• OpenRoads

  Od konceptu až po výstavbu

Společný projekt společností Parsons Brinckerhoff a Arup | Letištní linka, Severní autobusová trasa a letiště | Brisbane, Austrálie

Software pro projektování pozemních staveb pro silniční sítě

Společnost Bentley již přes třicet let nabízí produkty pro projektování a analýzu určené profesionálům z oblasti pozemního stavitelství a ředitelstvím silnic a dálnic po celém světě. Náš software je používán 45 státními ministerstvy dopravy v USA, sedmi kanadskými ministerstvy dopravy, 25 předními společnostmi zabývajícími se dopravním projektováním, stejně jako orgány městské správy a dopravními úřady z celého světa.

OpenRoads staví na naší tradici a rozsáhlých zkušenostech v oblasti pozemního stavitelství a silničních sítí a nabízí komplexní modelovací prostředí na podporu projektování a analýzy od konceptu až po výstavbu.

OpenRoads umožňuje realizovat projekty silničních sítí prostřednictvím technických návrhů vycházejících z výstavby a poskytuje všechny potřebné informace pro podporu provozních postupů.  Aplikace OpenRoads pomáhají nově definovat osvědčené postupy vytváření výstupů pro projektování a výstavbu, které podporují výměnu informací mezi všemi členy realizačního projektového týmu po celou dobu životního cyklu projektu. 

 • OpenRoads ConceptStation je nová, inovativní aplikace umožňující rychlé, iterativní vytváření koncepčních a předběžných návrhů s využitím kontextových informací získaných prostřednictvím mračen bodů, reálných sítí, systému GIS a z dalších zdrojů.
 • OpenRoads Navigator nabízí možnosti vizualizace 3D návrhů, schvalování revidovaných návrhů a průběžných postupů a řešení problémů z kanceláře, terénu nebo staveniště.
Produkty
 • OpenRoads ConceptStation
  Vytvářejte konceptuální návrhy silnic a mostů pro vyhodnocení více volitelných možností během fáze plánování a před podáním cenové nabídky na váš projekt. Navrhujte efektivněji, stanovte položky s vysokým rizikem a minimalizujte náklady.
 • OpenRoads Designer
  OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.
 • OpenRoads Navigator
  Získejte náhled do projektů pozemních staveb v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.
 • Power GEOPAK
  Spolehlivá aplikace pro přepravní a civilní návrh poskytující 3D modelování, návrh a analýzu.
 • Softwarový balík pro stavební inženýrství GEOPAK
  Projekty konstrukcí, analýzy a modelování pro dopravní a stavební průmysl s využitím jediné aplikace.
 • Power InRoads
  Modelování, navrhování, analýzy a technické činnosti podle dané konstrukce v oblasti projektů dopravních a inženýrských staveb v jediné aplikaci.
 • InRoads
  Osvědčená aplikace pro 3D modelování a navrhování pro dopravní a stavební projekty.
 • InRoads Suite
  Aplikace pro technické činnosti podle dané konstrukce v oblasti projektů dopravních a inženýrských staveb.
 • MXROAD Suite
  Aplikace pro stavební inženýrství a dopravní projekty poskytující funkce pro modelování, analýzy a navrhování.
 • MXROAD
  Analyzujte, navrhujte a modelujte projekty dopravního a stavebního inženýrství všech velikostí pomocí jediné aplikace.
 • PowerCivil for “Country”
  Localizovaná aplikace poskytující funkce modelování, navrhování, analýzy a technických činností podle dané konstrukce v oblasti projektů dopravních a inženýrských staveb v jediné aplikaci.
 • Subsurface Utilities Engineering od společnosti Bentley
  Importujte geoprostorová data, automaticky vytvářejte 3D modely, analyzujte podzemní inženýrské sítě a eliminujte chyby ve vašich projektech na podzemní inženýrské sítě.