• OpenRoads Designer

  Stavbou řízený návrh

OpenRoads Designer

OpenRoads Designer představuje nové, ucelené modelovací prostředí k poskytnutí technických postupů podle dané stavby pro urychlení dodání projektů silničních sítí, sjednocení projekčních a stavebních procesů od konceptu až po realizaci. Tato aplikace nabízí kompletní funkce pro mapování, návrhy odvodňování, podpovrchových inženýrských sítí a silnic.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Přistupujte k vyráběným komponentům

  • Přistupujte ke „Component Center“, sadě cloudových služeb, které umožňují rychlejší přístup a důslednejší využívání vyráběných komponent a organizační nebo projektovo-specifický obsah a standardy. Používejte parametrické komponenty v konkrétních aplikacích a průmoslových odvětvích napříč multidisciplinárními projektovými týmy, přičemž budete podporovat sdílení znalostí mezi pracovníky týmu, a tak umožníte trvalost informací o komponentách napříc celým životním cyklem aktiv
 • Automatizujte produkci výkresů

  • Využívejte Documentation Center pro automatizovanou výrobu vysoce kvalitních výkresů, včetně multidisciplinárních dokumentačních sestav, které jsou konzistentní napříč celým projektem. Získejte živý náhled na projekt v orientaci listů. Se změnami návrhů se změní i listy. Provádějte změny přímo v listech a OpenRoads Designer je zaktualizuje ve zdrojové geometrii.
 • Vytvářejte vodorovné a svislé průměty

  • Využívejte objektově orientované souřadnicové geometrie a funkcí prostorového vyrovnání, které poskytují inteligentní aktualizace, když rychle vytváříte přesné vodorovné a svislé vyrovnání. Využívejte profily výšek k zobrazování informací o povrchu a rovněž údajů o svislém vyrovnání ve spojení s vodorovným vyrovnáním.
 • Vytvářejte profily a průřezy

  • ​Vytvářejte profily a průřezy z jakéhokoli pohledu v rámci návrhu. Zobrazujte aktualizace průběžně s úpravami návrhu pomocí dynamických řezů. Budete moci sledovat změny terénu odrážející úpravy návrhu. Začleňte vlastnosti povrchů, součásti komunikací a značení, například meze nebo staničení.
 • Navrhujte a analyzujte koridory

  • Využívejte schopnosti imerzivního modelování koridorů, které podporují komplexní modelování a požadavky na soubory, které jsou vyžadovány BIM Level 2 i mimo BIM. Zefektivněte komplexní vývoj každého aspektu komunikace v rámci jediné, parametrické prezentace pomocí nástrojů pro realistické modelování koridorů. Můžete se rychle pohybovat podél koridoru v řízených krocích a zároveň zobrazovat a dynamicky navrhovat všechny součásti komunikace.
 • Geoprostorové lokalizace projektů

  • Převádějte a integrujte do svých návrhů geoprostorové informace se stovek podporovaných souřadnicových systémů. Mějte přístup k datům z OGC webových mapových serverů, používejte GPS data v reálném čase a vytvářejte geoprostorová PDF.
 • Integrujte mračna bodů

  • Snadno zakomponujte širokou škálu a rozsah dat z mračen bodů do svého návrhového prostředí. Můžete vizualizovat, vykreslovat a měřit data z mračen bodů, a tak lépe pochopit stávající podmínky a urychlit kótování a modelování.
 • Integrujte rastrové obrázky

  • Snadno zakomponujte rastrové obrázky všech druhů, včetně leteckých a satelitních snímků a naskenovaných dokumentů. Vybírat si můžete ze spousty podporovaných formátů souborů, včetně Google Earth KML, CALS, BMP, TIF, GeoTIFF, JPG a mnoha dalších.
 • Integrujte sítě reálného stavu

  • Začleňte do vašich návrhů přesné 3D sítě reálného stavu s fotografickými texturami vytvořenými pomocí software ContextCapture. Tyto velmi realistické modely mohou být použity přímo v navrhovacím prostředí jako základ pro modelování návrhu a konstrukční modelování, a tak vytvářet modely rychleji a v lepší kvalitě.
 • Modelujte a analyzujte terén

  • Vytvářejte inteligentní modely obsahující nejen terénní data, ale také komunikace nebo charakteristiky stavenišť. Můžete využít funkce na vizuální odlišení podle struktury, vzhledu a symbolů v návrhu.
 • Modelujte, analyzujte a navrhujte kompletní sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě

  • Vytvářejte, přemisťujte, navrhujte a analyzujte sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě, které jsou plně integrované do vašich návrhů silnic. Se sítěmi můžete manipulovat v půdorysném nebo bokorysném pohledu, kde se zobrazuje nejen model odvodňování, ale také další inženýrské sítě.
 • Provádějte analýzu ve fázi návrhu

  • Zajistěte lepší celkový přehled o výkonnosti projektu pomocí analytických nástrojů ve fázi návrhu, abyste dosáhli optimalizovaných výsledků pro širokou řadu analýz týkajících se mimo jiné odvodňování, terénu, bezpečnosti, srovnávání terénu, viditelnosti místa a klouzání po hladině.
 • Využívejte opakovaně společná konstrukční uspořádání

  • Používejte stavební buňky, abyste zaručili implementaci norem, zvýšili kvalitu návrhu a vyloučili nutnost opakovaného navrhování běžných sestav. Pokud něco můžete navrhnout, stavební buňka se o to postará. Na stavební buňku se nevztahují žádná omezení ve smyslu jednoduchosti nebo složitosti.
 • Vizualizujte návrhy

  • Znázorněte své návrhy v reálném čase s využitím šablon na základě omezení, kontextového intuitivního rozhraní a dynamického 3D modelování. Vizualizujte návrh kdykoli a na vyžádání v rámci pracovního postupu modelování. Není potřeba žádný převod, software nebo proces speciálního pracovního postupu.
 • Pracujte v personalizovaném prostředí

  • U každého projektu se můžete spolehnout na to, že pracujete ve správném kontextu, protože požadovaná nastavení a normy jsou uplatňovány automaticky. Můžete také využívat personalizovaná doporučení, která vám pomohou využívat všech výhod softwaru.
Lepší dodání projektu
E-Kniha - OpenRoads Designer
Zjistěte, jak lepší dodání projektu začíná lepší řízením změn.
Více informací
CONNECT
Zajímá vás, co je nového v aplikaci OpenRoads Designer?

Nové schopnosti
Rychlejší výkon
Získejte vaši aktualizaci ještě dnes!

ZJISTĚTE, CO JE NOVÉHO
Názory