• LARS

    Stanovení nosnosti pro lepší mosty

Software pro modelování a analýzu nosnosti mostů

Zefektivněte postupy modelování a analyzování nosnosti mostů. Pomocí integrované sady nástrojů na efektivní grafické modelování, úpravy a analýzu nosnosti dokážete zvládnout nejběžnější typy mostů o jednom nebo několika polích.

Produkty
  • LARS Bridge
    Integrated bridge load-rating analysis, modeling, and editing software for many types of bridges.