• Bentley Map Enterprise - GIS with the power of MicroStation

  Bentley Map Enterprise

  GIS se silou MicroStation

2D/3D stolní GIS a mapovací software

Použijte GIS, který to vše zvládne. Vytvářejte, udržujte, analyzujte a sdílejte své geoprostorové, konstrukční a obchodní informace v účinném, ale známém prostředí MicroStation. Pracujte s důvěrou s GIS v konstrukční kvalitě, abyste vytvořili kvalitní mapy a sjednotili oddělená 2D/3D data.
Přečtěte si více +
  • Manage land information and records
  • Model cadastres in 2D and 3D
  • Process point clouds
  • Produce cartographic maps
  • Register vector and raster images
Funkce
 • Zachyťte stávající kontext ve 3D

  • Integrujte inženýrská data, data z mapování, mračna bodů a digitální obrazové materiály k vytvoření a aktualizaci vysoce přesných 3D informačních modelů a databází. Automaticky vytvářejte 3D sítě reálného stavu měst.
 • Provádějte 2D a 3D prostorové analýzy

  • Analyzujte data pomocí nástrojů pro ukládání do mezipaměti, překrývání, pomocí tématických map a 3D detekci kolizí. Provádějte analýzy zastínění a oslunění.
 • Vytvářejte škálovatelné modely terénu

  • Používejte a zobrazujte velmi velké modely terénu k zvýšení návratnosti investic u velkých objemů dat. Zobrazujte škálovatelné modely terénu v různých režimech, jako například jemné tónování se stíny, úhel pohledu, vyvýšení, naklonění, obrysy a další. Synchronizujte modely terénu se zdrojovými daty, jako jsou soubory DGN, data mračen bodů a další.
 • Vyvíjejte vlastní GIS aplikace

  • Vytvořte vlastní uživatelskou aplikaci GIS uzpůsobenou podle vašich potřeb. Software je navržen se značným stupněm flexibility a disponuje obsáhlým API, které podporuje individuální vývoj s využitím C/C++, C#, .NET a dalších moderních programovacích jazyků. Sada obsahuje obsáhlou dokumentaci a vzorové příklady.
 • Zapracujte data v nativních formátech Esri

  • Zlepšete interoperabilitu díky zapracování dat v nativních formátech Esri. Importujte, exportujte, nebo referencujte soubory Esri SHP. Připojte a provádějte přímé transakce s geodatabází File Geodatabase.
 • Začleňte geoprostorová data z prostorových databází

  • Zobrazujte a importujte data z Web Feature Service (WFS) přímo. Přistupujte, aktualizujte a spravujte data uložená v Oracle Spatial, Microsoft SQL Server a Esri File Geodatabase bezešvým a intuitivním způsobem.
 • Udržujte 3D modely měst

  • Upravujte, udržujte a spravujte data vašeho 3D modelu města včetně nestrukturovaných a strukturovaných dat, jako například geoprostových, architektonických a konstrukčních návrhů, mračen bodů a sítí reálného stavu. Zajistěte hladkou integraci s podnikovými prostorovými databázemi, jako například Oracle Spatial a SQL Server Spatial.
 • Spravujte geoprostorové informace

  • Překonejte těžkosti spojené se správou, spoluprací a sdílením geoprostorových a souvisejících dat v sjednoceném prostředí na základě kombinace mapového rozhraní se schopnostmi řízení projektů, dokumentů a pracovních postupů. Procházejte a vyhledávejte data na základě specifických umístění řízeným a zabezpečeným způsobem.
 • Spravujte informace a záznamy o pozemcích

  • Optimalizujte vaši správu pozemků se státní správou geoprostorových dat, otevřenými prostorovými databázemi a 2D a 3D správou parcel pro registraci pozemků, poskytování informací a daňové účely.
 • Modelujte geoprostorové objekty

  • Vytvářejte inteligentní geoprostorové objekty pomocí pokročilých inovací k zvýšení produktivity 2D a 3D návrhů pomocí interaktivních nástrojů pro navazování prvků k určeným bodům. Používejte nástroje pro dimenzování, poznámky, zobrazování rastru, publikování a mnoha dalším úkonům.
 • Vytvářejte animace a vizualizace

  • Zabezpečte oběratele vytvořením realistických filmů a simulací od návrhu, přes výstavbu až po provoz. Vyberte si z klíčových snímků a časově založené animace. Získejte požadované výsledky rychleji, s možností prohlížet živé animace na obrazovce a distribuovaného síťového zpracování. Vytvářejte realistické vizualizace a přistupujte online k dodávaným knihovnám materiálů, osvětlení a dalšímu bohatému fotorealistickému obsahu.
 • Vytvářejte kartografické mapy

  • Vytvářejte a publikujte přesné kartografické a tematické mapy ve vysoké kvalitě. Vytvářejte vícestránkové soubory v mapových knihách s hranicemi a vyplněnými poli, dynamickým označením a umístěním textů, s vytvořenými mapovými mřížkami a rastry, zakreslujte stínování, efekty osvětlení, haló efekty a zajistěte tisk a publikaci s vysokou věrností reprodukce.
 • Zpracovávejte rastrové obrázky

  • Využívejte zpracování rastrů pro doplnění vizualizace a kontextu ve vašich infrastrukturních projektech. Využijte výhod okamžitých úprav rastrových dat k zlepšení kvality výstupu vašeho projektu. Snižte náklady související s údržbou dat na základě přímého používání starších rastrových výkresů ve vašem pracovním postupu.
 • Registrujte vektorové a rastrové obrázky

  • Používejte intuitivní WYSIWYG deformace obrázků pro účely dynamických deformací, které překryjí neupravený obrázek vektorovými daty. Verifikujte transformační model před převzorkováním obrázku. Používejte transformaci vektorových dat při práci se stejným modelem a s dávkovým převzorkováním obrázků.
 • Vizualizujte, manipulujte a editujte data modelování reality

  • Vizualizujte a editujte mračna bodů o velikosti miliard bodů, se změnou jejich klasifikace, farby a odtraněním nebo editací bodů. Upravujte sítě reálného stavu a škálovatelné modely terénu pomocí stovek miliónů trojuhelníků. Importujte, retušujte a exportujte sítě v mnoha formátech.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
callout for price quote
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
workers looking at computer - Callout image
Vývojáři software
Zapojte se do sítě Bentley Developer Network (BDN), abyste mohli vyvíjet produkty a aplikace, které se mohou integrovat s nabídkou společnosti Bentley nebo ji rozšířit.
Získejte více informací