• LEAP Bridge Concrete

  Chytrá volba pro betonové mosty

Software pro navrhování a analýzu betonových mostů

Zlepšete rozhodovací procesy v rámci navrhování a výstavby při současném propojení a zlepšení vašich pracovních postupů. Zajistěte vzájemnou výměnu projektových informací včetně mostní geometrie, materiálů, zatížení, schématu předpínacích lan a výztuh namáhaných na smyk. Inovativní funkce pro analýzu, navrhování a vyhodnocení zatížení jsou sloučeny do jediného pokročilého prostředí v podobě softwaru LEAP Bridge Concrete.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte a vyhodnocujte dopravní zatížení

  • Racionalizujte modelování, analýzy a zatížení jak u stávajících tak i u nových mostů, pomocí integrovaného souboru nástrojů. Využívejte specifikace různých mezinárodních předpisů pro konstrukční návrhy a metodiky ratingového hodnocení pro účely ověřování.
 • Zachycujte geometrii a topografii vozovky

  • Opakovaně využívejte stavební data získaná přímo z produktů Bentley týkajících se silnic, jako například GEOPAK, Bentley InRoads nebo MXROAD, a importujte informace o vozovkách a data o podloží ze souborů LandXML.
 • Koordinujte víceoborové týmy zabývající se mostními konstrukcemi

  • Zajistěte vzájemnou výměnu projektových informací včetně mostní geometrie, materiálů, zatížení, systému předpínacích lan a smykových výztuží pro zlepšení rozhodovacích procesů. Zefektivněte správu inženýrského obsahu pomocí spolupráce v reálném čase a sdílení, opakovaného využívání a změn účelu dat v rámci celého životního cyklu mostu pro minimalizaci rizika chyb návrhu a problémů s výstavbou.
 • Navrhujte a analyzujte betonové mosty

  • Inteligentně spravujte vaše data a racionalizujte proces modelování, analýzy, kontrolu návrhu kódu, detailních návrhových reportů a automatizovaných výkresů. Podporujte každodenní betonové mosty všech typů, včetně prefabrikovaných a odlévaných, vyztužených, předpjatých a postranních. Podporujte více návrhových kódů, včetně US AASHTO LRFD a LFD, kanadského CHBDC a indického IRC Working Stress a Limit States Design.
 • Navrhujte a analyzujte nazdzemní a podzemní části konstrukcí

  • Využívejte syntézu geometrického modelování, analýz nadzemních a podzemních částí konstrukcí a navrhování v jediném, informačně bohatém prostředí, kde můžete s výhodou používat obsáhlý model mostu.
 • Navrhujte a analyzujte spojované mostní nosníky

  • Navrhujte a analyzujte předfabrikované/předzatížené mostní nosníky s dodatečně napjatými výztužemi, na místě odlévané (CIP) betonové desky a víceobloukové konvenční předzatížené/prefabrikované mostní nosníky s dodatečně napjatými výztužemi, nebo bez nich.
 • Vytvářejte výstupy projektů mostů

  • Vytvářejte podrobné protokoly. Vytvářejte 3D modely a 2D výkresy pro jednotlivé úseky, bokorysy a rámcové plány.
 • Stanovte sekvence výstavby a rozfázování

  • Zkoumejte různé fáze v rozfázované výstavbě – porovnávejte výsledky, detekujte příslušné fáze a vytvářejte obálky výsledků pro stvrzovací kontroly. Zohledňujte jevy tečení materiálu, smršťování a roztahování a vyřešte problémy před faktickým započetím výstavby.
 • Vizualizujte návrhy mostů

  • Zažijte okamžitou 3D vizualizaci svrchní a spodní konstrukce mostů. Vizualizujte návrhy a ověřujte rychle vstupy pro modelování v průběhu vaší práce. Využívejte profilová, půdorysná zobrazení a zobrazení řezů s možnostmi plného a transparentního zobrazení, které vám pomohou zkoumat oblasti s komplexní geometrií.
ROADS & BRIDGES Webinar
Introducing OpenBridge Designer, the application that enables engineers to create an interoperable physical and analytical bridge model.
REGISTER NOW
OpenBridge Solves your Critical Business Issues
Get to know OpenBridge Designer by downloading our e-book, which contains an overview of the product benefits and over 10 videos of the product in action.
READ MORE
Chci vědět víc!
Chcete se dozvědět více o tomto produktu?
Learn More
Názory