• OpenRoads

  Od konceptu až po výstavbu

Společný projekt společností Parsons Brinckerhoff a Arup | Letištní linka, Severní autobusová trasa a letiště | Brisbane, Austrálie

Software pro projektování pozemních staveb pro silniční sítě

Společnost Bentley již přes třicet let nabízí produkty pro projektování a analýzu určené profesionálům z oblasti pozemního stavitelství a ředitelstvím silnic a dálnic po celém světě. Náš software je používán 45 státními ministerstvy dopravy v USA, sedmi kanadskými ministerstvy dopravy, 25 předními společnostmi zabývajícími se dopravním projektováním, stejně jako orgány městské správy a dopravními úřady z celého světa.

OpenRoads staví na naší tradici a rozsáhlých zkušenostech v oblasti pozemního stavitelství a silničních sítí a nabízí komplexní modelovací prostředí na podporu projektování a analýzy od konceptu až po výstavbu.

OpenRoads umožňuje realizovat projekty silničních sítí prostřednictvím technických návrhů vycházejících z výstavby a poskytuje všechny potřebné informace pro podporu provozních postupů.  Aplikace OpenRoads pomáhají nově definovat osvědčené postupy vytváření výstupů pro projektování a výstavbu, které podporují výměnu informací mezi všemi členy realizačního projektového týmu po celou dobu životního cyklu projektu. 

 • OpenRoads ConceptStation je nová, inovativní aplikace umožňující rychlé, iterativní vytváření koncepčních a předběžných návrhů s využitím kontextových informací získaných prostřednictvím mračen bodů, reálných sítí, systému GIS a z dalších zdrojů.
 • OpenRoads Navigator nabízí možnosti vizualizace 3D návrhů, schvalování revidovaných návrhů a průběžných postupů a řešení problémů z kanceláře, terénu nebo staveniště.
Produkty
 • OpenRoads ConceptStation
  Vytvářejte konceptuální návrhy silnic a mostů pro vyhodnocení více volitelných možností během fáze plánování a před podáním cenové nabídky na váš projekt. Navrhujte efektivněji, stanovte položky s vysokým rizikem a minimalizujte náklady.
 • OpenRoads Designer
  OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.
 • SignCAD
  SignCAD
  Navrhujte přesné dopravní značení během několika minut
 • OpenRoads Navigator
  Získejte náhled do projektů pozemních staveb v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More