• LEAP Bridge Concrete

  Chytrá volba pro betonové mosty

Software pro navrhování a analýzu betonových mostů

Zlepšete rozhodovací procesy v rámci navrhování a výstavby při současném propojení a zlepšení vašich pracovních postupů. Zajistěte vzájemnou výměnu projektových informací včetně mostní geometrie, materiálů, zatížení, schématu předpínacích lan a výztuh namáhaných na smyk. Inovativní funkce pro analýzu, navrhování a vyhodnocení zatížení jsou sloučeny do jediného pokročilého prostředí v podobě softwaru LEAP Bridge Concrete.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte a vyhodnocujte dopravní zatížení

  • Racionalizujte modelování, analýzy a zatížení jak u stávajících tak i u nových mostů, pomocí integrovaného souboru nástrojů. Využívejte specifikace různých mezinárodních předpisů pro konstrukční návrhy a metodiky ratingového hodnocení pro účely ověřování.
 • Zachycujte geometrii a topografii vozovky

  • Opakovaně využívejte stavební data získaná přímo z produktů Bentley týkajících se silnic, jako například GEOPAK, Bentley InRoads nebo MXROAD, a importujte informace o vozovkách a data o podloží ze souborů LandXML.
 • Koordinujte víceoborové týmy zabývající se mostními konstrukcemi

  • Zajistěte vzájemnou výměnu projektových informací včetně mostní geometrie, materiálů, zatížení, systému předpínacích lan a smykových výztuží pro zlepšení rozhodovacích procesů. Zefektivněte správu inženýrského obsahu pomocí spolupráce v reálném čase a sdílení, opakovaného využívání a změn účelu dat v rámci celého životního cyklu mostu pro minimalizaci rizika chyb návrhu a problémů s výstavbou.
 • Navrhujte a analyzujte betonové mosty

  • Inteligentně spravujte vaše data a racionalizujte proces modelování, analýzy, kontrolu návrhu kódu, detailních návrhových reportů a automatizovaných výkresů. Podporujte každodenní betonové mosty všech typů, včetně prefabrikovaných a odlévaných, vyztužených, předpjatých a postranních. Podporujte více návrhových kódů, včetně US AASHTO LRFD a LFD, kanadského CHBDC a indického IRC Working Stress a Limit States Design.
 • Navrhujte a analyzujte nazdzemní a podzemní části konstrukcí

  • Využívejte syntézu geometrického modelování, analýz nadzemních a podzemních částí konstrukcí a navrhování v jediném, informačně bohatém prostředí, kde můžete s výhodou používat obsáhlý model mostu.
 • Navrhujte a analyzujte spojované mostní nosníky

  • Navrhujte a analyzujte předfabrikované/předzatížené mostní nosníky s dodatečně napjatými výztužemi, na místě odlévané (CIP) betonové desky a víceobloukové konvenční předzatížené/prefabrikované mostní nosníky s dodatečně napjatými výztužemi, nebo bez nich.
 • Vytvářejte výstupy projektů mostů

  • Vytvářejte podrobné protokoly. Vytvářejte 3D modely a 2D výkresy pro jednotlivé úseky, bokorysy a rámcové plány.
 • Stanovte sekvence výstavby a rozfázování

  • Zkoumejte různé fáze v rozfázované výstavbě – porovnávejte výsledky, detekujte příslušné fáze a vytvářejte obálky výsledků pro stvrzovací kontroly. Zohledňujte jevy tečení materiálu, smršťování a roztahování a vyřešte problémy před faktickým započetím výstavby.
 • Vizualizujte návrhy mostů

  • Zažijte okamžitou 3D vizualizaci svrchní a spodní konstrukce mostů. Vizualizujte návrhy a ověřujte rychle vstupy pro modelování v průběhu vaší práce. Využívejte profilová, půdorysná zobrazení a zobrazení řezů s možnostmi plného a transparentního zobrazení, které vám pomohou zkoumat oblasti s komplexní geometrií.
Chci vědět víc!
Chcete se dozvědět více o tomto produktu?
Learn More
Pennoni
Průlomový hráč pro inženýring mostů, dle: Pennoni
Podívejte se na to, jak si společnost Pennoni osvojila pokroky v Informačním modelování mostů s využitím mostních aplikací od společnosti Bentley.
Sledovat nyní
Názory