• Cityscape - Skyline Infrastructure - Hero Image

  Produkty

  Software pro rozvoj infrastruktury

Software pro profesionály z oblasti infrastruktury

Pomocí aplikací a služeb pro konkrétní obory, které zlepšují spolupráci a informační mobilitu v rámci celého týmu, budete moci zvýšit produktivitu navrhování, výstavby i provozování, komplexněji spolupracovat a realizovat lepší infrastrukturní projekty z hlediska udržitelnosti.  Každý produkt se zaměřuje na potřebné specifické možnosti pro inženýry, architekty, dodavatele, inspektory, státní správu, instituce, veřejné služby, vlastníky/provozovatele a široké spektrum rolí v oblasti infrastruktury. 

Společné prostředí pro realizaci komplexních projektů umožňuje vašim týmům produktivně sdílet a integrovat modelovací a dokumentační postupy napříč obory bez ohledu na velikost a složitost projektů.  Účastníci vašeho projektu mohou po celý životní cyklus přesně, snadno a bez narušování přistupovat k obsáhlým datům a geometriím a spravovat je bez ohledu na konkrétní formát. Týmy pracující na projektech mají k dispozici podobně personalizované prostředí s možnostmi a studijními materiály, které jsou poskytovány v osobním, projektovém a podnikovém kontextu.  Se svými týmy můžete přijímat lepší rozhodnutí s okamžitou zpětnou vazbou a jasným přehledem, kterého se dosahuje prostřednictvím celkové transparentnosti informací o návrhu a výkonnosti projektu.

Projděte si široké portfolio produktů Bentley podle produktové řady, značky nebo oboru, abyste objevili možnosti, které budou vyhovovat vašim potřebám.


14-Day Trial​

You can now download and explore the MicroStation CONNECT Edition with this 14-day trial.

Learn More
workers looking at computer - Callout image
Vývojáři software
Zapojte se do sítě Bentley Developer Network (BDN), abyste mohli vyvíjet produkty a aplikace, které se mohou integrovat s nabídkou společnosti Bentley nebo ji rozšířit.
Získejte více informací
Vyhledávání produktů
Vyberte produktovou řadu
  • Výkonnost aktiv
  • Analýza mostů
   • April 4 Bridge - Stub Image
    RM Bridge
    Urychlete analytické úkoly, řešte komplexní konstrukční problémy a vytvářejte přesné, spolehlivé výsledky pro všechny druhy, třídy a materiály mostů.
   • Stub
    LARS Bridge
    Software pro integrovanou analýzu jmenovitého zatížení mostů, pro modelování a úpravy pro mnoho typů mostů.
   • OpenBridge Modeler, Palmetto, Finley
    OpenBridge Modeler
    Software pro 3D parametrické modelování, analýzu a stanovení jmenovitého zatížení mostů. Zajistěte integraci se stavebními aplikacemi a využijte pokročilou vizualizaci.
   • stub,Concrete bridge
    LEAP Bridge Concrete
    Výkonný software pro modelování a analýzu pro betonové mosty všech typů: prefabrikované, odlévané na místě, železobetonové a s dodatečně napjatými výztužemi.
   • LEAP Bridge Steel
    LEAP Bridge Steel představuje softwarovou aplikaci s integrovaným modelováním, navrhováním, analýzou a hodnocením zatížení pro přímé a zakřivené ocelové mosty z nosníků I.
  • Navrhování budov
  • Projektování pozemních staveb
   • Stub - Buried Gas Pipe
    Subsurface Utilities Engineering od společnosti Bentley
    Importujte geoprostorová data, automaticky vytvářejte 3D modely, analyzujte podzemní inženýrské sítě a eliminujte chyby ve vašich projektech na podzemní inženýrské sítě.
   • OpenRoadsConconcept stub
    OpenRoads ConceptStation
    Vytvářejte konceptuální návrhy silnic a mostů pro vyhodnocení více volitelných možností během fáze plánování a před podáním cenové nabídky na váš projekt. Navrhujte efektivněji, stanovte položky s vysokým rizikem a minimalizujte náklady.
   • SLC Road OpenRoads Designer
    OpenRoads Designer
    OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.
   • Engineers with Tablet - Stub Image
    OpenRoads Navigator
    Získejte náhled do stavebních projektů v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.
   • NW 62nd Avenue Improvements - Stub Image
    Power GEOPAK
    Spolehlivá aplikace pro přepravní a civilní návrh poskytující 3D modelování, návrh a analýzu.
   • i-69 at State Road 61/56 - Stub Image
    Softwarový balík pro stavební inženýrství GEOPAK
    Projekty konstrukcí, analýzy a modelování pro dopravní a stavební průmysl s využitím jediné aplikace.
   • Stub - 1-10 Mobile River Bridge and Bayway Widening
    Power InRoads
    Modelování, navrhování, analýzy a technické činnosti podle dané konstrukce v oblasti projektů dopravních a inženýrských staveb v jediné aplikaci.
   • Fuller Road and Washington Avenue - Stub Image
    InRoads
    Osvědčená aplikace pro 3D modelování a navrhování pro dopravní a stavební projekty.
   • I-90 – Snoqualmie Pass East (Phase 1A through Phase 2A)
    InRoads Suite
    Aplikace pro technické činnosti podle dané konstrukce v oblasti projektů dopravních a inženýrských staveb.
   • Airport Link, Northern Busway (Windsor to Kedron) and Airport Roundabout Upgrade - Stub Image
    MXROAD Suite
    Aplikace pro stavební inženýrství a dopravní projekty poskytující funkce pro modelování, analýzy a navrhování.
   • The Waterview Connection - Stub image
    MXROAD
    Analyzujte, navrhujte a modelujte projekty dopravního a stavebního inženýrství všech velikostí pomocí jediné aplikace.
   • Humberto de Campos Street Extension - Stub Image
    PowerCivil for “Country”
    Localizovaná aplikace poskytující funkce modelování, navrhování, analýzy a technických činností podle dané konstrukce v oblasti projektů dopravních a inženýrských staveb v jediné aplikaci.
   • Railway at Night - Stub Image
    Bentley Rail Track
    3D modelovací a konstrukční software pro kolejové dráhy s vestavěným GIS pro předběžné a podrobné navrhování infrastruktury kolejových drah všech typů.
   • stub, high speed train
    Power Rail Track
    Software pro kolejové dráhy s vestavěným GIS pro předběžné a podrobné 3D navrhování infrastruktury kolejových drah všech typů.
