• LARS

    Stanovení nosnosti pro lepší mosty

Software pro modelování a analýzu nosnosti mostů

Zefektivněte postupy modelování a analyzování nosnosti mostů. Pomocí integrované sady nástrojů na efektivní grafické modelování, úpravy a analýzu nosnosti dokážete zvládnout nejběžnější typy mostů o jednom nebo několika polích.

Produkty
  • LARS Bridge
    Software pro integrovanou analýzu jmenovitého zatížení mostů, pro modelování a úpravy pro mnoho typů mostů.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More