OpenSite

Jediný software vytvořený pro navrhování stavenišť a územní rozvoj

Proč k navrhování stavenišť používat dopravní software, když nemusíte?

Rychlé navrhování stavenišť pro váš způsob práce

Objevte včas případné překážky. Mějte přehled o finančních důsledcích. Sestavujte plány, které budete nabízet s hrdostí.

Produkt

Cena

Vhodné pro

Benefity

Produkt
OpenSite VIRTUOSO PRACTITIONER
Cena
2 213,00 USD za rok
Vhodné pro

Malé a střední podniky, které hledají flexibilní termínované licence na období jednoho roku

Benefity
 • Školení prostřednictvím Virtuosity Keys
 • Flexibilní pro potřeby vašeho projektu
 • Licence na konkrétního uživatele
Produkt
OpenSite SELECT
Cena
7 888,00 USD za trvalou licenci (jednorázový poplatek)
1 578,00 USD SELECT (roční předplatné)
Vhodné pro

Podniky, které chtějí sdílet vlastněné licence mezi kolegy

Benefity
 • Plovoucí licence
 • Otevřený přístup k celému portfoliu společnosti Bentley
 • Vyvažování portfolia
 • Bezplatné aktualizace softwaru
Produkt
OpenSite ENTERPRISE
Cena
Pro informace o cenách nás kontaktujte
Vhodné pro

Velké globální podniky

Benefity
 • Neomezený počet uživatelů a přístup k portfoliu
 • Globální ceny
 • Denní sazby
 • Plány úspěchu

iTwin

Běží na iTwin

iTwins umožňují spravovat a vizualizovat informace o výstavbě v reálném čase ve 2D, 3D i 4D, abyste mohli lépe sledovat výkonnost projektu a činit lepší a rychlejší rozhodnutí založená na datech.

OPENSITE DESIGNER

Nastartujte projekty, vyhrajte tendr, dotáhněte práci do konce a získejte trvalou klientskou základnu.

Konceptuální, předběžné a detailní návrhy. Vše v jednom!

 • True Site inženýrský software
 • Používejte BIM místo nefunkčních pracovních toků
Ať už potřebujete vytvářet tradiční 2D návrhy, přejít na 3D modelování, podpořit digitální transformaci, nebo vše zmíněné, software OpenSite je jedinou volbou pro skutečné navrhování stavenišť.

Obchodní a projekční nástroj v jednom

OPENSITE

Podrobné koncepty a rozpočty za několik hodin

Vytvořte více návrhů staveniště s odpovídajícími náklady za několik hodin, nikoli dní. Po získání zakázky budete moci snadno přejít k realizaci plánu.
OPENSITE

Posouzení rizik do 48 hodin

Zajistěte vývojářům to, co chtějí a potřebují. Poskytněte jim informace o proveditelnosti, rozpočtu, rizicích a alternativních řešeních projektu do 48 hodin, abyste nepropásli příležitost nebo neuzavřeli špatnou smlouvu.
OPENSITE

Méně kreslení, více navrhování

Dosáhněte kratší doby navrhování o 20 až 30 % se stávajícím počtem zaměstnanců.Automatizační a optimalizační nástroje vám zajistí více času na nové projekty a nabídnou vašemu podniku možnost růst bez přílišných změn.
OPENSITE

Detaily až po odvodnění

Rozvrhněte kanalizaci, rozvody pitné vody a suché inženýrské sítě v jedné aplikaci. Zobrazte si je ve vzájemném vztahu a analyzujte je v konceptuální fázi.
OPENSITE

Realistické vizualizace jako nedílná součást

Vytvářejte realistické vizualizace, které klientům pomohou pochopit záměr projektu. Nebudou k tomu potřeba žádné další náklady, software ani odborníci.

Podívejte se na naši bezplatnou ukázku, abyste software viděli v akci