• PLAXIS

  Zjednodušení geoinženýrských projektů

Geotechnický software pro analýzu koncových prvků PLAXIS

Zvládněte bez obav každý projekt s aplikací PLAXIS.  Navrhujte a provádějte pokročilou analýzu koncových prvků půd a deformace a stability skalních útvarů, stejně jako interakce půdních struktur a podzemních vod a tepelného toku. Po ruce budete mít vše potřebné ke zvládnutí pokročilých konstitutivních modelů pro simulaci nelineárních a časově závislých chování půd. Používejte hydrostatické a nehydrostatické pórové tlaky, modelujte struktury a interakce mezi strukturami a půdou a pracujte na projektech všech typů, jako jsou výkopy, základy, náspy, tunely, doly, odstraňování sedimentů a další.

Produkty
 • PLAXIS
  PLAXIS 3D Suite
  Provádějte 3D analýzu deformací a stability u vašeho příštího geotechnického projektu v sadě PLAXIS 3D Suite – balíku pro koncové prvky, který zahrnuje moduly pro analýzu vibrací a podzemních vod.
 • PLAXIS
  PLAXIS 2D Suite
  Provádějte 2D analýzu deformace a stability v geotechnickém inženýrství v sadě PLAXIS 2D Suite – výkonném balíku pro koncové prvky, který zahrnuje specializované moduly pro analýzu vibrací, podzemních vod a tepelných toků.
 • PLAXISMoDeTo
  PLAXIS MoDeTo
  Rozšiřte návrhy monopilířových základů s aplikací PLAXIS MoDeTo a omezte náklady na větrné parky.
 • PLAXIS
  PLAXIS 3D
  Provádějte výkonnou 3D analýzu deformací a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice skalních útvarů v aplikaci PLAXIS 3D.
 • PLAXIS
  PLAXIS 3D PlaxFlow
  Pohodlně provádějte časově závislou analýzu podzemních vod ve 3D díky modulu PLAXIS 3D PlaxFlow a získejte víc než jen analýzu ustáleného stavu toku podzemních vod.
 • PLAXIS
  PLAXIS 3D Dynamics
  Analýza dopadů člověkem způsobených nebo přírodních seismických vibrací v půdě pomocí aplikace PLAXIS 3D Dynamics.
 • Plaxis
  PLAXIS 2D
  Provádějte 2D analýzu deformace a stability v oboru geotechnického inženýrství a mechaniky skalních útvarů v sadě PLAXIS 2D Suite – výkonném balíčku koncových prvků.
 • PLAXIS
  PLAXIS 2D PlaxFlow
  Překonejte hranice analýzy ustáleného stavu toku podzemních vod díky modulu PLAXIS 2D PlaxFlow a bez námahy provádějte časově závislou analýzu podzemních vod.
 • PLAXIS
  PLAXIS 2D Dynamics
  Modelujte dynamická zatížení ve 2D pomocí modulu PLAXIS 2D Dynamics určeného přímo pro tento úkol.
 • PLAXIS 2D Thermal
  PLAXIS 2D Thermal
  Zvažte vliv proudění tepla na hydraulické a mechanické chování půd a struktur pomocí modulu PLAXIS 2D Thermal pro geotechnickou analýzu.
Stub_ist_13815910_CityScape_M

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More