Právní oddělení Bentley

Dohody a informace

Seznamte se s právní a regulační infrastrukturou, která zajišťuje naše závazky

Dodržování předpisů

Naše etické obchodní postupy se řídí těmito kodexy, zásadami a certifikacemi.

Kodex chování
Zákon o novodobém otroctví
Oddíl 508
Centrum důvěryhodnosti

Právní dohody

Tyto dokumenty jsou základem našeho partnerství s uživateli.

Smlouva o úrovni služeb
EULA

Ochrana soukromí a osobních údajů

Přečtěte si o postupech, zásadách a dohodách, které nás podporují při určování priorit vašeho soukromí.

Dodatek k ochraně údajů
Subdodavatelé
Zásady ochrany osobních údajů
Zásady používání souborů cookie
Prohlášení GDPR

Obraťte se na právní tým a vyžádejte si předchozí verze těchto dokumentů.