• Promis.e

  Umocněte výkonnost navrhování pomocí inteligentního modelování

Software pro navrhování elektrických a řídicích systémů

Konsolidujte a automatizujte vaše návrhy elektrických soustav pomocí aplikací, které překračují limity CAD grafiky bez inteligentních funkcí. Vytvářejte návrhy rozvoden rychleji díky integraci fyzického a elektrického návrhu. Rychle vyřešte i ty nejsložitější projekty instalace kabeláže pomocí 3D návrhů kabelovodů a automatizovanému trasování kabelů. Ušetřete čas a omezte chyby pomocí inteligentního navrhování elektrických soustav pro ovládání strojů, technologické celky, důlní zařízení a další.

Produkty
 • Promis.e
  Navrhujte elektrické systémy rychleji a s menším objemem chyb pomocí křížově odkazovaných schémat, 2D plánů, 3D modelů zařízení a protokolů.
 • Bentley Substation
  Vytvářejte návrhy pro nově zakládané a stávající provozy až o 40 procent rychleji pomocí jediného softwaru, který slučuje dohromady elektrický a fyzický konstrukční návrh.
 • Bentley Raceway and Cable Management
  Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.
 • Bentley Instrumentation and Wiring
  Urychlete vaše návrhy řídicích systémů procesních provozů a efektivně spravujte všechna vaše data z přístrojového vybavení a motorů v relační databázi.