• MAXSURF

    Maximalizuje funkční způsobilost plavidel

MAXSURF

Pomocí integrovaných vlastností softwaru MAXSURF pro lodní projektování můžete rychleji vytvářet prvotní návrhy trupu a vyhodnocovat stabilitu stávajících plavidel. Zefektivněte optimalizaci trupu pomocí snadno použitelných nástrojů pro následující činnosti:
  • Navrhování trupu
  • Analýza stability a pevnosti
  • Předvídání odolnosti a pohybů
  • Prvotní strukturální návrh a analýza strukturální pevnosti
Produkty
  • MAXSURF
    Využívejte integrované nástroje softwaru MAXSURF pro oblast lodního projektování pro rychlé a přesné vytváření předběžných návrhů a analýzu všech typů námořních plavidel.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More