Udělování licencí
Konfigurace

Subscription Entitlement Service


Nejnovější aplikace společnosti Bentley obsahují službu Subscription Entitlement Service, která uživatelům poskytuje zvýšenou ochranu soukromí a zabezpečení. Uživatelé se přihlásí, aby si aktivovaly aplikace, což vede k bezpečnější administraci a rychlejšímu přijímání nových uživatelů.


Viz kompletní pracovní toky Subscription Entitlement Service zde nebo rychlé pokyny níže. Veškeré podrobnosti týkající se významu pojmů používaných v těchto podkladech naleznete na stránce terminologie.


Poznámka: Pokud jste obdrželi dokument pro plnění, je to proto, že jste uvedeni jako kontakt pro plnění na objednávce, která vygenerovala vaše licence – ale ne všechny kontakty pro plnění jsou nastaveny jako Správci. Pokud nejste nastaveni jako Správce nebo Spolusprávce, budete se muset obrátit na někoho, kdo má alespoň roli Spolusprávce. Hledání vašeho Správce

Začínáme


Subscription Subscription Subscription

1  Zaregistrujte své uživatele

Přihlášení ke CONNECTION Client umožňuje uživatelům přístup k vašim aplikacím od společnosti Bentley, ale uživatelé musí být přiřazeni k vašemu účtu, aby získali přístup k licencím vašich účtů.


2  Stáhněte si aplikaci s povolenou SES

Uživatelé musí mít přiřazenou roli stahování softwaru, aby mohli sami stahovat. Instalace aplikace s povolenou SES nainstaluje také CONNECTION Client.
Podrobné pokyny pro stahování


3 Přihlaste se ke CONNECTION Client

K získání přístupu k udělování licencí se musí uživatelé přihlásit ke CONNECTION Client , který stáhne „zásady“ od společnosti Bentley, které specifikují tyto produkty

Pro uživatele bez připojení k internetu nebo při překročení offline režimu, poskytněte uživatelům vypůjčení licence:

Jednorázová licence k vypůjčení

Hromadná licence k vypůjčení


Volitelné, ale doporučené


Nastavení upozornění na překročení počtu licencí

Všichni uživatelé budou mít ve výchozím nastavení neomezený přístup k udělování licencí. Chcete-li sledovat využití aplikací a upozornit uživatele, že mohou zažádat o termínovanou licenci, můžete nastavit upozornění na překročení počtu dostupných licenci.


Nastavit uživatele a skupiny

Všichni uživatelé budou mít v základním nastavení přístup ke všem licencím k aplikacím uvedeným v zemi jejich oprávnění. Pro pohodlnější možnosti omezení přístupů k aplikacím nebo hlášení využití aplikací můžete založit skupiny.


Zobrazení zpráv o využití

prostřednictvím našeho portálu Analytics.

Další zdroje


Naše inovativní programy předplatného, které vám pomohou využít software a služby společnosti Bentley na maximum, můžete využít bez ohledu na to, jakou roli má vaše organizace při realizaci projektu nebo provozu infrastruktury. Další informace o programech předplatného společnosti Bentley.

Využíváte nových funkcí a možností v aplikacích CONNECT Edition od společnosti Bentley? Pokud stále používáte starší verzi aplikace, vaše organizace může být ohrožena ztrátou klíčových funkcí a podpory. Přečtěte si politiku podpory a upgradujte na CONNECT Edition ještě dnes!

Potřebujete další zdroje? Navštivte  komunitu společnosti Bentley nebo požádejte o technickou podporu.