• OpenSite

    Chytřejší způsob vytváření návrhů staveniště

Software pro návrh pozemních staveb

Aplikace OpenSite je nové řešení pro návrhy a výstavbu projektů pozemních staveb. OpenSite přináší nejrozsáhlejší dostupné pracovní postupy pro nákresy stavenišť včetně modelování reálného stavu, geotechnických podzemních zařízení, odvádění dešťové vody, modelování terénu, podrobné tvorby nákresů a vizualizace. 

Přečtěte si více +
Produkty
  • SITEOPS
    Konceptuální scénáře dané lokality s malými nároky na práci a režijní výlohy u jakéhokoli vašeho projektu terénních úprav.
  • OpenSite Designer
    OpenSite Designer
    OpenSite Designer je komplexní aplikace pro návrhy stavenišť pro rychlé modelování a analýzu projektů návrhů stavenišť, která svými funkcemi přesahuje všechny možnosti dříve dostupné v nástrojích Bentley PowerCivil, GEOPAK Site, InRoads Site, MXSite a Bentley topoGRAPH.
Pohledy