• AssetWise Operational Analytics

  Provozní výkonnost s jejími souvislostmi, srozumitelností a důvěryhodností

Software pro prediktivní provozní analytiku

AssetWise Operational Analytics vám pomůže překonat izolované aplikace obchodních informačních služeb, rozumět provozním výkonovým údajům a nákladům téměř v reálném čase a identifikovat oblasti žádoucích zlepšení, která by zvýšila bezpečnost a spolehlivost k optimalizaci výkonnosti aktiv. S pokroky v technologii průmyslových senzorů a internetu věcí (IoT) je nyní k dispozici obrovské množství dat o aktivech a je třeba zužitkovat data z těchto různých zdrojů a uplatnit je pro prakticky použitelné informace. AssetWise konsoliduje provozní a majetková data a provádí analytiku pro odhalení vzorců v interaktivních souborech ukazatelů a zprávách, což vám umožní zobrazovat vaše probíhající provozní operace a přijímat informovaná rozhodnutí, týkající se výkonnosti aktiv, bezpečnosti, ochrany a dodržování předpisů.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte trendy dat

  • Odhalte vzorové průběhy v rámci vašich provozních a výkonnostních dat vašich aktiv, abyste mohli přijímat chytřejší rozhodnutí a jednat s dostatečným předstihem. Modelujte výkonnost na základě dřívějších informací a informací v reálném čase pro účely stanovení toho, co by se mohlo stát v budoucnosti, s možností jednat už nyní.
 • Vykonávejte prediktivní provozní analýzy

  • Zlepšete dostupnost provozu a produkce na základě předvídání budoucnosti pomocí prediktivní provozní analytiky pro identifikaci událostí a reakce na tyto událostí s dostatečným předstihem. Díky tomu, že budete mít prediktivní strategie, můžete plánovat proaktivní akce při minimálním narušení provozu organizace nebo technologického celku.
 • Slučte provozní a IT data pro podporu rozhodovacích procesů

  • Kombinace IT a provozních technologií již není překážkou díky schopnosti slučovat data z podpůrných procesů s daty z provozní haly. Amulet překlenuje mezeru mezi těmito dvěma oblastmi a poskytuje tak obsáhlejší informace pro umožnění chytřejších rozhodnutí s příslušným kontextem, jasným přehledem a důvěrou.
 • Sledujte a vizualizujte operace v reálném čase

  • Oživte vaše data zviditelněním celého provozu, přičemž vždy těm příslušným lidem poskytnete ty správné informace ve správný čas. Vložte veškeré informace napříč celým provozem do jediného portálu k umožnění informovanějších rozhodnutí v reálném čase.
 • Ověřujte provozní data

  • Zajistěte, aby vaše provozní informace byly jasné a správné, na základě doplnění výpočtů se vstupními daty, které kontrolují přítomnost rušivých nebo podezřelých datových anomálií. Hodnoty lze vyjmout, nahradit nebo použít k aktivaci alarmu pro vyvolání následné akce, čímž se chrání integrita informací a jejich hodnota, kterou budou přinášet z hlediska rozhodování dále v provozním řetězci.
 • Analyzujte stav kolejnic a trati

  • Analyzujte a porovnejte velké objemy současných a historických dat o traťových a kolejových aktivech, abyste mohli efektivněji plánovat vaše zdroje a činnosti pro údržbu. Zlepšete rozhodování o údržbě trati a dalších dopravně-technických aktivech. Maximalizujte kapacitu trati a zajistěte spolehlivé dodržování jízdních řádů při současném snižování nákladů a optimalizaci plánovaných odstávek provozu.
   Více informací
Brožura AssetWise CONNECT Edition

Přiveďte vaši cestu digitalizace k provozní dokonalosti s AssetWise.

Více informací
OpenRail for Asset Performance Brochure
Improve overall accessibility, quality, integrity and relevance of rail asset data.​​
Learn More
On-Demand Tech Talk: Machine Learning Part 1 - Predictive Maintenance Insights

Learn how predictive maintenance can be improved with machine learning and advanced analytical techniques from real examples.

Watch Now
Názory