• AssetWise Digital Twin Services

  Rychlá realizace živého digitálního dvojčete

Služby digitálního dvojčete pro aktiva a výkonnost sítě

Vlastníci a provozovatelé i jejich dodavatelské řetězce musí spravovat data a informace z více zdrojů a ve více formátech a zobrazovat je tak, aby je bylo možné snadno vizualizovat, analyzovat a porozumět jim, což vede k rychlým a informovaným rozhodnutím. AssetWise Digital Twin Services poskytují pohlcující viditelnost a analýzu, čímž podpoří včasné rozhodování s využitím digitálního dvojčete. To umožňuje digitální kontext, digitální součásti a digitální chronologii, která zajišťuje vyšší výkonnost aktiv infrastruktury.

 

Přečtěte si více +
Funkce
 • Vytvářejte a spravujte digitální dvojče pro data AssetWise

  • Využijte modely CAD společnosti Bentley i jiných, fotogrammetrii, mračna bodů, GIS a další prostředky k vytvoření digitální reprezentace aktiv. Přistupujte k aktuálním informacím vybraných 3D komponent, abyste mohli identifikovat „hotspoty“ aktivity nebo stavu, jak dlouho a kdykoli chcete.
 • Spravujte velké objemy dat

  • Zdrojová data mohou obsahovat veškeré informace, které jsou pro AssetWise dostupné, včetně kontrol, pracovní historie a mimořádně rozsáhlých datových souborů, např. přicházejících ze zařízení se systémem průmyslového internetu věcí (loT).
 • Poznejte stav lineárních i nelineárních aktiv

  • Shromažďujte velké množství provozních dat, dat sledování a stavu pro identifikaci anomálií, které by mohly vyžadovat pozornost. Identifikujte trendy v historických datech pro predikci rychlosti degradace vedoucí k provedení doporučených akcí.
 • Učiňte včasná a přesná rozhodnutí s využitím pohlcující analýzy a náhledů

  • Slučujte kritická data aktiva s pohlcující vizualizací a analýzou, abyste podpořili rozhodování tím poskytnutím přístupu ke zprávám, řídicím panelům a datům výkonnosti prostřednictvím prostředí digitálního modelu dvojčete k zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a optimální výkonnosti.
 • Provádějte pokročilou prediktivní analýzu a strojové učení

  • Strojové učení vylepší vaše rozhodování díky využití kombinace pokročilých analytických a vědeckých metod o datech, a to tak, že uživatel dostává náhledy dat, aby mohl předvídat poruchy aktiva nebo kritické události.
   Více informací
Ask an Expert

Got a question about AssetWise?

Learn More