   • railway, stub
    Power Rail Overhead Line
    Software pro navrhování a analýzu železničních trakčních napájecích systémů.
   • stub,Core Samples
    gINT Professional
    Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.
   • Borehole for concrete testing
    gINT Professional Plus
    Vytvářejte data o podpovrchových konstrukcích a spravujte vaše data v rámci více projektů pomocí tohoto obsáhlého geotechnického softwaru.
   • Underground Soil Layers - Stub Image
    gINT Logs
    Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.
  • Výstavba
  • Elektrická soustava a přístrojové vybavení
   • stub,Electric Power Substation
    Bentley Substation
    Vytvářejte návrhy pro nově zakládané a stávající provozy až o 40 procent rychleji pomocí jediného softwaru, který slučuje dohromady elektrický a fyzický konstrukční návrh.
   • stub,handler, cables, communications
    Bentley Raceway and Cable Management
    Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.
   • stub,Utilities Control Board
    Promis.e
    Navrhujte elektrické systémy rychleji a s menším objemem chyb pomocí křížově odkazovaných schémat, 2D plánů, 3D modelů zařízení a protokolů.
   • wire panel- Stub image
    Bentley Instrumentation and Wiring
    Urychlete vaše návrhy řídicích systémů procesních provozů a efektivně spravujte všechna vaše data z přístrojového vybavení a motorů v relační databázi.
  • Hydraulika a hydrologie
   • stub, Water tower
    WaterGEMS
    WaterGEMS je obsáhlý, a přesto snadno použitelný nástroj na podporu rozhodovacích procesů pro profesionály ve vodohospodářství, kteří navrhují, plánují a provozují vodovodní distribuční systémy.
   • Industrial pipeline,stub
    WaterCAD
    WaterCAD představuje snadno použitelnou aplikaci pro hydraulické modelování pro účely analýzy, navrhování a provozu vodovodních sítí.
   • stub,Multipipe hydraulics and hydrology
    HAMMER
    HAMMER značně usnadňuje vykonávání komplexních úloh v rámci lokalizace potenciálních problematických míst a stanovení patřičných strategií pro řízení rázových vln.
   • SSO Overflow - SewerGEMS, stub
    SewerGEMS
    SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.
   • stub,Manhole construction, SewerCAD
    SewerCAD
    Tisíce firem zabývajících se inženýrskými sítěmi a konstrukčních společností po celém světě má důvěřu v software SewerCAD pro účely modelování a navrhování splaškových kanalizací pro minimalizaci investičních nákladů.
   • stub,Civilstorm
    CivilStorm
    CivilStorm poskytuje inženýrům snadno použitelné prostředí k vykonávání analýz, návrhů a provozu systémů na odvádění dešťových vod.
   • stub,Water wastewater, StormCAD
    StormCAD
    StormCAD poskytuje profesionálům v oboru odvádění dešťových vod pokročilé nástroje pro efektivní dodávání vysoce kvalitních návrhů dešťové kanalizace s nižšími investičními náklady.
   • Pondpack, stub
    PondPack
    Efektivní analýza a návrh detenčních a retenčních zařízení, odtokových konstrukcí a kanálů.
   • stub,Culvert master
    CulvertMaster
    CulvertMaster je velmi snadno použitelný výpočetní produkt, který poskytuje řešení k vytváření propustí bez stresů pro jakýkoli projekt návrhu stavebních pozemků a terénních úprav.
   • stub,Storm drain
    FlowMaster
    FlowMaster je univerzální soubor hydraulických nástrojů, který konstruktérům umožňuje navrhovat a analyzovat široké spektrum hydraulických prvků.
  • Projektování důlních staveb
  • Modelování a vizualizace
   • stub,Shanghai at night with highway
    MicroStation
    Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.
   • stub,Engineering Drawings
    MicroStation PowerDraft
    Dokumentujte rychle a přesně všechny typy infrastrukturních projektů s potřebnou flexibilitou a výkonností potřebnou i pro nejnáročnější projekty.
   • LumenRT WSDOT - Stub Image
    Bentley LumenRT
    Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.
   • stub,Blueprints Magnifying Glass
    Bentley View
    Prohlížejte modely BIM, IFC, DGN, DWG a i-modely, a také mračna bodů, rastrové obrázky a mnoho dalších formátů v oboru.
   • stub,Sailor with binoculars on sailboat - hero
    Bentley DGN Reader for Windows
    Nahlížejte na DGN a i-modely a hledejte integrované informace pomocí programů Windows Explorer nebo Microsoft Outlook.
   • stub, Binary code
    i-model ODBC Driver
    Zajistěte přístup k datům v rámci DGN a i-modelů pomocí aplikací Excel, Access, Visual Studio nebo Crystal Reports.
   • Business Team Webinar - Stub Image
    Bentley Configuration Explorer
    Používejte tuto administrativní aplikaci pro správu a diagnostiku aplikací Bentley na základě snadného zkoumání a kontroly konfiguračních souborů a proměnných.
  • Konstrukční analýza pro námořní stavitelství
   • Dockwise CPOC Float-over offshore ship, stub
    MOSES
    Vyřešte efektivněji komplexní úkoly projektů pro pobřežní oblasti díky efektivitě a flexibilitě jedinečným způsobem integrovaného simulačního software.
   • stub,Fast Supply Vessel
    MAXSURF
    Využívejte integrované nástroje softwaru MAXSURF pro oblast lodního projektování pro rychlé a přesné vytváření předběžných návrhů a analýzu všech typů námořních plavidel.
   • stub, Offshore platform
    SACS Offshore Structure
    Optimalizujte návrh k zajištění dodržování předpisů, porozumění chování a přesnému předvídání výkonnosti všech druhů námořních staveb.
   • SACS Wind Turbine
    Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin námořních větrných farem.
   • SACS Fatigue Oil and Gas Platform - Stub Image
    SACS Fatigue
    Omezte rizika strukturálních poruch námořních konstrukcí pomocí software SACS Fatigue. Získejte možnost podrobných výpočtů únavové životnosti konstrukcí na těžbu ropy, plynu a využití větrné energie určených specificky pro tyto průmyslové obory.
   • stub,Offshore Oil Rig
    SACS Collapse
    Dodržujte bezpečnostní požadavky na konstrukci pro námořní stavby díky identifikaci mechanismů selhání pomocí SACS Collapse.
   • Offshore Pile Structure - Stub Image
    SACS Pile Structure Design
    Snižte riziko selhání základů námořních konstrukcí pomocí softwaru pro nelineární analýzu interakce mezi podložím a sloupy.
