• OpenRail Designer

  Rail Track and Electrification Design and Analysis Software

OpenRail Designer

OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion. The application delivers a high performance, immersive, 3D modeling environment that enables instantaneous and interactive parametric modeling of rail corridors. 
Přečtěte si více +
Capabilities
 • Analyze rail and sleeper placement

  • Rail placement capabilities ensure calculation of precise rail coordinates and joints with track widening tables and cant data. You can also create simple and long sleepers based on your geometry and turnout locations.
 • Analyzujte oblouky kolejových drah

  • ​Pomocí regresní analýzy převádějte data o tratích z průzkumů na kompletní vyrovnání. Na základě různých typů dat z průzkumů včetně typů a sklonů přechodů určete nejvhodnější geometrické vyrovnání vaší trati. Tuto geometrii potom můžete použít k vypracování změn v návrhu.
 • Automate rail drawing production

  • Utilize the Documentation Center for automated production of high-quality drawings, including multi-discipline documentation sets that are consistent across the entire project. Get a live view of the project in sheet orientation. As the design changes, so will the sheets. Make edits directly in the sheets and OpenRail Designer will update the source geometry.
 • Vytvářejte profily a průřezy

  • ​Vytvářejte profily a průřezy z jakéhokoli pohledu v rámci návrhu. Zobrazujte aktualizace průběžně s úpravami návrhu pomocí dynamických řezů. Budete moci sledovat změny terénu odrážející úpravy návrhu. Začleňte vlastnosti povrchů, součásti komunikací a značení, například meze nebo staničení.
 • Design and analyze rail and road corridors

  • Use immersive corridor modeling capabilities that support complex modeling and file federation demands required by BIM Level 2 and beyond. Streamline the complex development of every aspect of the railway in a single, parametric presentation. You can move rapidly along a corridor at controlled intervals, viewing and dynamically designing all railway components in concert.
 • Navrhujte a rozmisťujte železniční signalizaci

  • ​Nakonfigurujte a rozmístěte signalizaci v modelu železnice. Interaktivně sestavujte signalizaci z položek jako stínidla, návěstní světla a sloupy. Potom pomocí lineárního odkazování rozmístěte vaši signalizaci podél tratě. V případě potřeby lze vytvořit geografická a schematická zobrazení stejného schématu signalizace.
 • Navrhujte v kontextu

  • S jistotou pochopte existující podmínky a urychlete pracovní postupy pro návrh s možností snadno intergrovat fotografie, mračna bodů a 3D sítě reálného stavu do projektových a konstrukčních modelů. Integrujte geoprostorové informace s cílem zajistit, aby byly modely přesne geoprostorovo umístěny.
 • Navrhujte drenážní systémy železničních tratí

  • Začlenění vhodné drenáže do návrhu kolejí má zásadní význam pro zajištění přístupnosti železniční trati. Ochrana vaši železniční sítě před dešťovou vodou nebo záplavami prostřednictvím efektivního návrhu sníží náklady na údržbu a zvýší přístupnost sítě.
 • Navrhujte geometrie tratí

  • ​Kombinujte průzkum, pravidla navrhování a provozní požadavky za účelem vytvoření optimální geometrie pro vaši trať. Pomocí konstrukčních pracovních postupů vypracujte vodorovné a svislé vyrovnání a návrhy sklonů, které vyhovují místním pravidlům navrhování.
 • Design yard, station, and siding

  • With easy-to-use geometry capabilities and a comprehensive turnout library, you can create yard, station, and siding designs. Rule-based track elements ensure easy adaptation to design changes.
 • Design rail overhead line systems

  • Use local standards and geometry of the underlying track to make span calculations, locate foundation locations, and calculate height and stagger values for your wire runs. Parametric design capabilities enable modeling of cantilever sets, masts, and portals. Produce schematics and 3D models of your OLE system.
 • Využívejte opakovaně společná konstrukční uspořádání

  • Používejte stavební buňky, abyste zaručili implementaci norem, zvýšili kvalitu návrhu a vyloučili nutnost opakovaného navrhování běžných sestav. Pokud něco můžete navrhnout, stavební buňka se o to postará. Na stavební buňku se nevztahují žádná omezení ve smyslu jednoduchosti nebo složitosti.
 • Vizualizujte návrhy

  • Znázorněte své návrhy v reálném čase s využitím šablon na základě omezení, kontextového intuitivního rozhraní a dynamického 3D modelování. Vizualizujte návrh kdykoli a na vyžádání v rámci pracovního postupu modelování. Není potřeba žádný převod, software nebo proces speciálního pracovního postupu.
Uživatelé Civil 3D, Máte na výběr!

Upgrajdujte své trvalé licence Civil 3D pro získání kreditů OpenRoads Designer.

Více informací
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací