OpenRail - Pokroky BIM pro železnici od plánování až po výkon

Webinář na vyžádání se Stevem Cockerellem, Advokát faktorů úspěchů
  • Webinar
  • March 14, 2018

Železniční a tranzitní sítě jsou rozhodující pro efektivní pohyb osob a nákladu. Provozovatelé železnic potřebují zajistit bezpečnost cestujících a pracujících na svých aktivech, zajistit dostupnost slibovaných služeb a maximalizovat efektivitu v celé řadě oborů, které se podílejí na celém životním cyklu aktiv.

Připojte se k nám na tento nový webinář, který představí OpenRail, kompletní řešení pro železniční a tranzitní infrastrukturu od plánování až po výkon. OpenRail přináší vylepšenou spolupráci a koordinaci umožňující koncepční a detailní návrh, konstrukci, přenesení do provozu a provozování aktiv železniční infrastruktury.

S využitím metodologie systémového inženýrství k zajištění shody a záruky v průběhu času využívá OpenRail digitální kontext a komponenty prostřednictvím digitálních pracovních postupů prostřednictvím společného a propojeného datového prostředí (CDE).

Zjistěte jak OpenRail:

  • Využívá stávající investice do BIM prostřednictvím svého CDE
  • Podporuje dodržování průmyslových standardů a procesů, jako je PAS 1192
  • Propojuje zúčastněné strany, disciplíny a data
  • Zrychluje dodávání projektu
  • Zvyšuje výkon a spolehlivost

Toto je diskuse, kterou si nechcete ujít!