• Co jsou i-modely?

    i-modely vám pomáhají sdílet informace o modelu a projektu

i-modely jsou měnou pro výměnu informací

Pomocí i-modelů si můžete vyměňovat informace v rámci projektů souvisejících s životním cyklem infrastrukturních staveb.  Můžete zajistit snadný, kompletní a přesný tok informací mezi prostředími navrhování, výstavby a provozu a v rámci nich.  Můžete sdílet informace o veškerých komponentech, včetně obchodních vlastností, geometrie, grafiky a vazeb ve formátu, který je otevřený, poskytuje standardní rozhraní pro obchodní, projekční, stavební a provozní aplikace od řady různých dodavatelů.

Přečtěte si více +
    • i-models_Filtering
    • i-models_Filtering