• OpenRoads Designer

  Stavbou řízený návrh

OpenRoads Designer

OpenRoads Designer představuje nové, ucelené modelovací prostředí k poskytnutí technických postupů podle dané stavby pro urychlení dodání projektů silničních sítí, sjednocení projekčních a stavebních procesů od konceptu až po realizaci. Tato aplikace nabízí kompletní funkce pro mapování, návrhy odvodňování, podpovrchových inženýrských sítí a silnic.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Přistupujte k vyráběným komponentům

  • Přistupujte ke „Component Center“, sadě cloudových služeb, které umožňují rychlejší přístup a důslednejší využívání vyráběných komponent a organizační nebo projektovo-specifický obsah a standardy. Používejte parametrické komponenty v konkrétních aplikacích a průmoslových odvětvích napříč multidisciplinárními projektovými týmy, přičemž budete podporovat sdílení znalostí mezi pracovníky týmu, a tak umožníte trvalost informací o komponentách napříc celým životním cyklem aktiv
 • Automatizujte produkci výkresů

  • Využívejte Documentation Center pro automatizovanou výrobu vysoce kvalitních výkresů, včetně multidisciplinárních dokumentačních sestav, které jsou konzistentní napříč celým projektem. Získejte živý náhled na projekt v orientaci listů. Se změnami návrhů se změní i listy. Provádějte změny přímo v listech a OpenRoads Designer je zaktualizuje ve zdrojové geometrii.
 • Vytvářejte vodorovné a svislé průměty

  • Využívejte objektově orientované souřadnicové geometrie a funkcí prostorového vyrovnání, které poskytují inteligentní aktualizace, když rychle vytváříte přesné vodorovné a svislé vyrovnání. Využívejte profily výšek k zobrazování informací o povrchu a rovněž údajů o svislém vyrovnání ve spojení s vodorovným vyrovnáním.
 • Vytvářejte profily a průřezy

  • ​Vytvářejte profily a průřezy z jakéhokoli pohledu v rámci návrhu. Zobrazujte aktualizace průběžně s úpravami návrhu pomocí dynamických řezů. Budete moci sledovat změny terénu odrážející úpravy návrhu. Začleňte vlastnosti povrchů, součásti komunikací a značení, například meze nebo staničení.
 • Navrhujte a analyzujte koridory

  • Využívejte schopnosti imerzivního modelování koridorů, které podporují komplexní modelování a požadavky na soubory, které jsou vyžadovány BIM Level 2 i mimo BIM. Zefektivněte komplexní vývoj každého aspektu komunikace v rámci jediné, parametrické prezentace pomocí nástrojů pro realistické modelování koridorů. Můžete se rychle pohybovat podél koridoru v řízených krocích a zároveň zobrazovat a dynamicky navrhovat všechny součásti komunikace.
 • Geoprostorové lokalizace projektů

  • Převádějte a integrujte do svých návrhů geoprostorové informace se stovek podporovaných souřadnicových systémů. Mějte přístup k datům z OGC webových mapových serverů, používejte GPS data v reálném čase a vytvářejte geoprostorová PDF.
 • Integrujte mračna bodů

  • Snadno zakomponujte širokou škálu a rozsah dat z mračen bodů do svého návrhového prostředí. Můžete vizualizovat, vykreslovat a měřit data z mračen bodů, a tak lépe pochopit stávající podmínky a urychlit kótování a modelování.
 • Integrujte rastrové obrázky

  • Snadno zakomponujte rastrové obrázky všech druhů, včetně leteckých a satelitních snímků a naskenovaných dokumentů. Vybírat si můžete ze spousty podporovaných formátů souborů, včetně Google Earth KML, CALS, BMP, TIF, GeoTIFF, JPG a mnoha dalších.
 • Integrujte sítě reálného stavu

  • Začleňte do vašich návrhů přesné 3D sítě reálného stavu s fotografickými texturami vytvořenými pomocí software ContextCapture. Tyto velmi realistické modely mohou být použity přímo v navrhovacím prostředí jako základ pro modelování návrhu a konstrukční modelování, a tak vytvářet modely rychleji a v lepší kvalitě.
 • Modelujte a analyzujte terén

  • Vytvářejte inteligentní modely obsahující nejen terénní data, ale také komunikace nebo charakteristiky stavenišť. Můžete využít funkce na vizuální odlišení podle struktury, vzhledu a symbolů v návrhu.
 • Modelujte, analyzujte a navrhujte kompletní sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě

  • Vytvářejte, přemisťujte, navrhujte a analyzujte sítě pro odvádění dešťových vod a splaškové kanalizační sítě, které jsou plně integrované do vašich návrhů silnic. Se sítěmi můžete manipulovat v půdorysném nebo bokorysném pohledu, kde se zobrazuje nejen model odvodňování, ale také další inženýrské sítě.
 • Provádějte analýzu ve fázi návrhu

  • Zajistěte lepší celkový přehled o výkonnosti projektu pomocí analytických nástrojů ve fázi návrhu, abyste dosáhli optimalizovaných výsledků pro širokou řadu analýz týkajících se mimo jiné odvodňování, terénu, bezpečnosti, srovnávání terénu, viditelnosti místa a klouzání po hladině.
 • Využívejte opakovaně společná konstrukční uspořádání

  • Používejte stavební buňky, abyste zaručili implementaci norem, zvýšili kvalitu návrhu a vyloučili nutnost opakovaného navrhování běžných sestav. Pokud něco můžete navrhnout, stavební buňka se o to postará. Na stavební buňku se nevztahují žádná omezení ve smyslu jednoduchosti nebo složitosti.
 • Vizualizujte návrhy

  • Znázorněte své návrhy v reálném čase s využitím šablon na základě omezení, kontextového intuitivního rozhraní a dynamického 3D modelování. Vizualizujte návrh kdykoli a na vyžádání v rámci pracovního postupu modelování. Není potřeba žádný převod, software nebo proces speciálního pracovního postupu.
 • Pracujte v personalizovaném prostředí

  • U každého projektu se můžete spolehnout na to, že pracujete ve správném kontextu, protože požadovaná nastavení a normy jsou uplatňovány automaticky. Můžete také využívat personalizovaná doporučení, která vám pomohou využívat všech výhod softwaru.
OpenRoads Designer e-book
Download our interactive e-book and gain access to more than 20 in-depth videos.
Přečtěte si více
The Benefits of Using OpenRoads in Multiple Project Phases
In this Tech Talk, colleagues from Rodriguez Transportation Group discuss the benefits gained by their use of OpenRoads throughout project phases.
WATCH VIDEO
Buy OpenRoads Designer Now
Head over to Bentley's Application Store and purchase OpenRoads Designer in just a few clicks!
BUY NOW
Názory