• OpenSite Designer

  OpenSite Designer

  Optimalizace výstupů

OpenSite Designer

OpenSite Designer je nová aplikace, která používá komplexní prostředí pro modelování k realizaci projektů návrhů stavenišť od konceptu po finální verzi. Aplikace poskytuje kompletní podrobnou sadu funkcí pro rychlé modelování a analýzu staveniště, optimalizaci a kvantifikaci pozemních prací, návrh odvodnění a podzemních zařízení, automatizované výstupy projektů a další.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Přistupujte k vyráběným komponentům

  • Přistupujte ke „Component Center“, sadě cloudových služeb, které umožňují rychlejší přístup a důslednejší využívání vyráběných komponent a organizační nebo projektovo-specifický obsah a standardy. Používejte parametrické komponenty v konkrétních aplikacích a průmoslových odvětvích napříč multidisciplinárními projektovými týmy, přičemž budete podporovat sdílení znalostí mezi pracovníky týmu, a tak umožníte trvalost informací o komponentách napříc celým životním cyklem aktiv
 • Automatizujte produkci výkresů

  • Využívejte Documentation Center pro automatizovanou výrobu vysoce kvalitních výkresů, včetně multidisciplinárních dokumentačních sestav, které jsou konzistentní napříč celým projektem. Získejte živý náhled na projekt v orientaci listů. Se změnami návrhů se změní i listy. Provádějte změny přímo v listech a OpenRoads Designer je zaktualizuje ve zdrojové geometrii.
 • Navrhujte v kontextu

  • S jistotou pochopte existující podmínky a urychlete pracovní postupy pro návrh s možností snadno intergrovat fotografie, mračna bodů a 3D sítě reálného stavu do projektových a konstrukčních modelů. Integrujte geoprostorové informace s cílem zajistit, aby byly modely přesne geoprostorovo umístěny.
 • Vytvářejte konceptuální uspořádání dané lokality

  • Vytvářejte četné varianty návrhu staveb včetně souvisejících nákladů v řádu hodin, nikoli dnů. Pomocí automatických kreslicích nástrojů vytvářejte parkoviště, ulice, chodníky a další možnosti. Můžete si rychle prohlédnout různé scénáře návrhů komerčních, průmyslových, univerzitních nebo obytných projektů, abyste optimalizovali uspořádání dané lokality.
 • Generujte plány na terénní úpravy a odvádění dešťových vod

  • Vytvářejte, revidujte a optimalizujte konceptuální uspořádání pomocí plánů terénních úprav a odvádění dešťových vod při snížených nákladech. Rychle sestavujte odhady výkopů a výplní a zobrazujte související náklady. V řádu minut můžete vytvářet konceptuální plány lokalit s optimalizovanými náklady a zaváděcí rozpočty, aby se omezila rizika ohrožující projekt.
 • Začleňte do stavebních návrhů modely od třetích stran

  • Použitím modelů od třetích stran v projektu vašeho návrhu zajistíte, že budou vyjadřovat stav v reálném čase a na skutečném místě. Importujte modely z nástroje Trimble SketchUp, aby se mohly holisticky zobrazovat v navrhovaném prostředí.
 • Modelujte, analyzujte a navrhujte kompletní sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě

  • Vytvářejte, přemisťujte, navrhujte a analyzujte sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě, které jsou plně integrované do vašich návrhů silnic. Se sítěmi můžete manipulovat v půdorysném nebo bokorysném pohledu, kde se zobrazuje nejen model odvodňování, ale také další inženýrské sítě.
 • Provádějte analýzu ve fázi návrhu

  • Zajistěte lepší celkový přehled o výkonnosti projektu pomocí analytických nástrojů ve fázi návrhu, abyste dosáhli optimalizovaných výsledků pro širokou řadu analýz týkajících se mimo jiné odvodňování, terénu, bezpečnosti, srovnávání terénu, viditelnosti místa a klouzání po hladině.
 • Využívejte opakovaně společná konstrukční uspořádání

  • Používejte stavební buňky, abyste zaručili implementaci norem, zvýšili kvalitu návrhu a vyloučili nutnost opakovaného navrhování běžných sestav. Pokud něco můžete navrhnout, stavební buňka se o to postará. Na stavební buňku se nevztahují žádná omezení ve smyslu jednoduchosti nebo složitosti.
 • Vizualizujte návrhy

  • Znázorněte své návrhy v reálném čase s využitím šablon na základě omezení, kontextového intuitivního rozhraní a dynamického 3D modelování. Vizualizujte návrh kdykoli a na vyžádání v rámci pracovního postupu modelování. Není potřeba žádný převod, software nebo proces speciálního pracovního postupu.
OpenSite Designer Webinar

Register for our upcoming webinar on OpenSite Designer.

Register Now
OpenSite in the News
Roads & Infrastructure discuss how OpenSite is laying the groundwork for the digital construction site.
Read Article
Introducing OpenSite Designer
Hear from David Settlemyer, Bentley's Senior Product Manager, as he introduces OpenSite Designer, the revolutionary product for site design.
WATCH VIDEO