• Haestad

  Spolehlivá hydraulika a hydrologie s více než třicetiletou historií

Software Haestad

Již přes třicet let poskytují produkty Haestad na modelování vodovodů a kanalizace vyspělé inženýrské nástroje pro plánování, navrhování, údržbu a provoz vodní infrastruktury, určené vodohospodářským odborníkům na inženýrské sítě a poradenským firmám z celého světa. 

Mezi hlavní charakteristiky softwaru Haestad na hydraulické modelování patří: 

 • Krátké osvojování znalostí, takže noví uživatelé se mohou rychle naučit, jak pracovat s produktem a efektivně vytvářet a spravovat modely. 
 • Multiplatformní podpora, takže tvůrci modelů si mohou vybrat, zda budou používat produkt Haestad v rámci softwaru ArcGIS, MicroStation, AutoCAD, nebo jako samostatnou aplikaci. 
 • Možnosti správy modelů, které umožňují uživatelům analyzovat možnosti a zvolit to nejlepší řešení z hlediska technického provedení a návrhu.
Produkty
 • WaterGEMS
  WaterGEMS je obsáhlý, a přesto snadno použitelný nástroj na podporu rozhodovacích procesů pro profesionály ve vodohospodářství, kteří navrhují, plánují a provozují vodovodní distribuční systémy.
 • SewerGEMS
  SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.
 • CivilStorm
  CivilStorm poskytuje inženýrům snadno použitelné prostředí k vykonávání analýz, návrhů a provozu systémů na odvádění dešťových vod.
 • WaterCAD
  WaterCAD představuje snadno použitelnou aplikaci pro hydraulické modelování pro účely analýzy, navrhování a provozu vodovodních sítí.
 • SewerCAD
  Tisíce firem zabývajících se inženýrskými sítěmi a konstrukčních společností po celém světě má důvěřu v software SewerCAD pro účely modelování a navrhování splaškových kanalizací pro minimalizaci investičních nákladů.
 • StormCAD
  StormCAD poskytuje profesionálům v oboru odvádění dešťových vod pokročilé nástroje pro efektivní dodávání vysoce kvalitních návrhů dešťové kanalizace s nižšími investičními náklady.
 • PondPack
  Efektivní analýza a návrh detenčních a retenčních zařízení, odtokových konstrukcí a kanálů.
 • CulvertMaster
  CulvertMaster je velmi snadno použitelný výpočetní produkt, který poskytuje řešení k vytváření propustí bez stresů pro jakýkoli projekt návrhu stavebních pozemků a terénních úprav.
 • FlowMaster
  FlowMaster je univerzální soubor hydraulických nástrojů, který konstruktérům umožňuje navrhovat a analyzovat široké spektrum hydraulických prvků.
 • HAMMER
  HAMMER značně usnadňuje vykonávání komplexních úloh v rámci lokalizace potenciálních problematických míst a stanovení patřičných strategií pro řízení rázových vln.
 • Remediate Water Loss

  • Learn how Bentley’s product line can help you implement a proactive water loss plan and how some organizations have successfully reduced leakage.
  Learn More
 • Optioneering for Better Informed Decisions

  • Download an infographic to find out how hydraulic modeling software's optioneering capabilities help identify engineering solutions that optimize water or wastewater systems.
  Zobrazit