Logo Synchro SYNCHRO

Využijte čas ve svůj prospěch.

SYNCHRO představuje kompletní portfolio integrovaného softwaru a služeb pro řízení digitálního stavebnictví. Společně umožňují stavebním firmám získávat projekty, efektivně je uskutečňovat a získávat odměny, což vede ke zlepšení využití dat pro optimalizaci rozhodování, využívání zdrojů a ziskovosti.

Hledáte SYNCHRO Pro?

Buďte dobře informováni o pokroku ve výstavbě

Nejnovější služba od týmu stavebních odborníků společnosti Bentley.


Sledujte nás na sociálních sítích

Greg Demchack
Poradce pro řešení v oboru,
Stavebnictví


Rich Humphrey,
Vrchní ředitel, Produktový management,
Stavebnictví


Construction site Construction site Construction site

Integrované prostředí pro digitální stavebnictví.
Už je čas.

Ve stavebnictví jsou používány pouze 4 % dat a polovina dne v každém týdnu je promarněna snahou je najít. Sdílení a přístupnost projektových dat v jediném řešení šetří čas, zlepšuje komunikaci a umožňuje lepší rozhodování řízené daty.

V rámci terénu, v rámci cloudu,
v rámci kontextu.

Stavba probíhá v terénu. Potřebujete aplikace určené pro využití v terénu, nikoli tabulky a PDF v kanceláři. Díky digitálním pracovním tokům založeným na úlohách a modelech a náhledům modelů, map nebo seznamů, které jsou přístupné prostřednictvím aplikace nebo webového prohlížeče, má každý přístup k informacím, které potřebují, vždy a všude, kde je potřebují.

Construction workers Construction workers Construction workers
SYNCHRO XR for HoloLens 2 SYNCHRO XR for HoloLens 2 SYNCHRO XR for HoloLens 2

Digitální dvojčata 4D výstavby

4D plánování zlepšuje bezpečnost, spolehlivost, předvídatelnost a kvalitu složitých stavebních projektů a šetří peníze tím, že předchází přepracování a předem identifikuje problémy s rozvrhem. Aktualizace pokroku 4D modelu v reálném čase umožňují generovat digitální reprezentaci stavu projektu, zlepšit komunikaci a produktivitu se sdílenými řídicími panely, stejně jako opětovné použití těchto dat v digitálních pracovních tocích.

Produkty SYNCHRO pro stavebnictví

SYNCHRO nabízí portfolio integrovaného softwaru a služeb pro řízení digitálního stavebnictví. Společně umožňují stavebním firmám získávat projekty, efektivně je uskutečňovat a získávat odměny, což vede ke zlepšení využití dat pro optimalizaci rozhodování, využívání zdrojů a ziskovosti.


Výkonné možnosti vytváření rozvrhu a správy úloh ve 4D pomáhají s plánováním a optimalizací i složitých stavebních projektů napříč obory civilního inženýrství, stavebnictví a průmyslu. Díky přístupu k nejnovějším údajům v terénu prostřednictvím aplikací nebo webového prohlížeče mají týmy na pracovišti přístup k informacím, které potřebují, přizpůsobeným potřebnému kontextu. Můžete zobrazit a zaznamenávat stav úloh, sledovat a upozorňovat na problémy a synchronizovat náhledy modelu, řídicího panelu a map.

Brand Dial SYNCHRO Field

SYNCHRO Field

Prostředí pro mobilní řízení výstavby, které umožňuje sdělovat aktuální informace z pracoviště – i když jste offline

Brand Dial SYNCHRO 4D

SYNCHRO 4D

4D plánování zlepšuje bezpečnost, spolehlivost, předvídatelnost a kvalitu složitých stavebních projektů

SYNCHRO Control

Jediné místo pro přístup k datům výstavby, jejich správu, spolupráci a analýzu

Brand Dial SYNCHRO AWP

SYNCHRO AWP

Pokročilé prostředí pracovních balíčků pro průmyslové projekty