• Používání i-modelů

  Získejte spolehlivý přístup k přesným informacím v modelu

Používání i-modelů k řadě účelů

Pomocí i-modelů se můžete snadno a spolehlivě dostat k modelům a bohatým informacím, které obsahují a které jsou určené pro řadu různých běžných účelů, včetně mobilních pracovních postupů, tvorby harmonogramů, kontroly kvality, analýzy návrhu, odhadování materiálu, řešení kolizí, vyznačování změn, revize modelů a vizualizace dat.  Níže uvádíme několik případů použití a aplikací, které podporují používání i-modelů.

 • Kontrolujte a vyvolávejte data návrhu a související projektová data na stolním počítači a v terénu.
 • Získejte přístup ODBC k informacím v modelu pomocí nástroje i-model ODBC Driver s jakoukoli z těchto aplikací:
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Access
  • Visual Studio
  • Crystal Reports
  • QlikView
 • Používejte programy Windows Explorer nebo Microsoft Outlook k vytváření náhledů i-modelů a vyhledávání integrovaných informací pomocí nástroje Bentley DGN Reader pro Windows.
 • Řešte kolize pomocí aplikace Bentley Navigator.
Pro organizace s jedinečnými požadavky na výstupy a dodavatele s produkty nebo softwarovými aplikacemi určenými k použití po celý životní cyklus infrastrukturní stavby vám doporučujeme, abyste se zapojili do naší vývojářské sítě Bentley Developer Network a získali více informací o vývojářské sadě softwaru používajícího i-modely, abychom mohli podporovat větší interoperabilitu.
Callout_ist_70951323_SuccessFactorsWebinar_XL
Download iModel ODBC Driver

Free ODBC driver enables you to access iModel data

Learn More
Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Vývojáři software
Zapojte se do sítě Bentley Developer Network (BDN), abyste mohli vyvíjet produkty a aplikace, které se mohou integrovat s nabídkou společnosti Bentley nebo ji rozšířit.
Získejte více informací