  • Analýza zatížení potrubí a tlakových nádrží
   • Stub - Steel pipelines in the factory
    AutoPIPE
    Urychlete navrhování potrubí a zajistěte shodu s mezinárodními normami.
   • Nuclear reactor building - stub
    AutoPIPE Nuclear
    Zkraťte fáze návrhu a výroby potrubí pro jaderná zařízení při současném zaručení shody se schválenými mezinárodními normami.
   • Stub - Oil industry equipment installation
    AutoPIPE Vessel
    Umožněte cenově výhodné a přesné navrhování pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek jejich zatížení.
   • stub,Equipment cables and piping
    AutoPIPE Advanced
    Urychlete dodání návrhů potrubí podle příslušných předpisů pro projekty jakékoli velikosti pomocí osvědčené, škálovatelné a integrované pokročilé pevnostní analýzy potrubí.
  • Navrhování technologických celků
   • Industries of gas, stub
    AutoPLANT Modeler
    Vytvářejte rychle inteligentní 3D návrhy a modely technologických celků s integrovanou aplikací založenou na AutoCADu pro navrhování potrubních systémů, zažírení a kabelových tras.
   • Stub - Oil refinery
    Bentley PlantWise
    Dodávejte konceptuální návrhy technologických celků s nižšími náklady na životní cyklus na základě 3D modelování, které vám pomůže optimalizovat konstrukci, údržbu a provozuschopnost.
   • stub,Plant Pipes
    OpenPlant Modeler
    Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení vašich výrobních provozů v otevřeném prostředí umožňujícím rozsáhlou vzájemnou spolupráci.
   • oil and gas plant, stub
    OpenPlant PID
    Zlepšete návrhy technologických celků a provozů pomocí rychlých, inteligentních a přesných potrubních a přístrojových schematických výkresů (P&ID), které můžete sdílet v rámci vašeho celého projektu s využitím otevřeného datového schématu podle ISO 15926.
   • Process Plant, stub
    OpenPlant Isometrics Manager
    Rychle vytvářejte inteligentní izometrie z mnoha zdrojů 3D modelů v kolaborativní, interoperabilní a přesto samostatné aplikaci.
   • stub,Oil and Gas Refinery Plant
    OpenPlant ModelServer
    Spravujte a distribuujte soubory a součásti vašeho návrhu technologických celků v rámci globálních projektů bez nutnosti replikace databází.
   • stub,Process Manufacturing Plant Pipes
    OpenPlant Orthographics Manager
    Vytvářejte výkresy obecného uspořádání rychleji a ve vyšší kvalitě pomocí automatizovaného extrahování 2D souborů z 3D modelů.
   • Pipe junction
    OpenPlant Support Engineering
    Získejte možnosti rychlého a přesného navrhování, modelování a detailního rozpisu nosných prvků pro potrubí, elektrická, topná a klimatizační zařízení.
   • stub, refinery Night time
    Bentley AXSYS.Process
    Poskytujte optimální konstrukci koncepčního provozu využitím efektivního 2D modelovacího prostředí pro vývoj a porovnání dalších alternativ.
   • cooling towers,stub
    Bentley AXSYS.Engine
    Vytvořte efektivnější proces navrhování technologických celků jaderných zařízení ve 2D na základě integrace vašich projekčních nástrojů do rámce uživatelské databázové aplikace.
  • Dodání projektu
  • Modelování reality
   • Stub - Gerpho
    ContextCapture
    Vyvíjejte rychle podrobné 3D modely pro použití při navrhování, konstrukci nebo provozu z obvyklých fotografií.
   • Stub - Nagoya
    ContextCapture Center
    Vyvíjejte rychle podrobné 3D modely jakékoli velikosti pro použití při navrhování, konstrukci nebo provozu z digitálních fotografií.
   • 1-10 Mobile River Bridge and Bayway Widening - StubImage
    Bentley Descartes
    Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.
   • Moller Centre Hero Image, stub
    Bentley Pointools
    Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů
   • ADNEC Perspective - Bentley Pointools View - Stub Image
    Bentley Pointools View
    Vysoce výkonná vizualizace, analýza a prezentace modelů na základě mračen bodů.
   • Acute3D Viewer - Stub Image
    Acute3D Viewer
    Pomocí software Acute3D Viewer můžete snadno prohlížet a přesně měřit sítě reálného stavu jakéhokoli měřítka vytvořené pomocí software Bentley ContextCapture.
  • Analýza stavby
   • Stub - Land Development Aerial View
    SITEOPS
    Konceptuální scénáře dané lokality s malými nároky na práci a režijní výlohy u jakéhokoli vašeho projektu terénních úprav.
  • Strukturální analýza
   • Manhattan Skyline - Stub Image
    Integrované strukturální modelování
    Maximalizujte interoperabilitu mezi vašimi konstrukčními produkty, projekty a pracovníky.
   • Nightscape Skyline Buildings - Stub Image
    Structural Enterprise
    Používejte, co chcete, kdy chcete, díky naší nízkonákladové sadě aplikací STAAD, RAM a Microstran k navrhování velkých i malých projektů.
   • PetroChemical Plant - Stub Image
    STAAD.Pro
    Navrhněte jakýkoli typ konstrukce a sdílejte s důvěrou synchronizovaná data modelu v celém vašem projekčním týmu.
   • Rebar Construction - Stub Image
    STAAD.Foundation Advanced
    Navrhujte virtuálně jakýkoliv druh základu, od jednoduchých po ty nejsložitější.
   • Communication Towers - Stub Image
    STAAD(X).Tower
    Analyzujte na navrhujte sloupy a samonosné a kotvené komunikační stožáry pomocí výkonných a obsáhlých nástrojů pro fyzické modelování a stanovení parametrů.
   • stub,abstract, structural
    STAAD Advanced Analysis
    Řešte nejkomplexnější konstrukční a analytické problémy, včetně velkých nebo komplikovaných modelů, přidáním našeho modulu rozšířené analýzy do portfolia STAAD.
   • Stub - Concrete structure model
    STAAD Advanced Concrete Design
    Provádějte robustní návrhy a analýzy betonových konstrukcí pro sloupy, nosníky, stěny a podlahy v souladu s globálními konstrukčními normami.
   • chemical tank and pipes, stub
    Sectionwizard
    Rychlé a přesné výpočty vlastností oddělení a načítání hodnot zatížení pro všechny vaše tvary. Plně integrováno do STAAD.Pro.
   • stub,structure, metal
    Microstran
    Modelujte, analyzujte a navrhujte pomocí naší univerzální aplikace pro strukturální analýzu s integrovanými návrhy ocelových konstrukčních dílů a spojů.
