• AssetWise Operational Analytics

  Provozní výkonnost s jejími souvislostmi, srozumitelností a důvěryhodností

Software pro prediktivní provozní analytiku

AssetWise Operational Analytics vám pomůže překonat izolované aplikace obchodních informačních služeb, rozumět provozním výkonovým údajům a nákladům téměř v reálném čase a identifikovat oblasti žádoucích zlepšení, která by zvýšila bezpečnost a spolehlivost k optimalizaci výkonnosti aktiv. S pokroky v technologii průmyslových senzorů a internetu věcí (IoT) je nyní k dispozici obrovské množství dat o aktivech a je třeba zužitkovat data z těchto různých zdrojů a uplatnit je pro prakticky použitelné informace. AssetWise konsoliduje provozní a majetková data a provádí analytiku pro odhalení vzorců v interaktivních souborech ukazatelů a zprávách, což vám umožní zobrazovat vaše probíhající provozní operace a přijímat informovaná rozhodnutí, týkající se výkonnosti aktiv, bezpečnosti, ochrany a dodržování předpisů.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte trendy dat

  • Odhalte vzorové průběhy v rámci vašich provozních a výkonnostních dat vašich aktiv, abyste mohli přijímat chytřejší rozhodnutí a jednat s dostatečným předstihem. Modelujte výkonnost na základě dřívějších informací a informací v reálném čase pro účely stanovení toho, co by se mohlo stát v budoucnosti, s možností jednat už nyní.
 • Analyzujte stav kolejnic a trati

  • Analyzujte a porovnejte velké objemy současných a historických dat o traťových a kolejových aktivech, abyste mohli efektivněji plánovat vaše zdroje a činnosti pro údržbu. Zlepšete rozhodování o údržbě trati a dalších dopravně-technických aktivech. Maximalizujte kapacitu trati a zajistěte spolehlivé dodržování jízdních řádů při současném snižování nákladů a optimalizaci plánovaných odstávek provozu.
   Více informací
 • Vykonávejte prediktivní provozní analýzy

  • Zlepšete dostupnost provozu a produkce na základě předvídání budoucnosti pomocí prediktivní provozní analytiky pro identifikaci událostí a reakce na tyto událostí s dostatečným předstihem. Díky tomu, že budete mít prediktivní strategie, můžete plánovat proaktivní akce při minimálním narušení provozu organizace nebo technologického celku.
 • Slučte provozní a IT data pro podporu rozhodovacích procesů

  • Kombinace IT a provozních technologií již není překážkou díky schopnosti slučovat data z podpůrných procesů s daty z provozní haly. Amulet překlenuje mezeru mezi těmito dvěma oblastmi a poskytuje tak obsáhlejší informace pro umožnění chytřejších rozhodnutí s příslušným kontextem, jasným přehledem a důvěrou.
 • Sledujte a vizualizujte operace v reálném čase

  • Oživte vaše data zviditelněním celého provozu, přičemž vždy těm příslušným lidem poskytnete ty správné informace ve správný čas. Vložte veškeré informace napříč celým provozem do jediného portálu k umožnění informovanějších rozhodnutí v reálném čase.
 • Ověřujte provozní data

  • Zajistěte, aby vaše provozní informace byly jasné a správné, na základě doplnění výpočtů se vstupními daty, které kontrolují přítomnost rušivých nebo podezřelých datových anomálií. Hodnoty lze vyjmout, nahradit nebo použít k aktivaci alarmu pro vyvolání následné akce, čímž se chrání integrita informací a jejich hodnota, kterou budou přinášet z hlediska rozhodování dále v provozním řetězci.
Smart Infrastructure Forum

November 8, 2017

Broad Street Ballroom, New York City

Realize your Digital Strategy in the New Age of Connected Data

Přečtěte si více
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Názory