OpenCities Planner

Plánujte lepší rozhodování s jasnějšími přehledy

Lepší plánování a operativní rozhodování díky sjednocení všech dat do otevřeného digitálního dvojčete

Získejte komplexní přehled o svých datech pomocí digitálního dvojčete

Poskytněte týmům digitální dvojče vašich aktiv, se kterým se budete moci kdekoli rozhodovat na základě všech relevantních dat

Snadné překlenutí datových sil a vytvoření živého digitálního dvojčete

Vytvořte své digitální dvojče z existujících inženýrských, prostorových a podnikových dat

CAD & BIM modely

Začleňte CAD a BIM modely do svého digitálního dvojčete.


Prostorová data

Spojte GIS a mapová data a získejte přesný prostorový kontext.


Podnikové informace

Připojte jakákoli jiná data, například z plánování projektů, a provozní informace.


OpenCities Planner
ZOBRAZENÍ DAT V 3D KONTEXTU REÁLNÉHO SVĚTA

Získejte nové poznatky o plánování a provozních datech

Vizualizace 3D snímků

Integrujte přesné 3D skutečné sítě a data z mračen bodů.


Integrace CityGML

Vizualizujte geometrii a sémantická data z CityGML.


Vytváření vizualizací

Vytvářejte, vizualizujte a analyzujte scénáře s 3D digitálním dvojčetem.


OpenCities Planner
ZAPOJTE VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ STRANY, AŤ JSOU KDEKOLI

Zrychlete a rozšiřte zpětnou vazbu a schvalování

Přístup odkudkoli

Používejte mobilní zařízení, tablety, stolní počítače a zařízení VR/AR, stejně jako velké dotykové obrazovky.


Crowdsourcing myšlenek

Umožněte zúčastněným stranám nabízet zpětnou vazbu prostřednictvím průzkumů, anket a značek.


Vytváření a vizualizace plánů

Vytvářejte 3D městské plány, které lze snadno sdílet, a dosáhněte lepší komunikace.


OpenCities Planner

iTwin

Běží na iTwin

iTwins vám umožní spravovat a vizualizovat živé stavební informace ve 2D, 3D a 4D, abyste mohli sledovat výkonnost projektu a činit lepší a rychlejší rozhodnutí založená na datech.