• OpenCities Planner

    Design, visualize, and communicate digital cities

City-scale Digital Twin Planning and Visualization Software

Take advantage of a comprehensive cloud-based service that enables visualization of 2D, 3D, and GIS data in a 3D world to help every city government in going digital.

Products
  • Plánovač OpenCities
    Plánujte, navrhujte a předvádějte za použití cloudové služby, která vám nabízí vizualizaci dat ve 2D, 3D a GIS a možnost vytvořit digitální dvojče celého města.