• OpenSite Designer

  Optimalizace výstupů

OpenSite Designer

OpenSite Designer je nová aplikace, která používá komplexní prostředí pro modelování k realizaci projektů návrhů stavenišť od konceptu po finální verzi. Aplikace poskytuje kompletní podrobnou sadu funkcí pro rychlé modelování a analýzu staveniště, optimalizaci a kvantifikaci pozemních prací, návrh odvodnění a podzemních zařízení, automatizované výstupy projektů a další.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Přistupujte k vyráběným komponentům

  • Přistupujte ke „Component Center“, sadě cloudových služeb, které umožňují rychlejší přístup a důslednejší využívání vyráběných komponent a organizační nebo projektovo-specifický obsah a standardy. Používejte parametrické komponenty v konkrétních aplikacích a průmoslových odvětvích napříč multidisciplinárními projektovými týmy, přičemž budete podporovat sdílení znalostí mezi pracovníky týmu, a tak umožníte trvalost informací o komponentách napříc celým životním cyklem aktiv
 • Automatizujte produkci výkresů

  • Využívejte Documentation Center pro automatizovanou výrobu vysoce kvalitních výkresů, včetně multidisciplinárních dokumentačních sestav, které jsou konzistentní napříč celým projektem. Získejte živý náhled na projekt v orientaci listů. Se změnami návrhů se změní i listy. Provádějte změny přímo v listech a OpenRoads Designer je zaktualizuje ve zdrojové geometrii.
 • Conceptualize and Detail Site Designs

  • Quickly create, revise, and optimize multiple design scenarios for commercial, industrial, and campus projects. Conceptualize and detail parking lots, streets, sidewalks, buildings pads, and other design features using auto-drawing capabilities and interactive 3D modeling.
 • Navrhujte v kontextu

  • S jistotou pochopte existující podmínky a urychlete pracovní postupy pro návrh s možností snadno intergrovat fotografie, mračna bodů a 3D sítě reálného stavu do projektových a konstrukčních modelů. Integrujte geoprostorové informace s cílem zajistit, aby byly modely přesne geoprostorovo umístěny.
 • Začleňte do stavebních návrhů modely od třetích stran

  • Použitím modelů od třetích stran v projektu vašeho návrhu zajistíte, že budou vyjadřovat stav v reálném čase a na skutečném místě. Importujte modely z nástroje Trimble SketchUp, aby se mohly holisticky zobrazovat v navrhovaném prostředí.
 • Modelujte, analyzujte a navrhujte kompletní sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě

  • Vytvářejte, přemisťujte, navrhujte a analyzujte sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě, které jsou plně integrované do vašich návrhů silnic. Se sítěmi můžete manipulovat v půdorysném nebo bokorysném pohledu, kde se zobrazuje nejen model odvodňování, ale také další inženýrské sítě.
 • Optimize Earthwork

  • Employ a highly advanced optimization engine for earthwork allowing designers to quickly and easily explore alternatives. The grading solver runs thousands of iterations based on designer-defined constraints for each site layout to find the best cost of construction. Differing design scenarios can be evaluated, design changes can be implemented, and critical grading elements such as walls and berms can be dynamically evaluated for cost.
 • Optimize Site Layout

  • Simplify site layouts with designer-defined parametric drawing capabilities of parking lots, buildings, drives, and walkways. Intelligent site layout offers iterative and dynamic interaction of key design components across the project, dramatically speeding up the design process and allowing designers to focus on engineering and efficiency. Design changes, whether exploring alternatives or addressing client feedback, are fast and easy due to the dynamic interaction of elements. Quickly re-position buildings, modify parking areas, and add drives and walks all while evaluating the results and responding to project stakeholder feedback.
 • Provádějte analýzu ve fázi návrhu

  • Zajistěte lepší celkový přehled o výkonnosti projektu pomocí analytických nástrojů ve fázi návrhu, abyste dosáhli optimalizovaných výsledků pro širokou řadu analýz týkajících se mimo jiné odvodňování, terénu, bezpečnosti, srovnávání terénu, viditelnosti místa a klouzání po hladině.
 • Využívejte opakovaně společná konstrukční uspořádání

  • Používejte stavební buňky, abyste zaručili implementaci norem, zvýšili kvalitu návrhu a vyloučili nutnost opakovaného navrhování běžných sestav. Pokud něco můžete navrhnout, stavební buňka se o to postará. Na stavební buňku se nevztahují žádná omezení ve smyslu jednoduchosti nebo složitosti.
 • Vizualizujte návrhy

  • Znázorněte své návrhy v reálném čase s využitím šablon na základě omezení, kontextového intuitivního rozhraní a dynamického 3D modelování. Vizualizujte návrh kdykoli a na vyžádání v rámci pracovního postupu modelování. Není potřeba žádný převod, software nebo proces speciálního pracovního postupu.
Webcast na vyžádání - Informovaná infrastruktura
Odhalení výhod OpenSite Designer a toho, jak jeho nová inovativní technologie posílí pokroky realizace projektů rozvoje staveniště.
Registrace
OpenSite Solves your Critical Business Issues

Get to know OpenSite Designer by downloading our e-book, which contains an overview of the product benefits and over 10 videos of the product in action.

READ MORE
OpenSite ve zprávách
Silnice a infrastruktura (Roads & Infrastructure) diskutují o tom, jak OpenSite staví základy pro digitální staveniště.
VÍCE INFORMACÍ