• SUPERLOAD Bridge Analysis

  Ensure safe passage

Live-load Bridge Analysis Software

Automate your live-load bridge analysis with SUPERLOAD Bridge Analysis. SUPERLOAD performs real-time route validation based on the size/weight of the permit vehicle and the constraints and conditions of specified routes. Bridge clearances, bridge live-load analyses, and temporary restrictions are all considered to help you determine optimal routing feasibility.
Přečtěte si více +
Capabilities
 • Automatizujte analýzu aktivních zatížení mostů

  • Automatizujte vaši analýzu aktivního zatížení mostů pomocí ověřování trasy v reálném čase na základě rozměrů/velikosti vozidla se zvláštním povolením k jízdě a podle omezení a podmínek specifikovaných tras. Zohlední se všechny světlé výšky mostů, analýzy aktivního zatížení mostů a dočasná omezení, aby vám tato data pomohla stanovit realizovatelnost optimální trasy.
 • Vykonávejte analýzy mostů

  • Provádějte analýzy mostů pro konfiguraci vozidel se specifickým povolením a každou specifickou konstrukci. Integrovaná analýza aktivního zatížení mostu u každé silniční konstrukce na trase určuje realizovatelnost bezpečného průjezdu a případná omezení z hlediska rychlosti nebo využívání jízdních pruhů.
 • Provádějte ověřování tras v reálném čase

  • Provádějte ověřování tras v reálném čase podle rozměrů/velikosti vozidel se zvláštním povolením k jízdě a podle omezení a podmínek specifikovaných tras. Zkraťte čas, optimalizujte trasy a zvyšte efektivitu stanovení tras vašich vozidel s rozměrově nebo hmotnostně nadměrnými náklady.
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
SUPERLOAD Bridge Analysis
This webinar will discuss the challenges of conducting live-load bridge analysis and how SUPERLOAD Bridge Analysis can automate the analysis of every structure encountered on a permit trip.
REGISTER NOW