   • stub,communication towers
    MStower
    Efektivně analyzujte a navrhujte ocelové vysílací a komunikační stožáry společně s obsáhlým modelováním, výsledky a výstupy.
   • stub,structural, steel connection,underground communication, mobile device access, digging, network
    Limcon
    Rychle navrhujte a revidujte vaše ocelové spoje, jako například mezi nosníkem a sloupem, na koncích vzpěr, ukotvení do betonu, komplikované spoje mezi několika konstrukčními díly a další.

   • stub, Bangkok skyline hero image
    RAM Structural System
    Řešte projekty se sebedůvěrou a rychle vytvářejte vysoce kvalitní a ekonomické designy pomocí různých betonových, ocelových a nosníkových stavebních materiálů.
   • Steel Beam Construction - Stub Image
    RAM Steel
    Analyzujte, navrhujte a vytvářejte konstrukční výkresy příčníků, které odolávají gravitačnímu zatížení v rámci vašich projektů ocelových staveb bez ohledu na jejich velikost nebo složitost.
   • Concrete Construction - Stub Image
    RAM Concrete
    Efektivně získejte zesílená množství pro své rámy a rychle porovnávejte alternativní konstrukce, včetně soupisů materiálů, na svých projektech betonování.
   • Construction Site - Stub Image
    RAM Frame
    Rychle navrhujte a analyzujte rámové konstrukce pro všechny vaše stavební projekty, které jsou vystaveny dynamickému, gravitačnímu a bočnímu zatížení včetně výpočtů zatížení větrem a seizmickými jevy.
   • Foundation Construction - Stub Image
    RAM Foundation
    Navrhujte optimální základy pro celou vaši konstrukci, a to vždy na základě širokého rozsahu kritérií a volitelných možností návrhu, které lze v případě potřeby snadno upravit dle požadavků.
   • Concrete Construction - Stub Image
    RAM Concept
    Navrhujte výhodně betonové desky, rohože a základové desky s vynikajícím přehledem o vyhovění všem předpisům a požadavkům, jejich efektivitě a praktičnosti.
   • stub,metal structure, lift
    RAM Connection
    Analyzujte a navrhněte jakýkoli typ spojů a ověřte vaše vytvořené spoje během několika sekund, to vše na základě obsáhlých výpočtů, včetně vyhovění požadavkům na seizmickou odolnost.
   • stub, concrete, high rise, building
    RAM Elements
    Provádějte analýzu a návrhy – včetně analýzy 3D konečných prvků – téměř jakéhokoli typu konstrukce nebo konstrukční součásti v jediné dostupné aplikaci.
  • Tvorba konstručkních detailů
  • Veřejné služby a telekomunikační sítě
   • stub, digging, electrical work, working men, hard hats, equipment, installing utilities
    Bentley OpenUtilities Designer
    Urychlete váš návrh inženýrských sítí díky přesnosti plánovacích nástrojů na platformě MicroStation. Snižte náklady díky navrhování a správě vaší sítě v jediné aplikaci.
   • stub
    Bentley OpenUtilities Map
    Vylepšete vaši správu síťových informací a omezte náklady pomocí plně vybaveného GIS pro inženýrské sítě, který lze rozšiřovat ekonomicky přesně podle vašich potřeb.
   • stub,communications
    Bentley OpenUtilities PowerView
    Urychlete kontroly ze strany řídicích pozic a terénní práce prostřednictvím zjednodušené, nákladově efektivní aplikace pro prohlížení, zkoumání a vyznačování změn v návrzích a mapách vašich sítí.
   • stub,Coax, cable, communication
    Bentley Coax
    Navrhujte a dokumentujte vaši koaxiální síť rychleji v software Bentley Coax. Vytvářejte ověřené poziční nákresy rychle v jednoduše použitelném a otevřeném prostředí GIS.
   • stub,communications,fiber, cables
    Bentley Fiber
    Navrhujte a dokumentujte vaši optickou síť rychleji v software Bentley Fiber. Navrhněte a ověřte FTTx, HFC a další architektury během krátké doby v inženýrském systému GIS.
   • stub
    Bentley Inside Plant
    Navrhujte a dokumentujte během krátké doby vstupní body, body výskytu, ústředny, datová střediska a další vnitřní siťová aktiva tecnologickéo celku.
   • stub,chart, measurement
    Bentley Expert Designer Communications
    Zjednodušte navrhování sítě sloučením správy návrhu a práce. Urychlujte projekty při přiřazování, sledování a správě pracovních objednávek návrhů.
   • stub,communications
    Bentley Communications PowerView
    Urychlete proces objednávání prací a omezte riziko chyb tím, že dáte terénním pracovníkům k dispozici kompletní síťové mapy, záznamy o zařízeních a nástroje k zachycování dat.
Vyberte značku
  • AECOsim
  • AssetWise
  • AutoPIPE
   • Stub - Steel pipelines in the factory
    AutoPIPE
    Urychlete navrhování potrubí a zajistěte shodu s mezinárodními normami.
   • Nuclear reactor building - stub
    AutoPIPE Nuclear
    Zkraťte fáze návrhu a výroby potrubí pro jaderná zařízení při současném zaručení shody se schválenými mezinárodními normami.
   • Stub - Oil industry equipment installation
    AutoPIPE Vessel
    Umožněte cenově výhodné a přesné navrhování pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek jejich zatížení.
   • stub,Equipment cables and piping
    AutoPIPE Advanced
    Urychlete dodání návrhů potrubí podle příslušných předpisů pro projekty jakékoli velikosti pomocí osvědčené, škálovatelné a integrované pokročilé pevnostní analýzy potrubí.
  • AutoPLANT
   • Industries of gas, stub
    AutoPLANT Modeler
    Vytvářejte rychle inteligentní 3D návrhy a modely technologických celků s integrovanou aplikací založenou na AutoCADu pro navrhování potrubních systémů, zažírení a kabelových tras.
  • AXSYS
   • stub, refinery Night time
    Bentley AXSYS.Process
    Poskytujte optimální konstrukci koncepčního provozu využitím efektivního 2D modelovacího prostředí pro vývoj a porovnání dalších alternativ.
   • cooling towers,stub
    Bentley AXSYS.Engine
    Vytvořte efektivnější proces navrhování technologických celků jaderných zařízení ve 2D na základě integrace vašich projekčních nástrojů do rámce uživatelské databázové aplikace.
