AssetWise ALIM

Základ pro vaše digitální dvojčata

Spravujte, ovládejte a důvěřujte všem svým informacím po celou dobu životního cyklu aktiv

Spravujte, kontrolujte a důvěřujte svým informacím po celou dobu životního cyklu aktiv

Přesné a přístupné informace za každé situace 

PROPOJENÍ INFORMACÍ, LIDÍ A PROCESŮ

Řízení změn a konfigurace

Informační audity

Zaznamenejte, sledujte a mějte přehled o dopadu změn prostřednictvím robustní auditní stopy pro strukturované i nestrukturované informace v celé organizaci.


Řízení změn

Identifikujte chybějící nebo nesprávné údaje libovolného typu a řiďte pracovní toky pro jejich okamžitou aktualizaci. Spravujte konfigurace a zajistěte, aby vyhovovaly požadavkům. 


Agregace dat a zarovnání tagů

Agregujte základní inženýrské a datové informace, slaďte registry tagů z různých systémů.

REALISTICKÉ VIZUALIZACE

Integrace digitálních dvojčat

Provoz v rámci digitálních dvojčat

Snadný přístup a vizualizace informací pro vzdálenou spolupráci, školení, simulaci, seznámení, iniciaci stavenišť, pracovních povolení a uzamčení / blokované vypínání. Vizualizujte místa a sledujte stav aktiv.


Pohlcující vizualizace

Přejděte na vizuální podobu začleněním 1D, 2D a 3D modelů do zobrazení webového portálu, aby si je mohl každý prohlédnout. Proveďte akci na základě digitálního dvojčete.


Propojené prostředí

Propojte informace o aktivech s modely, daty IoT, geoprostorovými informacemi a informacemi o návrhu a získáte tak úplný obraz všech vašich aktiv v kontextu.

PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, AKTUÁLNÍ

Validace dat

Vyčištění dat

Ověření dat podle definovaných specifikací, aby byla zajištěna úplnost, přesnost a konzistentnost.


Porovnání zdrojů

Porovnání dat napříč různými sily, vyřešení všech problémů a zajištění jediného zdroje důvěryhodných informací.


Konzistence dat

Zajištěni přesnosti a platnosti dat po celý životní cyklus. Identifikujte a zachovejte kontext informací a jejich vztahů.