• gINT - Know What is Underground

  gINT

  Mějte jasno o tom, co je pod zemí

Jan De Nul NUV | Rozšíření Panamského průplavu | Panama

Geotechnický a geoenvironmentální software

Zvyšte svou produktivitu pomocí centralizované správy dat a vykazování pro geotechnické projekty podpovrchových konstrukcí. Zefektivněte postupy s využitím přístupných, vzájemně slučitelných dat o podpovrchových konstrukcích pro vykazování půdních vlastností, záznamů o vrtech, laboratorních testů a další účely.
Produkty
 • stub,Core Samples
  gINT Professional
  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.
 • Borehole for concrete testing
  gINT Professional Plus
  Vytvářejte data o podpovrchových konstrukcích a spravujte vaše data v rámci více projektů pomocí tohoto obsáhlého geotechnického softwaru.
 • Underground Soil Layers - Stub Image
  gINT Logs
  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.