• LARS Bridge

  Stanovení jmenovitého zatížení pro lepší mosty

Software pro analýzu jmenovitého zatížení a modelování mostů

Modelujte a provádějte analýzu jmenovitého zatížení u stávajících a plánovaných mostů v rámci efektivního procesu. Dodržujte aktuální specifikace mostů AASHTO s ohledem na návrh koeficientu odolnosti vůči zatížení, návrhu koeficientu zatížení, návrhu přípustného namáhání a dalších aspektů.

•    Zadávejte efektivně data o mostech pro účely analýzy jmenovitého zatížení pro více různých typů mostů
•    Zajistěte přímou integraci se software pro stanovení tras a vydávání povolení pro rozměrově nebo hmotnostně nadměrné náklady
•    Stanovujte jmenovité zatížení komplexních mostů
•    Připojte se přímo k databázi AASHTO BRIDGEWare

  • Analyze and rate traffic loading
  • Design and analyze substructures
  • Design and analyze superstructures and substructures
  • Generate bridge project deliverables
  • Analyze and rate traffic loading
  • Design and analyze substructures
  • Design and analyze superstructures and substructures
  • Generate bridge project deliverables
Funkce
 • Analyzujte a vyhodnocujte dopravní zatížení

  • Racionalizujte modelování, analýzy a zatížení jak u stávajících tak i u nových mostů, pomocí integrovaného souboru nástrojů. Využívejte specifikace různých mezinárodních předpisů pro konstrukční návrhy a metodiky ratingového hodnocení pro účely ověřování.
 • Navrhujte a analyzujte nazdzemní a podzemní části konstrukcí

  • Využívejte syntézu geometrického modelování, analýz nadzemních a podzemních částí konstrukcí a navrhování v jediném, informačně bohatém prostředí, kde můžete s výhodou používat obsáhlý model mostu.
 • Vytvářejte výstupy projektů mostů

  • Vytvářejte podrobné protokoly. Vytvářejte 3D modely a 2D výkresy pro jednotlivé úseky, bokorysy a rámcové plány.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Pennoni
Průlomový hráč pro inženýring mostů, dle: Pennoni
Podívejte se na to, jak si společnost Pennoni osvojila pokroky v Informačním modelování mostů s využitím mostních aplikací od společnosti Bentley.
Sledovat nyní