  • Telekomunikace
   • stub,Coax, cable, communication
    Bentley Coax
    Navrhujte a dokumentujte vaši koaxiální síť rychleji v software Bentley Coax. Vytvářejte ověřené poziční nákresy rychle v jednoduše použitelném a otevřeném prostředí GIS.
   • stub,communications,fiber, cables
    Bentley Fiber
    Navrhujte a dokumentujte vaši optickou síť rychleji v software Bentley Fiber. Navrhněte a ověřte FTTx, HFC a další architektury během krátké doby v inženýrském systému GIS.
   • stub
    Bentley Inside Plant
    Navrhujte a dokumentujte během krátké doby vstupní body, body výskytu, ústředny, datová střediska a další vnitřní siťová aktiva tecnologickéo celku.
   • stub,chart, measurement
    Bentley Expert Designer Communications
    Zjednodušte navrhování sítě sloučením správy návrhu a práce. Urychlujte projekty při přiřazování, sledování a správě pracovních objednávek návrhů.
   • stub,communications
    Bentley Communications PowerView
    Urychlete proces objednávání prací a omezte riziko chyb tím, že dáte terénním pracovníkům k dispozici kompletní síťové mapy, záznamy o zařízeních a nástroje k zachycování dat.
  • ComplyPro
  • ConstructSim
  • ContextCapture
   • Stub - Gerpho
    ContextCapture
    Vyvíjejte rychle podrobné 3D modely pro použití při navrhování, konstrukci nebo provozu z obvyklých fotografií.
   • Stub - Nagoya
    ContextCapture Center
    Vyvíjejte rychle podrobné 3D modely jakékoli velikosti pro použití při navrhování, konstrukci nebo provozu z digitálních fotografií.
   • Acute3D Viewer - Stub Image
    Acute3D Viewer
    Pomocí software Acute3D Viewer můžete snadno prohlížet a přesně měřit sítě reálného stavu jakéhokoli měřítka vytvořené pomocí software Bentley ContextCapture.
  • Descartes
   • 1-10 Mobile River Bridge and Bayway Widening - StubImage
    Bentley Descartes
    Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.
  • gINT
   • stub,Core Samples
    gINT Professional
    Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.
   • Borehole for concrete testing
    gINT Professional Plus
    Vytvářejte data o podpovrchových konstrukcích a spravujte vaše data v rámci více projektů pomocí tohoto obsáhlého geotechnického softwaru.
   • Underground Soil Layers - Stub Image
    gINT Logs
    Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.
  • Haestad
   • stub, Water tower
    WaterGEMS
    WaterGEMS je obsáhlý, a přesto snadno použitelný nástroj na podporu rozhodovacích procesů pro profesionály ve vodohospodářství, kteří navrhují, plánují a provozují vodovodní distribuční systémy.
   • SSO Overflow - SewerGEMS, stub
    SewerGEMS
    SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.
   • stub,Civilstorm
    CivilStorm
    CivilStorm poskytuje inženýrům snadno použitelné prostředí k vykonávání analýz, návrhů a provozu systémů na odvádění dešťových vod.
   • Industrial pipeline,stub
    WaterCAD
    WaterCAD představuje snadno použitelnou aplikaci pro hydraulické modelování pro účely analýzy, navrhování a provozu vodovodních sítí.
   • stub,Manhole construction, SewerCAD
    SewerCAD
    Tisíce firem zabývajících se inženýrskými sítěmi a konstrukčních společností po celém světě má důvěřu v software SewerCAD pro účely modelování a navrhování splaškových kanalizací pro minimalizaci investičních nákladů.
   • stub,Water wastewater, StormCAD
    StormCAD
    StormCAD poskytuje profesionálům v oboru odvádění dešťových vod pokročilé nástroje pro efektivní dodávání vysoce kvalitních návrhů dešťové kanalizace s nižšími investičními náklady.
   • Pondpack, stub
    PondPack
    Efektivní analýza a návrh detenčních a retenčních zařízení, odtokových konstrukcí a kanálů.
   • stub,Culvert master
    CulvertMaster
    CulvertMaster je velmi snadno použitelný výpočetní produkt, který poskytuje řešení k vytváření propustí bez stresů pro jakýkoli projekt návrhu stavebních pozemků a terénních úprav.
   • stub,Storm drain
    FlowMaster
    FlowMaster je univerzální soubor hydraulických nástrojů, který konstruktérům umožňuje navrhovat a analyzovat široké spektrum hydraulických prvků.
   • stub,Multipipe hydraulics and hydrology
    HAMMER
    HAMMER značně usnadňuje vykonávání komplexních úloh v rámci lokalizace potenciálních problematických míst a stanovení patřičných strategií pro řízení rázových vln.
  • Hevacomp
  • LARS
   • Stub
    LARS Bridge
    Software pro integrovanou analýzu jmenovitého zatížení mostů, pro modelování a úpravy pro mnoho typů mostů.
  • LEAP
   • stub,Concrete bridge
    LEAP Bridge Concrete
    Výkonný software pro modelování a analýzu pro betonové mosty všech typů: prefabrikované, odlévané na místě, železobetonové a s dodatečně napjatými výztužemi.
   • LEAP Bridge Steel
    LEAP Bridge Steel představuje softwarovou aplikaci s integrovaným modelováním, navrhováním, analýzou a hodnocením zatížení pro přímé a zakřivené ocelové mosty z nosníků I.
  • LumenRT
   • LumenRT WSDOT - Stub Image
    Bentley LumenRT
    Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.
  • Map
  • MAXSURF
   • stub,Fast Supply Vessel
    MAXSURF
    Využívejte integrované nástroje softwaru MAXSURF pro oblast lodního projektování pro rychlé a přesné vytváření předběžných návrhů a analýzu všech typů námořních plavidel.
  • MicroStation
   • stub,Shanghai at night with highway
    MicroStation
    Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.
   • stub,Engineering Drawings
    MicroStation PowerDraft
    Dokumentujte rychle a přesně všechny typy infrastrukturních projektů s potřebnou flexibilitou a výkonností potřebnou i pro nejnáročnější projekty.
   • Pavilion Architecture KREOD
    GenerativeComponents
    Využijte výhod výpočetního konstrukčního softwaru pro rychlé prozkoumání různých alternativ návrhů budov.
   • stub,Blueprints Magnifying Glass
    Bentley View
    Prohlížejte modely BIM, IFC, DGN, DWG a i-modely, a také mračna bodů, rastrové obrázky a mnoho dalších formátů v oboru.
   • stub,Sailor with binoculars on sailboat - hero
    Bentley DGN Reader for Windows
    Nahlížejte na DGN a i-modely a hledejte integrované informace pomocí programů Windows Explorer nebo Microsoft Outlook.
