• OpenRoads Designer

  Stavbou řízený návrh

OpenRoads Designer

OpenRoads Designer představuje nové, ucelené modelovací prostředí k poskytnutí technických postupů podle dané stavby pro urychlení dodání projektů silničních sítí, sjednocení projekčních a stavebních procesů od konceptu až po realizaci. Tato aplikace nabízí kompletní funkce pro mapování, návrhy odvodňování, podpovrchových inženýrských sítí a silnic.

Přečtěte si více +
  • 3D Earthwork
  • Integrate raster imagery _VIDEO
  • 3D Earthwork
  • Perform design time analysis _VIDEO
  • Render In Real time with Cinematic Quality BW
Funkce
 • Automatizujte produkci výkresů

  • Využívejte Documentation Center pro automatizovanou výrobu vysoce kvalitních výkresů, včetně multidisciplinárních dokumentačních sestav, které jsou konzistentní napříč celým projektem. Získejte živý náhled na projekt v orientaci listů. Se změnami návrhů se změní i listy. Provádějte změny přímo v listech a OpenRoads Designer je zaktualizuje ve zdrojové geometrii.
 • Vytvářejte vodorovné a svislé průměty

  • Využívejte objektově orientované souřadnicové geometrie a funkcí prostorového vyrovnání, které poskytují inteligentní aktualizace, když rychle vytváříte přesné vodorovné a svislé vyrovnání. Využívejte profily výšek k zobrazování informací o povrchu a rovněž údajů o svislém vyrovnání ve spojení s vodorovným vyrovnáním.
 • Vytvářejte profily a průřezy

  • ​Vytvářejte profily a průřezy z jakéhokoli pohledu v rámci návrhu. Zobrazujte aktualizace průběžně s úpravami návrhu pomocí dynamických řezů. Budete moci sledovat změny terénu odrážející úpravy návrhu. Začleňte vlastnosti povrchů, součásti komunikací a značení, například meze nebo staničení.
 • Navrhujte a analyzujte koridory

  • Využívejte schopnosti imerzivního modelování koridorů, které podporují komplexní modelování a požadavky na soubory, které jsou vyžadovány BIM Level 2 i mimo BIM. Zefektivněte komplexní vývoj každého aspektu komunikace v rámci jediné, parametrické prezentace pomocí nástrojů pro realistické modelování koridorů. Můžete se rychle pohybovat podél koridoru v řízených krocích a zároveň zobrazovat a dynamicky navrhovat všechny součásti komunikace.
 • Geoprostorové lokalizace projektů

  • Převádějte a integrujte do svých návrhů geoprostorové informace se stovek podporovaných souřadnicových systémů. Mějte přístup k datům z OGC webových mapových serverů, používejte GPS data v reálném čase a vytvářejte geoprostorová PDF.
 • Návrh v kontextu

  • Jasné porozumění stávajícím podmínkám urychlí pracovní toky modelování návrhu díky schopnosti snadno integrovat tradiční průzkum, obrazová data, mračna bodů a 3D skutečné sítě do modelů návrhu a výstavby. Integrace geoprostorových informací zaručí, že modely budou přesně geoprostorově lokalizované.
 • Modelujte a analyzujte terén

  • Vytvářejte inteligentní modely obsahující nejen terénní data, ale také komunikace nebo charakteristiky stavenišť. Můžete využít funkce na vizuální odlišení podle struktury, vzhledu a symbolů v návrhu.
 • Modelujte, analyzujte a navrhujte kompletní sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě

  • Vytvářejte, přemisťujte, navrhujte a analyzujte sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě, které jsou plně integrované do vašich návrhů silnic. Se sítěmi můžete manipulovat v půdorysném nebo bokorysném pohledu, kde se zobrazuje nejen model odvodňování, ale také další inženýrské sítě.
 • Model earthwork

  • Create a 3D cut and fill earthworks model that can be utilized as a digital twin to precisely calculate, visualize, and summarize cut and fill analysis. OpenRoads Designer’s unique modeling capabilities help enhance earthwork and quantities workflows to maximize productivity and cost savings.
 • Support BIM workflows

  • Export digital deliverables, including IFC, to support industry BIM workflows. Use Asset Manager to include component attribution for a more efficient, data-rich BIM deliverable. Advance your BIM workflows in a digital twin authoring environment while supporting the creation of all traditional and digital design deliverables.
 • Provádějte analýzu ve fázi návrhu

  • Zajistěte lepší celkový přehled o výkonnosti projektu pomocí analytických nástrojů ve fázi návrhu, abyste dosáhli optimalizovaných výsledků pro širokou řadu analýz týkajících se mimo jiné odvodňování, terénu, bezpečnosti, srovnávání terénu, viditelnosti místa a klouzání po hladině.
 • Využívejte opakovaně společná konstrukční uspořádání

  • Používejte stavební buňky, abyste zaručili implementaci norem, zvýšili kvalitu návrhu a vyloučili nutnost opakovaného navrhování běžných sestav. Pokud něco můžete navrhnout, stavební buňka se o to postará. Na stavební buňku se nevztahují žádná omezení ve smyslu jednoduchosti nebo složitosti.
 • Vizualizujte návrhy

  • Znázorněte své návrhy v reálném čase s využitím šablon na základě omezení, kontextového intuitivního rozhraní a dynamického 3D modelování. Vizualizujte návrh kdykoli a na vyžádání v rámci pracovního postupu modelování. Není potřeba žádný převod, software nebo proces speciálního pracovního postupu.
Shopping cart
Buy OpenRoads Designer Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
OpenRoads
One Application. Start to Finish.
You need a single design application to meet contract requirements on time, every time, regardless of change. See why engineers choose OpenRoads.
Read eBook
OpenRoads Designer Free Trial
We've made it easier than ever for your business to get started with OpenRoads.  Experience the new 14-day free trial for yourself.  
Download Now
Callout-ist_25915478_BuyNowKeyboard_2XL
Pořiďte si OpenRoads Designer nyní
Přejděte na Bentley's Application Store a pořiďte si OpenRoads Designer jen na pár kliknutí!
VÍCE INFORMACÍ
Názory