Oznámení

Nastartujte v mžiku železniční projekty rychlou přípravou konceptuálních návrhů a zlepšením rozhodovacího procesu. OpenRail ConceptStation nabízí funkce pro návrhy železnic, elektrifikace, tunelů a mostů, které železničním inženýrům a projektantům pomohou vytvářet inteligentní modely v daném kontextu. Zhodnoťte možnosti konceptuálních návrhů s využitím dat z reálného světa a analýzy nákladů, abyte mohli rychle stanovit optimální návrhy. 

Využijte získávání údajů, modelování reality a konceptuální návrh k eliminaci nákladných a vysoce rizikových položek v rámci předběžných a plánovacích fází návrhů projektů železniční sítě. 

V Bentley máte podporu a pomoc
Informace, nástroje a zdroje, které vám pomohou čelit výzvám spojeným s pandemií COVID-19
Více informací
V Bentley máte podporu a pomoc
Postavte se výzvám, jimž čelíte při práci z domova, s ProjectWise 365
Poplatky za předplatné zrušeny až do 30. září 2020