OpenSite Designer

Konceptuální, předběžné a detailní návrhy. Vše v jednom!

Nastartujte projekt, vyhrajte tendr, dotáhněte práci do konce a získejte věrnou klientelu.

Zkrácení doby tvorby plánu o 20 %

Splňte rostoucí nároky, přilákejte nové zákazníky a získejte kvalifikovanou pracovní sílu.

Automatizujte ruční práci

Eliminujte zdlouhavou opakovanou práci a věnujte více času navrhování a méně času kreslení.


Skutečný software pro navrhování stavenišť

Dosáhněte vyšší produktivity díky funkcím pro navrhování stavenišť. Přestaňte zápolit s dopravním softwarem, který stěží splní vaše potřeby.


Používejte BIM místo nefunkčních pracovních toků

Integrujte stávající reálné podmínky, využívejte řadu oborů a datových typů a snadno spolupracujte s distribuovanými týmy.


OpenSite

OPENSITE SITEOPS

Koncepty za pouhé hodiny, nikoli dny

Využijte OpenSite SITEOPS (součástí OpenSite Designer) ke tvorbě více konceptů rychleji než u jakéhokoli jiného softwaru. Provádějte úpravy za chodu během schůzek se zúčastněnými stranami. Vytvářejte plány nivelace a odvodu dešťové vody, abyste vyhodnotili proveditelnost projektu a určili nákladově nejefektivnější způsoby řešení překážek.

OPENSITE DESIGNER

Detailní návrh

Ať už potřebujete vytvářet tradiční 2D návrhy, přejít na 3D modelování, podpořit digitální transformaci, nebo vše zmíněné, software OpenSite je jedinou volbou pro skutečné navrhování stavenišť. Zahrnuje kompletní možnosti podrobného návrhu pro rychlé modelování a analýzu stavenišť, optimalizaci a kvantifikaci zemních prací, návrh odvodňovacích a podzemních inženýrských sítí a automatizované projektové výstupy v jedné aplikaci.

Provádějte tisíce iterací na základě omezení definovaných návrhem.

OpenSite využívá jádro pro optimalizaci zemních prací, který pouhým kliknutím zkoumá alternativy. Vyhodnoťte další možnosti návrhu, zakomponujte zpětnou vazbu od zúčastněných stran nebo přidejte důležité prvky odstupňování, jako jsou stěny a nosníky, k dynamickému vygenerování optimálních nákladů na výstavbu.

Využijte výhod 3D vizualizace

OpenSite Designer obsahuje nástroj LumenRT, který umožňuje vytvářet poutavé a snadno pochopitelné vizualizace pro zúčastněné strany. Nemusíte být expertem na počítačovou grafiku, abyste dokázali vytvořit realistickou digitální vizualizaci.

iTwin

Běží na iTwin

iTwins vám umožní spravovat a vizualizovat živé stavební informace ve 2D, 3D a 4D, abyste mohli sledovat výkonnost projektu a činit lepší a rychlejší rozhodnutí založená na datech.