• Pokroky společnosti Bentley v technologiích

Pokroky společnosti Bentley v technologiích

Film vyroben ve spolupráci s Independent Television News pro Chartered Institute of Building.
  • October 31, 2016

Prudko rostoucí pokroky v oblasti technologií posouvají stavební průmysl ho na nové místa a umožňují aktivům, aby byly vytvářeny s větší přesností a efektivitou než kdykoli dříve. Bentley Systems je hnací sílou této změny, která umožňuje týmovou spolupráci se softwarem založeným na technologii cloud. Reportér společnosti ITN navštívil údálost společnosti Bentley při příležitosti udílení ocenění Be Inspired, aby se dozvěděl více o tom, jak společnost postupuje v celosvětovém měřítku.

Tento film byl vytvořen ve spolupráci s Independent Television News pro Chartered Institute of Building a byl zahrnut do jejich vzdělávacího filmu "Masterminds of Construction".

    • Bentley Advances in Technology