• AECOsim

    Nové definování konvenčního přístupu

Morphosis Architects | Sídlo společnosti Giant Interactive Group | Šanghaj, Čína

SW pro navrhování budov a analýzu energetických aspektů

Integrujte různé obory – od architektů po elektrotechniky, strojní inženýry a stavební inženýry – abyste mohli úspěšně navrhovat, analyzovat, stavět a spravovat budovy všech typů a velikostí. Efektivně prezentujte projektový záměr prostřednictvím výstupů bohatých na informace a zvyšujte produktivitu překlenováním bariér mezi týmy. Se softwarem AECOsim můžete rychleji a snadněji realizovat budovy s vysokým funkčním výkonem podle zásad udržitelného rozvoje.

Produkty
  • AECOsim Building Designer
    Design, analyze, document, and visualize buildings of any size, form, and complexity with multi-discipline building application for architects and engineers.
  • AECOsim Energy Simulator
    Design, simulate, and analyze building mechanical systems, environmental conditions, and energy performance.
Názory