• AssetWise Operational Analytics

  Provozní výkonnost s jejími souvislostmi, srozumitelností a důvěryhodností

Software pro prediktivní provozní analytiku

AssetWise Operational Analytics vám pomůže překonat izolované aplikace obchodních informačních služeb, rozumět provozním výkonovým údajům a nákladům téměř v reálném čase a identifikovat oblasti žádoucích zlepšení, která by zvýšila bezpečnost a spolehlivost k optimalizaci výkonnosti aktiv. S pokroky v technologii průmyslových senzorů a internetu věcí (IoT) je nyní k dispozici obrovské množství dat o aktivech a je třeba zužitkovat data z těchto různých zdrojů a uplatnit je pro prakticky použitelné informace. AssetWise konsoliduje provozní a majetková data a provádí analytiku pro odhalení vzorců v interaktivních souborech ukazatelů a zprávách, což vám umožní zobrazovat vaše probíhající provozní operace a přijímat informovaná rozhodnutí, týkající se výkonnosti aktiv, bezpečnosti, ochrany a dodržování předpisů.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Vykonávejte prediktivní provozní analýzy

  • Zlepšete dostupnost provozu a produkce na základě předvídání budoucnosti pomocí prediktivní provozní analytiky pro identifikaci událostí a reakce na tyto událostí s dostatečným předstihem. Díky tomu, že budete mít prediktivní strategie, můžete plánovat proaktivní akce při minimálním narušení provozu organizace nebo technologického celku.
   Více informací
 • Slučte provozní a IT data pro podporu rozhodovacích procesů

  • Kombinace IT a provozních technologií již není překážkou díky schopnosti slučovat data z podpůrných procesů s daty z provozní haly. Amulet překlenuje mezeru mezi těmito dvěma oblastmi a poskytuje tak obsáhlejší informace pro umožnění chytřejších rozhodnutí s příslušným kontextem, jasným přehledem a důvěrou.
   Více informací
 • Create actionable information using the Amulet calculation engine

  • Construct arithmetic and Boolean calculations that validate operational data and forecast asset performance. Use simple or complex calculations on any data point in the system and include attributes as part of the calculation to create more meaningful and actionable information.
   Více informací
 • Manage chemicals and corrosion

  • Oil and gas producers can save millions of dollars in chemical costs while ensuring asset integrity by using the built-in chemical management analytics in AssetWise. Gain visibility into exactly what chemicals are being used, when, where, and how much to use and become more efficient.
   Více informací
 • Schedule and create KPI reports

  • Create ad-hoc reports using only the data needed for a specific purpose and share with others. Schedule any report to be delivered to your email address on a daily, weekly, monthly, or annual basis. Alternatively, create and share reports directly from dashboards and save and access them for reuse in the cloud.
   Více informací
 • Sledujte a vizualizujte operace v reálném čase

  • Oživte vaše data zviditelněním celého provozu, přičemž vždy těm příslušným lidem poskytnete ty správné informace ve správný čas. Vložte veškeré informace napříč celým provozem do jediného portálu k umožnění informovanějších rozhodnutí v reálném čase.
   Více informací
 • Analyzujte stav kolejnic a trati

  • Analyzujte a porovnejte velké objemy současných a historických dat o traťových a kolejových aktivech, abyste mohli efektivněji plánovat vaše zdroje a činnosti pro údržbu. Zlepšete rozhodování o údržbě trati a dalších dopravně-technických aktivech. Maximalizujte kapacitu trati a zajistěte spolehlivé dodržování jízdních řádů při současném snižování nákladů a optimalizaci plánovaných odstávek provozu.
   Více informací
Gartner Market Guide to Asset Performance Management

Gain insights from this valuable market guide.

Download Now
Ask an Expert

Got a question about AssetWise?

Learn More
Brožura AssetWise CONNECT Edition

Přiveďte vaši cestu digitalizace k provozní dokonalosti s AssetWise.

Více informací
Názory