AssetWise Reliability

Zajištění plynulého chodu

Správná práce na správném zařízení ve správný čas

Snižte riziko a zajistěte předvídatelnou výrobu

Použijte digitalizaci k tomu, aby se spolehlivost stala přirozenou součástí života.

Prioritizace rizik

Vyhodnoťte kritičnost a upřednostňujte aktiva na základě toho, co je pro vaše podnikání důležité: rizika, bezpečnost, výrobní a servisní cíle a náklady.


Údržba zaměřená na spolehlivost

Rozvíjejte základy přístupu ke spolehlivosti založeného na riziku, které umožňuje běžná rozhodnutí v manuálních i AI operacích.


Řízení bezpečnosti a integrity

Využijte kontroly založené na riziku a zaměření na bezpečnost procesů při řešení selhání aktiv.

AssetWise Reliability
BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST V NEJLEPŠÍ PODOBĚ

Monitorování a správa stavu aktiv

Žádné další špatně připojené systémy

Odstraňte datová sila, ztracený čas a zdroje i špatné rozhodování. Místo toho napravte zmeškané příležitosti a pracujte efektivněji.


Mobilní inspekce

Vybavte své terénní techniky informacemi, které potřebují, aby mohli správně zkontrolovat aktiva a podniknout kroky na místě.


Chytřejší rozhodnutí

Získejte užitečné informace ze svých dat a přijímejte rychlejší a informovanější rozhodnutí.

AssetWise
REALISTICKÉ VIZUALIZACE

Integrace digitálních dvojčat

Provoz v rámci digitálních dvojčat

Snadný přístup a vizualizace informací pro vzdálenou spolupráci, školení, simulaci, seznámení, iniciaci stavenišť, pracovních povolení a uzamčení / blokované vypínání. Vizualizujte místa a sledujte stav aktiv.


Pohlcující vizualizace

Přejděte na vizuální podobu začleněním 1D, 2D a 3D modelů do zobrazení webového portálu, aby si je mohl každý prohlédnout. Proveďte akci na základě digitálního dvojčete.


Propojené prostředí

Propojte informace o aktivech s modely, daty IoT, geoprostorovými informacemi a informacemi o návrhu a získáte tak úplný obraz všech vašich aktiv v kontextu.

AssetWise