• OpenBridge Modeler

  Lepší mosty od začátku do konce

FINLEY Engineering Group, Inc. | Palmetto úsek 5 | Miami, Florida

Software pro 3D modelování mostů

Vyvíjejte inteligentní 3D modely mostů v kontextu celkového dopravního projektu.

Používejte OpenBridge Modeler pro rychlý a iterativní výpočetní návrh. Uzpůsobte návrh podle terénu, komunikací, přístupových ramp a související infrastruktury díky přímému využití aplikací Bentley pro stavební projekty. Oživte návrhy a vylepšete vizualizaci pomocí realistických vykreslení. Minimalizujte nákladné prodlevy průběhu stavby pomocí simulací dopravy a stavebních prací. Mějte pod kontrolou náklady využíváním nástrojů pro detekci kolizí pro omezení problémů se vzájemnou interferencí prvků ještě před zahájením stavebních prací.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Zachycujte geometrii a topografii vozovky

  • Opakovaně využívejte stavební data získaná přímo z produktů Bentley týkajících se silnic, jako například GEOPAK, Bentley InRoads nebo MXROAD, a importujte informace o vozovkách a data o podloží ze souborů LandXML.
 • Koordinujte víceoborové týmy zabývající se mostními konstrukcemi

  • Zajistěte vzájemnou výměnu projektových informací včetně mostní geometrie, materiálů, zatížení, systému předpínacích lan a smykových výztuží pro zlepšení rozhodovacích procesů. Zefektivněte správu inženýrského obsahu pomocí spolupráce v reálném čase a sdílení, opakovaného využívání a změn účelu dat v rámci celého životního cyklu mostu pro minimalizaci rizika chyb návrhu a problémů s výstavbou.
 • Navrhujte a modelujte mosty

  • Urychlete vaše návrhy mostů s využitím inovativních, vizuálních procesů, které rychle generují požadované informace z různých oborů pro umožnění inženýrských rozhodnutí. Využijte interoperabilitu dat pro vizuální určení toho, jak může vámi navrhovaný most ovlivnit stávající a navrhované projektové prvky.
 • Vytvářejte výstupy projektů mostů

  • Vytvářejte podrobné protokoly. Vytvářejte 3D modely a 2D výkresy pro jednotlivé úseky, bokorysy a rámcové plány.
 • Využijte spolupráce s aplikacemi pro analýzu mostů

  • Vykonejte robustní analýzu a ověření předpisů pro konstrukční návrhy pro zajištění toho, že návrh mostu odpovídá průmyslovým standardům, na základě připojení k LEAP Bridge a RM Bridge.
 • Spolupracujte s aplikacemi pro definování podrobných rozpisů

  • Vytvářejte podrobné návrhy výztužných konstrukcí včetně označení armovacích tyčí, harmonogramů, množství a výkresů díky připojení k softwaru ProStructures.
 • Spravujte změny v projektech mostů

  • Reagujte na změny projektu nenáročnou aktualizací inteligentního modelu mostu a využitím vestavěných parametrických vztahů mezi jednotlivými součástmi mostu.
 • Provádějte detekci kolizí mostu

  • Snižte rizika díky provádění analýzy kolizí mezi mostní konstrukcí a stávající infrastrukturou pro úsporu času, vyloučení chyb při stavbě a snížení nákladů na projekt. Zobrazujte kolize ve 3D formátu nebo v podobě tabulky. Detekujte kolize s ocelovými výztužemi a dalšími zabudovanými prvky. Kontrolujte přítomnost minimálních vzdáleností mezi sousedními konstrukcemi a vozovkami.
 • Publikujte i-modely

  • Vyměňujte si projektové modely a informace pomocí i-modelů. Díky i-modelům můžete zavést jedinečné a účinné pracovní postupy pro sdílení informací, distribuci a revize návrhů. Uvedené pracovní postupy lze dále vylepšit pomocí ProjectWise a dalších produktů a služeb, které využívají sílu i-modelů.
 • Navrhujte s věrným 3D paramtrickým modelováním

  • Vyvíjejte i ty nejkomplexnejší stavební modely s širokou škálou modelovacích nástrojů, včetně modelování ploch, sítí, vlastností a prostorového modelování. Vytvářeje parametrické funkční komponenty s předem definovanými variantami pro snadné vyhledávání a spravování množtsva podobných položek. Použijte extrakční nástroje pro kreslení, které automaticky vylepší výkresy v modelech pro zlepšení jejich přehlednosti a zefektivnění dokumentace pracovních toků.
Buy OpenBridge Modeler Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Chci vědět víc!

Chcete se dozvědět více o tomto produktu?

 

Learn More
Pennoni
Průlomový hráč pro inženýring mostů, dle: Pennoni
Podívejte se na to, jak si společnost Pennoni osvojila pokroky v Informačním modelování mostů s využitím mostních aplikací od společnosti Bentley.
Sledovat nyní