• OpenRail

  Návrh kolejové dráhy

Software OpenRail pro navrhování a údržbu

Navrhujte a udržujte železniční infrastrukturu tak, aby splňovala zavedené oborové postupy a zároveň přinášela zlepšení produktivity a časové úspory. Používejte flexibilní software pro navrhování železnic, který zaručí, že vyhovíte požadavkům průmyslových a projektových standardů. Stanovte vertikální a horizontální geometrii trati, vytvořte 3D modely pro analýzu a vizualizaci, vypracujte zprávy pro odhady a rozvržení nákladů a vytvořte výstupy pro stavbu.

Produkty
 • Bentley Rail Track
  3D modelovací a konstrukční software pro kolejové dráhy s vestavěným GIS pro předběžné a podrobné navrhování infrastruktury kolejových drah všech typů.
 • Power Rail Track
  Software pro kolejové dráhy s vestavěným GIS pro předběžné a podrobné 3D navrhování infrastruktury kolejových drah všech typů.
 • Power Rail Overhead Line
  Software pro navrhování a analýzu železničních trakčních napájecích systémů.