   • stub, Binary code
    i-model ODBC Driver
    Zajistěte přístup k datům v rámci DGN a i-modelů pomocí aplikací Excel, Access, Visual Studio nebo Crystal Reports.
  • MineCycle
  • MOSES
   • Dockwise CPOC Float-over offshore ship, stub
    MOSES
    Vyřešte efektivněji komplexní úkoly projektů pro pobřežní oblasti díky efektivitě a flexibilitě jedinečným způsobem integrovaného simulačního software.
  • Navigator
   • Stub - Navigator
    Bentley Navigator
    Získejte lepší náhled do informací v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.
   • Stub - Navigator Mobile
    Navigator Mobile
    Zajistěte si bezkonkurenční náhled do projektových informací a současně prostředky k spolehlivému vyřešení případných problémů, ať jste v kanceláři, na staveništi nebo kdekoli v terénu.
  • OpenBridge
   • OpenBridge Modeler, Palmetto, Finley
    OpenBridge Modeler
    Software pro 3D parametrické modelování, analýzu a stanovení jmenovitého zatížení mostů. Zajistěte integraci se stavebními aplikacemi a využijte pokročilou vizualizaci.
  • OpenPlant
   • stub,Plant Pipes
    OpenPlant Modeler
    Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení vašich výrobních provozů v otevřeném prostředí umožňujícím rozsáhlou vzájemnou spolupráci.
   • oil and gas plant, stub
    OpenPlant PID
    Zlepšete návrhy technologických celků a provozů pomocí rychlých, inteligentních a přesných potrubních a přístrojových schematických výkresů (P&ID), které můžete sdílet v rámci vašeho celého projektu s využitím otevřeného datového schématu podle ISO 15926.
   • Process Plant, stub
    OpenPlant Isometrics Manager
    Rychle vytvářejte inteligentní izometrie z mnoha zdrojů 3D modelů v kolaborativní, interoperabilní a přesto samostatné aplikaci.
   • stub,Oil and Gas Refinery Plant
    OpenPlant ModelServer
    Spravujte a distribuujte soubory a součásti vašeho návrhu technologických celků v rámci globálních projektů bez nutnosti replikace databází.
   • stub,Process Manufacturing Plant Pipes
    OpenPlant Orthographics Manager
    Vytvářejte výkresy obecného uspořádání rychleji a ve vyšší kvalitě pomocí automatizovaného extrahování 2D souborů z 3D modelů.
   • Pipe junction
    OpenPlant Support Engineering
    Získejte možnosti rychlého a přesného navrhování, modelování a detailního rozpisu nosných prvků pro potrubí, elektrická, topná a klimatizační zařízení.
  • OpenRail
  • OpenRoads
   • OpenRoadsConconcept stub
    OpenRoads ConceptStation
    Vytvářejte konceptuální návrhy silnic a mostů pro vyhodnocení více volitelných možností během fáze plánování a před podáním cenové nabídky na váš projekt. Navrhujte efektivněji, stanovte položky s vysokým rizikem a minimalizujte náklady.
   • SLC Road OpenRoads Designer
    OpenRoads Designer
    OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.
   • Engineers with Tablet - Stub Image
    OpenRoads Navigator
    Získejte náhled do stavebních projektů v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.
   • NW 62nd Avenue Improvements - Stub Image
    Power GEOPAK
    Spolehlivá aplikace pro přepravní a civilní návrh poskytující 3D modelování, návrh a analýzu.
   • i-69 at State Road 61/56 - Stub Image
    Softwarový balík pro stavební inženýrství GEOPAK
    Projekty konstrukcí, analýzy a modelování pro dopravní a stavební průmysl s využitím jediné aplikace.
   • Stub - 1-10 Mobile River Bridge and Bayway Widening
    Power InRoads
    Modelování, navrhování, analýzy a technické činnosti podle dané konstrukce v oblasti projektů dopravních a inženýrských staveb v jediné aplikaci.
   • Fuller Road and Washington Avenue - Stub Image
    InRoads
    Osvědčená aplikace pro 3D modelování a navrhování pro dopravní a stavební projekty.
   • I-90 – Snoqualmie Pass East (Phase 1A through Phase 2A)
    InRoads Suite
    Aplikace pro technické činnosti podle dané konstrukce v oblasti projektů dopravních a inženýrských staveb.
   • Airport Link, Northern Busway (Windsor to Kedron) and Airport Roundabout Upgrade - Stub Image
    MXROAD Suite
    Aplikace pro stavební inženýrství a dopravní projekty poskytující funkce pro modelování, analýzy a navrhování.
   • The Waterview Connection - Stub image
    MXROAD
    Analyzujte, navrhujte a modelujte projekty dopravního a stavebního inženýrství všech velikostí pomocí jediné aplikace.
   • Humberto de Campos Street Extension - Stub Image
    PowerCivil for “Country”
    Localizovaná aplikace poskytující funkce modelování, navrhování, analýzy a technických činností podle dané konstrukce v oblasti projektů dopravních a inženýrských staveb v jediné aplikaci.
   • Stub - Buried Gas Pipe
    Subsurface Utilities Engineering od společnosti Bentley
    Importujte geoprostorová data, automaticky vytvářejte 3D modely, analyzujte podzemní inženýrské sítě a eliminujte chyby ve vašich projektech na podzemní inženýrské sítě.
  • OpenUtilities
   • stub, digging, electrical work, working men, hard hats, equipment, installing utilities
    Bentley OpenUtilities Designer
    Urychlete váš návrh inženýrských sítí díky přesnosti plánovacích nástrojů na platformě MicroStation. Snižte náklady díky navrhování a správě vaší sítě v jediné aplikaci.
   • stub
    Bentley OpenUtilities Map
    Vylepšete vaši správu síťových informací a omezte náklady pomocí plně vybaveného GIS pro inženýrské sítě, který lze rozšiřovat ekonomicky přesně podle vašich potřeb.
   • stub,communications
    Bentley OpenUtilities PowerView
    Urychlete kontroly ze strany řídicích pozic a terénní práce prostřednictvím zjednodušené, nákladově efektivní aplikace pro prohlížení, zkoumání a vyznačování změn v návrzích a mapách vašich sítí.
  • PlantWise
   • Stub - Oil refinery
    Bentley PlantWise
    Dodávejte konceptuální návrhy technologických celků s nižšími náklady na životní cyklus na základě 3D modelování, které vám pomůže optimalizovat konstrukci, údržbu a provozuschopnost.
