• OpenRail

    Návrhový software pro železniční sítě

Software OpenRail pro navrhování a údržbu železnic

Navrhujte a udržujte železniční infrastrukturu tak, aby splňovala zavedené oborové postupy a zároveň přinášela zlepšení produktivity a časové úspory. Používejte flexibilní software pro navrhování železnic, který zaručí, že vyhovíte požadavkům průmyslových a projektových standardů. Stanovte vertikální a horizontální geometrii trati, vytvořte 3D modely pro analýzu a vizualizaci, vypracujte zprávy pro odhady a rozvržení nákladů a vytvořte výstupy pro stavbu.

Produkty
  • OpenRail ConceptStation
    Vytvořte koncepční návrh dráhy včetně geometrie kolejnic, elektrifikace, tunelů a mostních konstrukcí pro zhodnocení více možností během fáze plánování a předběžné nabídky. Navrhujte efektivněji, identifikujte vysoce rizikové položky a minimalizujte náklady.
  • OpenRail Designer
    OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.
Názory