• OpenRail Overhead Line Designer

  Návrh a modelování nadzemních elektrifikačních vedení

OpenRail Overhead Line Designer

OpenRail Overhead Line Designer přináší nové komplexní modelovací prostředí pro navrhování tratí a nadzemního trolejového vedení železnic. Společně ho vyvinuly společnosti Bentley Systems a Siemens Mobility a kombinuje technologii OpenRail Designer a Sicat Master. Aplikace přináší 3D do světa nadzemního trolejového vedení a pomocí informací o aktivech pro celý životní cyklus měníme pracovní toky z tradiční produkce plánů na vývoj digitálních dvojčat. Implementace technologie digitálních dvojčat výrazně zrychluje vytváření výstupů včetně rozvržení plánů, sestav a podrobných schémat postupu montáže.

Přečtěte si více +
  • Analyze rail sleeper placement
  • Analyze rail track regressions
  • Automate rail drawing production
  • Create profiles and cross sections
  • Design and analyze rail and road corridors
  • Design and place rail signals
  • Design in context
  • Design yard station and siding
  • Outline rail track drainage systems
  • Plan track geometry
  • Produce rail overhead line systems
  • Reuse common design layouts
  • Visualize designs
  • Analyze rail sleeper placement
  • Analyze rail track regressions
  • Automate rail drawing production
  • Create profiles and cross sections
  • Design and analyze rail and road corridors
  • Design and place rail signals
  • Design in context
  • Design yard station and siding
  • Outline rail track drainage systems
  • Plan track geometry
  • Produce rail overhead line systems
  • Reuse common design layouts
  • Visualize designs
Funkce
 • Analýza umístění kolejnic a pražců

  • Schopnosti umístění kolejnic zaručují výpočet přesných souřadnic a spojů kolejnic pomocí tabulek rozchodů tratě a údajů o převýšení. Podle geometrie a umístění výhybek můžete také vytvářet příčné a podélné pražce.
 • Analyzujte oblouky kolejových drah

  • ​Pomocí regresní analýzy převádějte data o tratích z průzkumů na kompletní vyrovnání. Na základě různých typů dat z průzkumů včetně typů a sklonů přechodů určete nejvhodnější geometrické vyrovnání vaší trati. Tuto geometrii potom můžete použít k vypracování změn v návrhu.
 • Automatizujte produkci kreslení kolejí

  • Využijte Dokumentační centrum (Documentation Center) k automatizované tvorbě vysoce kvalitních výkresů, včetně sad multidisciplinární dokumentace, které jsou konzistentní napříč celým projektem. Získejte živý pohled na projekt v orientaci listu. Jak se změní návrh, tak se změní i listy. Proveďte úpravy přímo v listu a OpenRail Designer zaktualizuje geometrii zdroje.
 • Vytvářejte profily a průřezy

  • ​Vytvářejte profily a průřezy z jakéhokoli pohledu v rámci návrhu. Zobrazujte aktualizace průběžně s úpravami návrhu pomocí dynamických řezů. Budete moci sledovat změny terénu odrážející úpravy návrhu. Začleňte vlastnosti povrchů, součásti komunikací a značení, například meze nebo staničení.
 • Návrh a analýza železničních a silničních koridorů

  • Využijte možnosti immerzivního (vnořeného) modelování koridorů, které podporují požadavky na komplexní modelování a federaci souborů vyžadované na 2. úrovni BIM a více. Zjednodušte komplexní vývoj každého aspektu železnice v jediné parametrické prezentaci. Můžete se rychle pohybovat po koridoru v kontrolovaných intervalech, prohlížet a dynamicky navrhovat všechny železniční komponenty v konceptu.
 • Návrh a modelování systémů železničního trolejového vedení

  • Na základě místních norem a geometrie železničního svršku můžete provádět výpočty rozestupů, lokalizovat umístění základů a vypočítávat hodnotu výšky a kolísání u elektrických vedení. Schopnosti parametrizovaného návrhu umožňují modelovat soubory konzolových nosníků, stožárů, portálů a vedení. Můžete vytvářet schematické a 3D modely systému OLE.
 • Navrhujte a rozmisťujte železniční signalizaci

  • ​Nakonfigurujte a rozmístěte signalizaci v modelu železnice. Interaktivně sestavujte signalizaci z položek jako stínidla, návěstní světla a sloupy. Potom pomocí lineárního odkazování rozmístěte vaši signalizaci podél tratě. V případě potřeby lze vytvořit geografická a schematická zobrazení stejného schématu signalizace.
 • Navrhujte v kontextu

  • S jistotou pochopte existující podmínky a urychlete pracovní postupy pro návrh s možností snadno intergrovat fotografie, mračna bodů a 3D sítě reálného stavu do projektových a konstrukčních modelů. Integrujte geoprostorové informace s cílem zajistit, aby byly modely přesne geoprostorovo umístěny.
 • Navrhujte drenážní systémy železničních tratí

  • Začlenění vhodné drenáže do návrhu kolejí má zásadní význam pro zajištění přístupnosti železniční trati. Ochrana vaši železniční sítě před dešťovou vodou nebo záplavami prostřednictvím efektivního návrhu sníží náklady na údržbu a zvýší přístupnost sítě.
 • Navrhujte geometrie tratí

  • ​Kombinujte průzkum, pravidla navrhování a provozní požadavky za účelem vytvoření optimální geometrie pro vaši trať. Pomocí konstrukčních pracovních postupů vypracujte vodorovné a svislé vyrovnání a návrhy sklonů, které vyhovují místním pravidlům navrhování.
 • Návrh kolejišť, stanic a vleček

  • Díky snadno použitelným funkcím geometrie a rozsáhlé knihovně výhybek můžete vytvořit návrhy kolejišť, stanic a vleček. Na pravidlech založené kolejové prvky zajišťují snadnou adaptaci na změny návrhu.
 • Integrace Siemens Sicat Master

  • Rozšiřte svou knihovnu možností pomocí integrace Siemens Sicat Master. OpenRail a Sicat Master společně zdokonalují inženýring nadzemních systémů trolejového vedení a poskytují nejvyšší možnou efektivitu a přesnost pro modelování, návrh a analýzu OLE.
 • Využívejte opakovaně společná konstrukční uspořádání

  • Používejte stavební buňky, abyste zaručili implementaci norem, zvýšili kvalitu návrhu a vyloučili nutnost opakovaného navrhování běžných sestav. Pokud něco můžete navrhnout, stavební buňka se o to postará. Na stavební buňku se nevztahují žádná omezení ve smyslu jednoduchosti nebo složitosti.
 • Vizualizujte návrhy

  • Znázorněte své návrhy v reálném čase s využitím šablon na základě omezení, kontextového intuitivního rozhraní a dynamického 3D modelování. Vizualizujte návrh kdykoli a na vyžádání v rámci pracovního postupu modelování. Není potřeba žádný převod, software nebo proces speciálního pracovního postupu.
CallOut_YIISingapore_290x163
Join our OpenRail Experts at #YII2019
Learn more about OpenRail applications in the ACCELERATE sessions at #YII2019 in Singapore, October 21-24!
Přečtěte si více
OpenRail ebook callout
Deliver Better Rail Networks with OpenRail Designer
Scale up and streamline your rail projects effectively with OpenRail Designer.
Learn More
Webinar_temp_290x162
On-demand webinar- What's New in OpenRail Q1 2019?
Join our on-demand webinar with OpenRail expert Kivanc Karakas to learn about the latest features of OpenRail.
Watch Now