• AssetWise Operational Analytics

  Provozní výkonnost s kontextem, srozumitelností a důvěryhodností

Prediktivní provozní Intelligence Software

Svět kolem vás prochádzí digitálními inovacemi. Díky pokroku v technologii snímačů a rozmachu průmyslového Internetu věcí (IIoT) se data mohou stát vaším nejcennějším majetkem – poskytují cenné využitelné poznatky a plnou viditelnost dat, abyste mohli činit chytřejší rozhodnutí. Začněte už dnes pomocí specializovaných aplikací Bentley, které vám pomohou shromáždit poznatky, činit lepší rozhodnutí a vytvářet vlastní provozní a analytické řídicí panely. Tyto řídicí panely jsou tvořeny pomocí našich flexibilních a jednoduše použitelných funkcí a lze je poté sdílet nebo používat z libovolného webového prohlížeče.

SPECIALIZOVANÉ APLIKACE PROVOZNÍ ANALYTIKY:

Správa chemikálií a koroze – Výrobci ropy a plynu mohou ušetřit miliony z nákladů na chemikálie a současně zajistit integritu aktiv pomocí vědomostí, odborných znalostí a analýzy ve službě provozní analytiky AssetWise. Získejte přehled o tom, jaké chemikálie jsou používány, kdy a kde, a zjistěte, kolik jich lze používat nad rámec, a zajistit si tak větší efektivitu a produktivitu. Více informací


Analýza stavu kolejí a tratí s podporou rozhodování o lineárních aktivech – Bezpečné a spolehlivé cestování po železnici je možné, pokud víte, kdy a kde přesně je třeba provádět údržbu trati. Předvídejte trendy a dělejte včasná a přesná rozhodnutí týkající se údržby, renovací a prodloužení životnosti. Více informací

Přečtěte si více +
Funkce
 • Provádění pokročilé prediktivní analytiky pomocí datové vědy a strojového učení

  • Pomocí kombinace pokročilé analytiky a technik datové vědy umožněte strojovému učení, aby vám revolučním způsobem proměnilo vaše procesy rozhodování tím, že vám poskytne pohledy do vašich dat a možnost předvídat selhání aktiv nebo provozní události.
   Více informací
 • Sloučení provozních, IT a inženýrských dat pro podporu rozhodovacích procesů

  • Získejte kontext, průhlednost a jistotu pro lepší rozhodnování v provozu díky propojení provozních a IT dat s digitálními inženýrskými modely pro predikce ve správném čase a informované akce, které lze poté automatizovat za účelem dynamické správy výkonnosti aktiv.
   Více informací
 • Vytváření využitelných informací pomocí výpočetního modulu Amulet

  • Vytvořte aritmetické a Booleovské výpočty, které dokáží ověřit provozní data a předvídat výkonnost aktiv. Použijte jednoduché nebo složité výpočty na libovolný datový bod v systému a zahrňte do výpočtu také atributy, aby bylo možné vytvořit smysluplnější a využitelnější informace.
   Více informací
 • Nakládání s chemikáliemi a korozí

  • Výrobci ropy a plynu mohou ušetřit miliony dolarů z nákladů na chemikálie a současně zajistit integritu aktiv pomocí integrované analytiky pro managment chemikálií ve službě AssetWise. Získejte přehled o tom, jaké chemikálie jsou používány, kdy a kde, a zjistěte, kolik jich lze používat, chcete-li si zajistit větší efektivitu.
   Více informací
 • Plánování a vytváření KPI reportů

  • Vytvářejte ad hoc reporty pouze pomocí dat nutných pro konkrétní účel a sdílejte je s ostatními. Naplánujete dodání reportů na vaši e-mailovou adresu každý den, týden, měsíc nebo rok. Případně vytvořte a sdílejte reporty přímo z řídicích panelů a ukládejte je nebo opakovaně používejte v cloudu.
   Více informací
 • Vizualizace výkonu pomocí interaktivních řídicích panelů

  • Probuďte svá data k životu tím, že celý provoz a síť zviditelníte a budete poskytovat správné informace správným lidem ve správnou dobu. Výkon modelu založený na informacích z minulosti i v reálném čase určuje, co by se mohlo stát v budoucnu, a umožňuje vám jednat teď.
   Více informací
 • Analýza stavu kolejnic a tratí

  • Analyzujte a porovnávejte velké objemy současných a historických dat o kolejových a traťových aktivech, abyste mohli efektivněji plánovat vaše zdroje a činnosti údržby. Zlepšete rozhodování o údržbě traťových a dalších provozních aktivech. Maximalizujte kapacitu trati a zajistěte spolehlivé dodržování jízdních řádů při současném snižování nákladů a optimalizaci plánovaných odstávek provozu.

   Více informací
Gartner Market Guide to Asset Performance Management

Gain insights from this valuable market guide.

Download Now
Ask an Expert

Got a question about AssetWise?

Learn More
Joins our AssetWise Experts at #YII2019!
Get an in-depth look at AssetWise with experts from Bentley during our new ACCELERATE sessions at #YII2019, October 21 - 24 in Singapore!
Přečtěte si více
Pohledy