  • Pointools
  • ProjectWise
  • Promis.e
   • stub,Utilities Control Board
    Promis.e
    Navrhujte elektrické systémy rychleji a s menším objemem chyb pomocí křížově odkazovaných schémat, 2D plánů, 3D modelů zařízení a protokolů.
   • stub,Electric Power Substation
    Bentley Substation
    Vytvářejte návrhy pro nově zakládané a stávající provozy až o 40 procent rychleji pomocí jediného softwaru, který slučuje dohromady elektrický a fyzický konstrukční návrh.
   • stub,handler, cables, communications
    Bentley Raceway and Cable Management
    Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.
   • wire panel- Stub image
    Bentley Instrumentation and Wiring
    Urychlete vaše návrhy řídicích systémů procesních provozů a efektivně spravujte všechna vaše data z přístrojového vybavení a motorů v relační databázi.
  • ProStructures
  • RAM
   • stub, Bangkok skyline hero image
    RAM Structural System
    Řešte projekty se sebedůvěrou a rychle vytvářejte vysoce kvalitní a ekonomické designy pomocí různých betonových, ocelových a nosníkových stavebních materiálů.
   • Steel Beam Construction - Stub Image
    RAM Steel
    Analyzujte, navrhujte a vytvářejte konstrukční výkresy příčníků, které odolávají gravitačnímu zatížení v rámci vašich projektů ocelových staveb bez ohledu na jejich velikost nebo složitost.
   • Concrete Construction - Stub Image
    RAM Concrete
    Efektivně získejte zesílená množství pro své rámy a rychle porovnávejte alternativní konstrukce, včetně soupisů materiálů, na svých projektech betonování.
   • Construction Site - Stub Image
    RAM Frame
    Rychle navrhujte a analyzujte rámové konstrukce pro všechny vaše stavební projekty, které jsou vystaveny dynamickému, gravitačnímu a bočnímu zatížení včetně výpočtů zatížení větrem a seizmickými jevy.
   • Foundation Construction - Stub Image
    RAM Foundation
    Navrhujte optimální základy pro celou vaši konstrukci, a to vždy na základě širokého rozsahu kritérií a volitelných možností návrhu, které lze v případě potřeby snadno upravit dle požadavků.
   • Concrete Construction - Stub Image
    RAM Concept
    Navrhujte výhodně betonové desky, rohože a základové desky s vynikajícím přehledem o vyhovění všem předpisům a požadavkům, jejich efektivitě a praktičnosti.
   • stub,metal structure, lift
    RAM Connection
    Analyzujte a navrhněte jakýkoli typ spojů a ověřte vaše vytvořené spoje během několika sekund, to vše na základě obsáhlých výpočtů, včetně vyhovění požadavkům na seizmickou odolnost.
   • stub, concrete, high rise, building
    RAM Elements
    Provádějte analýzu a návrhy – včetně analýzy 3D konečných prvků – téměř jakéhokoli typu konstrukce nebo konstrukční součásti v jediné dostupné aplikaci.
   • Nightscape Skyline Buildings - Stub Image
    Structural Enterprise
    Používejte, co chcete, kdy chcete, díky naší nízkonákladové sadě aplikací STAAD, RAM a Microstran k navrhování velkých i malých projektů.
  • RM
   • April 4 Bridge - Stub Image
    RM Bridge
    Urychlete analytické úkoly, řešte komplexní konstrukční problémy a vytvářejte přesné, spolehlivé výsledky pro všechny druhy, třídy a materiály mostů.
  • SACS
   • stub, Offshore platform
    SACS Offshore Structure
    Optimalizujte návrh k zajištění dodržování předpisů, porozumění chování a přesnému předvídání výkonnosti všech druhů námořních staveb.
   • SACS Wind Turbine
    Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin námořních větrných farem.
   • SACS Fatigue Oil and Gas Platform - Stub Image
    SACS Fatigue
    Omezte rizika strukturálních poruch námořních konstrukcí pomocí software SACS Fatigue. Získejte možnost podrobných výpočtů únavové životnosti konstrukcí na těžbu ropy, plynu a využití větrné energie určených specificky pro tyto průmyslové obory.
   • stub,Offshore Oil Rig
    SACS Collapse
    Dodržujte bezpečnostní požadavky na konstrukci pro námořní stavby díky identifikaci mechanismů selhání pomocí SACS Collapse.
   • Offshore Pile Structure - Stub Image
    SACS Pile Structure Design
    Snižte riziko selhání základů námořních konstrukcí pomocí softwaru pro nelineární analýzu interakce mezi podložím a sloupy.
  • SITEOPS
   • Stub - Land Development Aerial View
    SITEOPS
    Konceptuální scénáře dané lokality s malými nároky na práci a režijní výlohy u jakéhokoli vašeho projektu terénních úprav.
  • speedikon
  • STAAD
   • PetroChemical Plant - Stub Image
    STAAD.Pro
    Navrhněte jakýkoli typ konstrukce a sdílejte s důvěrou synchronizovaná data modelu v celém vašem projekčním týmu.
   • Rebar Construction - Stub Image
    STAAD.Foundation Advanced
    Navrhujte virtuálně jakýkoliv druh základu, od jednoduchých po ty nejsložitější.
   • Communication Towers - Stub Image
    STAAD(X).Tower
    Analyzujte na navrhujte sloupy a samonosné a kotvené komunikační stožáry pomocí výkonných a obsáhlých nástrojů pro fyzické modelování a stanovení parametrů.
   • stub,abstract, structural
    STAAD Advanced Analysis
    Řešte nejkomplexnější konstrukční a analytické problémy, včetně velkých nebo komplikovaných modelů, přidáním našeho modulu rozšířené analýzy do portfolia STAAD.
   • Stub - Concrete structure model
    STAAD Advanced Concrete Design
    Provádějte robustní návrhy a analýzy betonových konstrukcí pro sloupy, nosníky, stěny a podlahy v souladu s globálními konstrukčními normami.
   • chemical tank and pipes, stub
    Sectionwizard
    Rychlé a přesné výpočty vlastností oddělení a načítání hodnot zatížení pro všechny vaše tvary. Plně integrováno do STAAD.Pro.
   • stub,structure, metal
    Microstran
    Modelujte, analyzujte a navrhujte pomocí naší univerzální aplikace pro strukturální analýzu s integrovanými návrhy ocelových konstrukčních dílů a spojů.
   • stub,communication towers
    MStower
    Efektivně analyzujte a navrhujte ocelové vysílací a komunikační stožáry společně s obsáhlým modelováním, výsledky a výstupy.
