžete rychle započít importováním obrazových a topografických dat z USGS, abyste si mohli prohlédnout návrh v realistickém prostředí. Pokryjte povrchy modelů TIN obrazovými daty a získáte rychlou vizualizaci 3D povrchu. Můžete snadno zobrazit možnosti místa stavby v jakékoli lokalitě, abyste získali přehled o návrhu.
 • Modelujte, analyzujte a navrhujte kompletní sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě

  • Vytvářejte, přemisťujte, navrhujte a analyzujte sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě, které jsou plně integrované do vašich návrhů silnic. Se sítěmi můžete manipulovat v půdorysném nebo bokorysném pohledu, kde se zobrazuje nejen model odvodňování, ale také další inženýrské sítě.
 • Modelujte a analyzujte terén

  • Vytvářejte inteligentní modely obsahující nejen terénní data, ale také komunikace nebo charakteristiky stavenišť. Můžete využít funkce na vizuální odlišení podle struktury, vzhledu a symbolů v návrhu.
 • Provádějte simulace pohybu vozidel na dané dráze

  • Omezte nákladné chyby v návrhu simulací pohybu vozidel po dané dráze v celém průběhu práce na návrhu lokality, abyste mohli pohotově identifikovat problémy v raných fázích projektu. Použijte knihovnu předem připravených šablon vozidel, nebo navrhněte vlastní šablony vyhovující potřebám vašeho projektu. Soubory můžete exportovat ve formátech DWG, Land XML a PDF.
 • Vizualizujte návrhy

  • Znázorněte své návrhy v reálném čase s využitím šablon na základě omezení, kontextového intuitivního rozhraní a dynamického 3D modelování. Vizualizujte návrh kdykoli a na vyžádání v rámci pracovního postupu modelování. Není potřeba žádný převod, software nebo proces speciálního pracovního postupu.
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací