• SUPERLOAD - Automate the management of oversize/overweight vehicles

  SUPERLOAD

  Automatizujte správu vozidel s rozměrově/hmotnostně nadměrnými náklady

Software pro automatizované povolování a směrování vozidel

Využijte výhod kompletního řešení pro inteligentní povolování, směrování a správu omezení týkající se vozidel s rozměrově/hmotnostně nadměrnými náklady. SUPERLOAD automatizuje povolování a směrování vozidel s rozměrově nebo hmotnostně nadměrným nákladem, včetně aplikačního zpracování, volby trasy a analýzy a vydání povolení – v souladu se státními omezeními a stavem silnic. SUPERLOAD zjednodušuje proces povolování a vylepšuje přesnost pro žadatele o povolení i vaši agenturu, přičemž snižuje náklady a šetří čas všem zapojeným osobám.

Produkty
 • stub,Truck oversize load
  SUPERLOAD Core
  Komplexní řešení pro inteligentní, automatické povolování a vedení nadměrně velkých/těžkých (OS/OW) vozidel.
 • stub,Truck on highway at sunset
  SUPERLOAD Routing
  Obsáhlé řešení pro inteligentní, automatizované a optimalizované stanovení tras pro vozidla s rozměrově a hmotnostně nadměrnými náklady.
 • stub,Trucking industry
  SUPERLOAD Permit Administration
  Kompletní řešení pro povolování vozidel s rozměrově a hmotnostně nadměrnými náklady.
 • stub, Roads closed signs and obstruction
  SUPERLOAD Restriction Manager
  Software na analýzu silniční sítě pro stanovení omezení a vydávání povolení k jízdám.
 • stub,Truck going under the bridge
  SUPERLOAD Bridge Analysis
  Software pro analýzu aktivního zatížení mostů, vyhodnocení světlé výšky mostů a stanovení tras vozidel.
 • stub,Oversized Load
  GotPermits
  Váš jediný potřebný on-line zdroj k získání povolení k jízdě pro rozměrově nebo hmotnostně nadměrné náklady od více různých států.