• OpenRail

  Návrhový software pro železniční sítě

Software OpenRail pro navrhování a údržbu železnic

Navrhujte a udržujte železniční infrastrukturu tak, aby splňovala zavedené oborové postupy a zároveň přinášela zlepšení produktivity a časové úspory. Používejte flexibilní software pro navrhování železnic, který zaručí, že vyhovíte požadavkům průmyslových a projektových standardů. Stanovte vertikální a horizontální geometrii trati, vytvořte 3D modely pro analýzu a vizualizaci, vypracujte zprávy pro odhady a rozvržení nákladů a vytvořte výstupy pro stavbu.

Produkty
 • OpenRail ConceptStation
  Vytvořte koncepční návrh dráhy včetně geometrie kolejnic, elektrifikace, tunelů a mostních konstrukcí pro zhodnocení více možností během fáze plánování a předběžné nabídky. Navrhujte efektivněji, identifikujte vysoce rizikové položky a minimalizujte náklady.
 • OpenRail Designer
  OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.
 • OpenRail Overhead Line Designer
  Introducing 3D to the world of overhead line catenary systems, advancing workflows beyond traditional plan production into the development of digital twins with asset information for the entire lifecycle.