• AssetWise ALIM

  Relevantní a důvěryhodné informace o technických aktivech

Software pro správu informací o aktivech po celý životní cyklus

AssetWise ALIM zlepšuje celkovou dostupnost, kvalitu, integritu a relevanci údajů o aktivech a udržování kontextu v celém životním cyklu aktiv. Důvěřujte systému AssetWise ALIM jako svému prostředku pro řízení strukturovaných a nestrukturovaných informací, správu dokumentů a záznamů, zavádění změn a zajištění dodávání přesných informací pro inženýring, provozní a údržbové operace. AssetWise využívá digitální inženýrské modely na podporu vynikajícího výkonu aktiv, přičemž bere v úvahu prostorové a síťové aspekty.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Definujte a spravujte tagy aktiv

  • Provádějte správu struktur aktiv včetně produktu a základních linií položek, snímků a serializovaných položek, stejně jako správu životnosti a změn u tagů a fyzických položek. Snadno identifikujte kritické informace s pomocí předdefinovaných typů informací s využitím dat a charakteristik chování založených na nejlepších pracovních postupech.
   Více informací
 • Provádějte správu a řízení záznamů

  • Zvyšte efektivitu díky přesnému řízení, kontrole, distribuci a archivaci všech typů dokumentů a záznamů vztahujících se k infrastrukturním aktivům a zajistěte poskytnutí přesných informací pro provoz, údržbu a technické činnosti.
   Více informací
 • Provádějte správu změn informací

  • Integrujte do vašich provozních operací nejlepší postupy správy konfigurací a změn a umožněte efektivní správu změn pro aktiva, dokumenty, organizace, požadavky a další typy informací.
 • Vykonávejte správu lineárních silničních sítí

  • Zvyšte efektivitu infrastruktury vaší lineární silniční sítě a ušetřete čas při provádění modelování, správy a údržby informací o lineární síti. Zobrazujte a publikujte lineární sítě a související technické zdroje v kontextu s mapami a dalšími geoprostorovými informacemi. Zobrazujte rychle a snadno údaje o síti a aktivech prostřednictvím více různých metod lineárního referencování. Grafické sestavování zpráv se snadným ovládáním vám umožní rychlé a snadné vyhledávání a sestavování dat.
   Více informací
 • Spravujte požadavky

  • Definujte, dokumentujte, určujte priority a sledujte plnění různých typů požadavků. Správa požadavků je nepřetržitý process, který spojuje specifikace návrhu s pověřenými požadavky a v souladu s provozem a dodržováním předpisů. Informace jsou aktualizovány v reálném čase, automaticky přeneseny a zpřístupněny zúčastneným stranám kdy a kde jsou potřebné.
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Smart Infrastructure Forum

November 8, 2017

Broad Street Ballroom, New York City

Realize your Digital Strategy in the New Age of Connected Data

Přečtěte si více