   • stub,structural, steel connection,underground communication, mobile device access, digging, network
    Limcon
    Rychle navrhujte a revidujte vaše ocelové spoje, jako například mezi nosníkem a sloupem, na koncích vzpěr, ukotvení do betonu, komplikované spoje mezi několika konstrukčními díly a další.

   • Nightscape Skyline Buildings - Stub Image
    Structural Enterprise
    Používejte, co chcete, kdy chcete, díky naší nízkonákladové sadě aplikací STAAD, RAM a Microstran k navrhování velkých i malých projektů.
  • SUPERLOAD
Vyberte obor
  • Architekt
  • BIM manažer
  • Mostní inženýr
   • Stub - Navigator
    Bentley Navigator
    Získejte lepší náhled do informací v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.
   • Stub
    LARS Bridge
    Software pro integrovanou analýzu jmenovitého zatížení mostů, pro modelování a úpravy pro mnoho typů mostů.
   • stub,Concrete bridge
    LEAP Bridge Concrete
    Výkonný software pro modelování a analýzu pro betonové mosty všech typů: prefabrikované, odlévané na místě, železobetonové a s dodatečně napjatými výztužemi.
   • LEAP Bridge Steel
    LEAP Bridge Steel představuje softwarovou aplikaci s integrovaným modelováním, navrhováním, analýzou a hodnocením zatížení pro přímé a zakřivené ocelové mosty z nosníků I.
   • OpenBridge Modeler, Palmetto, Finley
    OpenBridge Modeler
    Software pro 3D parametrické modelování, analýzu a stanovení jmenovitého zatížení mostů. Zajistěte integraci se stavebními aplikacemi a využijte pokročilou vizualizaci.
   • stub,Construction Plans
    Správa výstupů ProjectWise
    Vytvářejte, kontrolujte a předávejte vaše výstupy konstrukčních projektů s důvěrou v jejich kvalitu.
   • stub,hands, planning, plans, meeting
    Integrace návrhu ProjectWise
    Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

   • April 4 Bridge - Stub Image
    RM Bridge
    Urychlete analytické úkoly, řešte komplexní konstrukční problémy a vytvářejte přesné, spolehlivé výsledky pro všechny druhy, třídy a materiály mostů.
   • stub,Truck going under the bridge
    SUPERLOAD Bridge Analysis
    Software pro analýzu aktivního zatížení mostů, vyhodnocení světlé výšky mostů a stanovení tras vozidel.
   • stub,Truck oversize load
    SUPERLOAD Core
    Komplexní řešení pro inteligentní, automatické povolování a vedení nadměrně velkých/těžkých (OS/OW) vozidel.
   • stub, Roads closed signs and obstruction
    SUPERLOAD Restriction Manager
    Software na analýzu silniční sítě pro stanovení omezení a vydávání povolení k jízdám.
  • Konstruktér v systému CAD
   • 1-10 Mobile River Bridge and Bayway Widening - StubImage
    Bentley Descartes
    Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.
   • Stub - Navigator
    Bentley Navigator
    Získejte lepší náhled do informací v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.
   • Moller Centre Hero Image, stub
    Bentley Pointools
    Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů
   • Stub - Gerpho
    ContextCapture
    Vyvíjejte rychle podrobné 3D modely pro použití při navrhování, konstrukci nebo provozu z obvyklých fotografií.
   • stub,Shanghai at night with highway
    MicroStation
    Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.
   • stub,hands, planning, plans, meeting
    Integrace návrhu ProjectWise
    Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

  • CAD manažer
  • Stavební inženýr
   • 1-10 Mobile River Bridge and Bayway Widening - StubImage
    Bentley Descartes
    Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.
   • Moller Centre Hero Image, stub
    Bentley Pointools
    Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů
   • Stub - Buried Gas Pipe
    Subsurface Utilities Engineering od společnosti Bentley
    Importujte geoprostorová data, automaticky vytvářejte 3D modely, analyzujte podzemní inženýrské sítě a eliminujte chyby ve vašich projektech na podzemní inženýrské sítě.
   • stub,Civilstorm
    CivilStorm
    CivilStorm poskytuje inženýrům snadno použitelné prostředí k vykonávání analýz, návrhů a provozu systémů na odvádění dešťových vod.
   • Airport Link, Northern Busway (Windsor to Kedron) and Airport Roundabout Upgrade - Stub Image
    MXROAD Suite
    Aplikace pro stavební inženýrství a dopravní projekty poskytující funkce pro modelování, analýzy a navrhování.
   • Engineers with Tablet - Stub Image
    OpenRoads Navigator
    Získejte náhled do stavebních projektů v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.
   • NW 62nd Avenue Improvements - Stub Image
    Power GEOPAK
    Spolehlivá aplikace pro přepravní a civilní návrh poskytující 3D modelování, návrh a analýzu.
   • Stub - 1-10 Mobile River Bridge and Bayway Widening
    Power InRoads
    Modelování, navrhování, analýzy a technické činnosti podle dané konstrukce v oblasti projektů dopravních a inženýrských staveb v jediné aplikaci.
   • Humberto de Campos Street Extension - Stub Image
    PowerCivil for “Country”
    Localizovaná aplikace poskytující funkce modelování, navrhování, analýzy a technických činností podle dané konstrukce v oblasti projektů dopravních a inženýrských staveb v jediné aplikaci.
   • stub,hands, planning, plans, meeting
    Integrace návrhu ProjectWise
    Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

   • SSO Overflow - SewerGEMS, stub
    SewerGEMS
    SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.
   • Stub - Land Development Aerial View
    SITEOPS
    Konceptuální scénáře dané lokality s malými nároky na práci a režijní výlohy u jakéhokoli vašeho projektu terénních úprav.
   • stub, Water tower
    WaterGEMS
    WaterGEMS je obsáhlý, a přesto snadno použitelný nástroj na podporu rozhodovacích procesů pro profesionály ve vodohospodářství, kteří navrhují, plánují a provozují vodovodní distribuční systémy.
  • Inženýr telekomunikačních sítí
   • stub,Coax, cable, communication
    Bentley Coax
    Navrhujte a dokumentujte vaši koaxiální síť rychleji v software Bentley Coax. Vytvářejte ověřené poziční nákresy rychle v jednoduše použitelném a otevřeném prostředí GIS.
   • stub,communications
    Bentley Communications PowerView
    Urychlete proces objednávání prací a omezte riziko chyb tím, že dáte terénním pracovníkům k dispozici kompletní síťové mapy, záznamy o zařízeních a nástroje k zachycování dat.